Головна   Додати в закладки Прилади живлення автомобіля (паливний насос, система живлення повітря) | Реферат


Реферати українською мовою | реферати на українській мові Реферати українською мовою | реферати на українській мові
 Пошук: 

 

 
Прилади живлення автомобіля (паливний насос, система живлення повітря) - Реферат


Категорія: Реферати
Розділ: Технічні науки
Розмір файла: 16 Kb
Кількість завантажень:
28
Кількість переглядів:
1082
Описання роботи: Реферат на тему Прилади живлення автомобіля (паливний насос, система живлення повітря)
Дивитись
Скачати


Зміст

Вступ

Паливний насос високого тиску.

Система живлення повітря.

До приладів живлення магістралі високого тиску дизелів відно­сяться паливний насос високого тиску, форсунки і паливопроводи.

Паливний насос високого тиску. Для точного дозування палива і подачі його в певний момент під високим тиском до форсунок за­стосовується паливний насос високого тиску. Найбільше поширен­ня на автомобільних дизелях отримали багатосекційні насоси з по­стійним ходом плунжера і регулюванням закінчення подачі палива.

За розташуванням секцій насоси діляться на рядні і V-подібні. Кожна секція паливного насоса забезпечує роботу одного з циліндрів дизеля, тому число секцій паливного насоса визначається числом його циліндрів. Паливний насос дизеля ЯМЗ-236 — рядний шести-секційний, дизелів ЯМЗ-238 — рядний восьмисекційний, дизеля КамАЗ-740 — V-подібний восьмисекційний. Конструктивно паливні секції рядних насосів дизелів ЯМЗ-236, ЯМЗ-238 істотних відмін­ностей не мають. Типовим прикладом конструкції рядного паливного насоса високого тис­ку є насос дизеля ЯМЗ-236 (рис. 8.10), що складаєть­ся з шести однакових сек­цій. У нижній частині кор­пусу 7 насоса на двох раді­ально-упорних кулькових підшипниках, ущільнених самопідтискними сальни­ками, встановлений ку­лачковий вал 1 з шестір­нею приводу регулятора.

Рис. 1. Поперечнийрозріз насоса високого тискудвигуна ЯМЗ:

1 — кулачковий вал; 2 — нижня та­рілка; 3 — Поворотна втулка; 4 — верхня тарілка; 5 — зубчастий сектор; 6 — стопорний гвинт; 7 — корпус насоса; 8 — канал і клапан відведення палива; 9 — упор нагнітального клапана; 10 — пру­жина нагнітального клапана; 11 — нагнітальний клапан; 12 — канал; 13 — гільза плунжера; 14 — плун­жер; 15 — гвинт обмеження ходу рейки; 76 — пальці ведучої напівмуфти; 17 — пружина; 18 — регулювальний болт; 19 — контр­гайка; 20 — штовхан; 21 — вісь ролика; 22 — плаваюча втулка; 23 — ролик.

На кулачковому валу є профільовані кулачки для кожної насос­ної секції та ексцентрик для приведення в рух паливопідкачувального насоса, який кріпиться до привалкової площини насоса високого тиску.

У перегородці корпусу проти кожного кулачка встановлені ро­ликові штовхачі 20. Осі роликів 21 своїми кінцями входять у пази корпусу насоса, запобігаючи прокручуванню штовхачів.

Насосні секції встановлені у верхній частині корпусу і кріплять­ся гвинтами 6. Основною частиною кожної насосної секції є плун­жерна пара, що складається з плунжера 14 і гільзи 13. Плунжерну пару виготовляють з хромо-молібденової сталі і піддають гарту до високої твердості. Після остаточної обробки підбором проводять складання плунжерів і гільз так, щоб забезпечити в з"єднанні зазор, рівний 0,0015-0,0020 мм. Цим досягається максимальна щільність сполучення взаємодіючих деталей, що забезпечують необхідний тиск впорскування палива.

Паливо до плунжерних пар підводиться по каналу 12, а відводить­ся каналом 8, у передньому кінці якого під ковпаком встановлений пе­репускний клапан. Якщо тиск у каналах перевищує 0,16-0,17 МПа, клапан відкривається і перепускає частину палива в бак. Повітря, що потрапило в канали насоса, випускається через отвір, який закрива­ється випускною пробкою. На торець гільзи 13 притертою поверхнею торця спирається сідло нагнітального клапана 11. Сідло притиснуте до гільзи плунжера штуцером через ущільнювальну прокладку.

Нагнітальний клапан 11 складається з головки із замковою ко­нічною фаскою, розвантажувального поясочка і хвостовика з прорізами для проходу палива. Зверху на клапан встановлена пру­жина 10, яка притискує його до сідла. Верхній кінець пружини упи­рається у виступ упора.

При обертанні кулачкового вала 1 насоса виступ кулачка на­бігає на роликовий штовхач 20, який через болт тисне на плунжер і переміщує його вгору. Коли виступ кулачка виходить з-під ролика штовхача, пружина 17, що упирається в тарілки 2 і 4, повертає плун­жер у вихідне положення.

При переміщенні рейки 3 вздовж її осі втулка 16 по­вертається на гільзі і, діючи на виступи 17 плунжера, повертає його, внаслідок чого змінюється кількість палива, що подається до форсу­нок. Хід рейки обмежується стопорним гвинтом 2, що входить в її по­довжній паз. Задній кінець рейки сполучений з тягою 10 регулятора частоти обертання колінчастого вала, встановленого в корпусі 9.

Виступаючий з насоса передній кінець рейки закритий заплом­бованим ковпачком, в який вкручений гвинт 2 обмеження потуж­ності двигуна при обкатуванні автомобіля.

Для випередження впорскування палива в циліндри дизеля за­лежно від частоти обертання його колінчастого вала в передній ча­стині насоса встановлена відцентрова муфта.

Рис. 2. Паливний насос високого тиску двигуна ЯМЗ-236:

1 — корпус; 2 — гвинт обмеження потужності; 3 — рейка; 4 — зубчастий вінець; 5 — пере­пускний канал; 6 — плунжер; 7 — штуцер; S — пробка; 9 — корпус регулятора; 10 — тяга; 11 — шестірня; 12 — кулачковий вал; 13 — привалкова площина кріплення паливопідкачувального насоса; 14 — ексцентрик; 15 — ролик; 16— втулка; 77 —виступи плунжера; 18 — штовхач; 19 — кулачок; 20 — кулькові підшипники; 21 — опорні пальці; 22 — пружина; 23 — ведуча напівмуфта; 24 — кришка; 25 — тягар; 26 — ведена напівмуфта; 27 — вісь

На дизелях КамАЗ встановлюють V-подгбні насоси високого ти­ску. Вони розміщуються в розвалі блока циліндрів і приводяться в дію від шестерень газорозподілу через шестірню приводу. В корпусі 1 насоса (рис. 3) встановлений механізм 20 повороту плунжерів, сполучений з правою і лівою рейками, які взаємодіють з плунже­рами нагнітальних секцій, розташованих у два ряди. В кожному ряді розміщено по чотири нагнітальні секції, тиск впорскування яких порівняно з тиском впорскування дизелів ЯМЗ-236, ЯМЗ-238 збільшений і становить 18+0"5 МПа. Секції насоса розташовані під кутом 75°, що підвищує міцність кулачкового вала за рахунок змен­шення його довжини, дозволяє збільшити тиск впорскування і підвищити працездатність плунжерних пар.

Кожна секція насоса складається з корпусу 15, гільзи 14 з плун­жером 9, поворотної втулки 6, нагнітального клапана 17, притиснуто­го штуцером до гільзи плунжера через ущільнюючу прокладку 16. Положення гільзи 14 відносно корпусу 15 фіксується штифтом 12. У нижній частині гільза і корпус ущільнюються прокладками 10 і 11.

Так само як і у дизелів ЯМЗ, паливні секції насоса плунжерно­го типу з постійним ходом плунжера. Плунжер приводиться в рух від кулачкового вала насоса, через ролик 2 штовхача, вісь якого кріпиться в сухарі 3. Пружина 7 штовхана у верхній частині упи­рається в шайбу 8, а через тарілку 5 постійно притискує ролик 2 до кулачка. Штовхач від повороту фіксується сухарем 3, виступ якого входить у паз корпусу насоса.

Початок подачі палива регулюється установкою п"яти 4 певної товщини. При установці п"яти більшої товщини паливо подавати­меться раніше, меншої товщини — пізніше. Щоб змінити кількість палива, що подається до форсунок, плунжер 9 повертається віднос­но гільзи 14 за допомогою рейки 13 насоса, яка з"єднана з поворот­ною втулкою 6.

Керування подачею палива здійснюється з кабіни водія педаллю, що з"єднана за допомогою тяг і важеля 18 з всережимним регулятором 19 частоти обертання колінчастого вала, що розташований у розвалі паличкового насоса. На кришці регулятора 19 закріплений паливо підкачувальний насос 22 низького тиску і насос 21 ручної підкачки палива.

Рис. 3. Насос високого тиску з V-подібним розташуванням насосних секцій:

1 — корпус; 2 — ролик; 3 — сухар; 4 — п"ята; 5 — тарілка; 6 — поворотна втулка; 7 — пру­жина; 8 — шайба; 9 — плунжер; 10, 11 — прокладка; 12 — штифт; 13 — рейка; 14 — гільза; ^5 — корпус секції; 16 — прокладка; 17 — нагнітальний клапан; 18 — важіль; 19 — всережимний регулятор; 20 — механізм повороту плунжерів; 21 — насос ручної підкачки палива; 22 — паливопідкачувальний насос.

Робота насоса високого тиску плунжерного типу, встановленого на дизелях ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, КамАЗ-740, складається з напов­нення надплунжерного простору паливом з частковим його перепу­ском, подачі палива під високим тиском до форсунок, відсічення і перепуску його в зливний паливопровід. При роботі двигуна рейка паливного насоса переміщується відповідно до зміни подачі палива, при цьому одночасно повертаються плунжери всіх секцій.

Оскільки всі секції працюють однаково, розглянемо роботу насо­са на прикладі однієї з секцій дизеля ЯМЗ-236 (рис. 4). При русі плунжера 1 вниз (рис. 8.13, а) відкривається впускний отвір 9 і пали­во з підвідного каналу 10 корпусу 11 насоса заповнює надплунжерний простір 8. Потім під дією кулачка плунжер починає підійматися вгору (рис. 4, б), перепускаючи паливо назад у підвідний канал 10 до тих пір, поки верхня кромка плунжера 1 не перекриє впускний отвір 9 гільзи. Після перекриття отвору тиск палива різко зростає і при 1,2-1,8 МПа паливо, долаючи зусилля пружини 5, піднімає нагнітальний клапан 6 і надходить у паливопровід високого тиску.

Подальше переміщення плунжера вгору викликає підвищення тиску до 16,5+0"5 МПа, перевищуючи тиск, створюваний пружиною форсунки, внаслідок чого голка форсунки підіймається і відбу­вається впорскування палива в камеру згоряння. Подача палива продовжується до тих пір, поки гвинтова кромка 13 (рис. 4, в) плунжера не відкриє випускний отвір 3 в гільзі, внаслідок чого тиск над плунжером різко падає, нагнітальний клапан 6 під дією пружини закривається і надплунжерний простір відокремлюється від паливопроводу високого тиску. При подальшому русі плунжера вгору паливо перетікає в зливний канал 4 через подовжній паз 2 і гвинто­ву кромку 13 плунжера.

Рис. 4. Схема роботи секції насоса високого тиску:

а — впускання (всмоктування); б — початок подачі; в — кінець подачі; 1 — плунжер; 2 — подовжній паз; 3 — випускний отвір; 4 — зливний канал; 5 — пружина; 6 — нагнітальний клапан; 7 — розвантажувальний поясок; 8 — надплунжерний простір; 9 — впускний отвір; 10 — підвідний канал; 11 — корпус насоса; 12 — гільза; 13 — гвинтова кромка

Нагнітальний клапан 6 розвантажує паливопровід високого ти­ску, оскільки він має циліндричний розвантажувальний поясок 7, який при посадці клапана на сідло забезпечує збільшення об"єму паливопроводу високого тиску приблизно на 70-80 мм3. Цим дося­гається різке припинення впорскування палива і усувається мож­ливість його підтікання через розпилювач форсунки, що покращує процес сумішоутворення і згоряння робочої суміші, а також підви­щує надійність роботи форсунки.

Переміщення плунжера у втулці з моменту закриття впускного отвору до моменту відкриття випускного отвору називається активним ходом плунжера, який в основному і визначає кількість палива, що подається, за цикл роботи паливної секції високого тиску.

Зміна кількості палива, що подається секцією за один цикл, відбувається в результаті повороту плунжера 1 зубчастою рейкою. При різних кутах повороту плунжера завдяки гвинтовій кромці зміщуються моменти відкриття випускного отвору. При цьому чим пізніше відкривається випускний отвір, тим більша кількість пали­ва може бути подана до форсунок.

На рис. 8.5 показані наступні положення гвинтової кромки плунжера за цикл роботи паливної секції:

положення А — максимальна подача палива і найбільший ак­тивний хід плунжера 1. У цьому випадку відстань h від гвинтової кромки 5 плунжера до випускного отвору 2 буде найбільшою;

положення Б — проміжна подача, оскільки при повороті плун­жера за годинниковою стрілкою відстань h зменшується і випуск­ний отвір 2 відкривається раніше;

Рис. 8.14. Схема зміни об"єму подачі палива:

/ — плунжер; 2 — випускний отвір; 3 — подовжній паз; 4 — впускний отвір; 5 — гвинтова кромка

положення В — нульова подача палива. Плунжер повернений так, що його подовжній паз 3 розташований проти випускного отво­ру 2 (А = 0), внаслідок чого при переміщенні плунжера вгору пали­во витісняється в зливний канал, подача палива припиняється і двигун зупиняється.

Момент початку подачі палива кожною секцією за кутом поворо­ту колінчастого вала змінюють регулювальним болтом 18 (див. рис. 8.10, б) з контргайкою, укрученим у штовхач. При викручуванні бол­та верхній торець плунжера раніше перекриває впускний отвір 4 (див. рис. 8.14) гільзи і паливо раніше подається до форсунки, тобто кут по­чатку подачі палива збільшується. При вкручуванні болта в штовхач цей кут зменшується і паливо до форсунки подається із запізненням.

У циліндри двигуна за годину роботи всмоктується більше 800 м3 повітря, яке, особливо в умовах сильної запиленості, засмічене безліччю найдрібніших піщинок, які за своєю твердістю перевищу­ють сталь. Якщо ці частинки потраплять разом з повітрям у циліндри двигуна, то вони, стираючи поверхню циліндрів, поршневих кілець і пальців, за короткий термін зроблять двигун непрацездатним.

На автомобілях-тягачах у системі живлення повітрям застосову­ють двоступеневий повітроочисник сухого типу; проходячи через нього, засмоктуване повітря очищується від пилу інерційним спосо­бом і фільтрацією. Як перший ступінь очищення повітря на двигунах КамАЗ застосовано моноциклон із збором відсепарованого пилу в бун­кері, на двигуні ЯМЗ — інерційну решітку з автоматичним відсосом пилу. Другим ступенем очищення є картонний фільтруючий елемент.

Розглянемо роботу повітроочисника двигуна КамАЗ-740. Під дією розрідження в циліндрах двигуна атмосферне повітря, прой­шовши захисну сітку 6 (рис. 8.19) повітрозабірника, надходить тру­бопроводами в очисник повітря. Для закрутки повітряного потоку використано екран, що створює кільцевий зазор між корпусом 5 і фільтруючим елементом 4. Повітрю в ньому надається обертальний рух і одночасно воно має осьове переміщення. Під дією відцентро­вих сил важкі частинки пилу відкидаються до стінок корпусу і через паз у верхній частині кришки 3 очисника повітря (за наявності осьо­вої складової швидкості потоку) збираються в бункері. Бункер утво­рений зовнішньою стінкою кришки і гумовою заглушкою 2.

Фільтруючий елемент складається із зовнішнього і внутрішнього кожухів, виготовлених з перфорованої листової сталі, і фільтруючої штори між ними. Фільтруюча штора виготовлена зі спеціального пористого картону, який гофрований (складений «гармошкою») для збільшення поверхні фільтрації і приклеєний торцями до метале­вих кришок. Для щільного прилягання до днища корпусу і кришки з обох боків фільтруючого елемента приклеєні кільця ущільнювачів з пористої гуми. Для підвищення ефективності очисника повітря на фільтруючий елемент надітий чохол з нетканого фільтрувального полотна.

Повітря з дрібним пилом, що залишився після першого ступеня, пройшовши через отвори зовнішнього кожуха фільтруючого елемен­та, просмоктується крізь пори фільтруючого картону, залишаючи на ньому і в порах дрібні порошинки. Очищене від пилу повітря впуск­ними патрубками і колекторами надходить у циліндри двигуна.

Ступінь засміченості повітроочисника визначають за сигналом індикатора. Він встановлений у кабіні і трубопроводом сполучений із впускним колектором двигуна. При забрудненні очисника повітря

вище допустимої норми розрідження в ньому збільшується настільки, що спрацьовує інди­катор, тобто червоний барабан 2 (рис. 8.20) закриває вікно індикатора і не повертається в початкове положення після зупинки двигуна. Цей сигнал свідчить про необхідність техніч­ного обслуговування повітроочисника. Для установки барабана 2 в початкове положення достатньо повернути до клацання диск 1 у на­прямі, вказаному стрілкою.

Рис. 6. Індикатор забруднення повітроочисника:

1 — диск; 2 — червоний барабан

 
 

Записник:
Вибранні реферати  

Рефератів в нашій базі:
Рефераты: 16675
Розділи у алфавытному порядку:
АБВГДЕЖЗ
ИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧ
ШЩЪЫЬЭЮЯ

 

Підказка: Прилади живлення автомобіля (паливний насос, система живлення повітря) | Реферат

TextReferat © 2018 - Реферати українською мовою, українські реферати на нашому сайті ви можете скачати безкоштовно, також можете перед завантаженням ознайомитись за потрібним вам рефератом. Якщо ви не можете знайти потрібний вам реферат, користуйтесь пошуком.