Головна   Додати в закладки Проектування конструкції жіночої сукні у відкритому акціонерному товаристві “Галичина” | Реферат


Реферати українською мовою | реферати на українській мові Реферати українською мовою | реферати на українській мові
 Пошук: 

 

 
Проектування конструкції жіночої сукні у відкритому акціонерному товаристві “Галичина” - Реферат


Категорія: Реферати
Розділ: Різне
Розмір файла: 31 Kb
Кількість завантажень:
41
Кількість переглядів:
3458
Описання роботи: Реферат на тему Проектування конструкції жіночої сукні у відкритому акціонерному товаристві “Галичина”
Дивитись
Скачати


Вступ

Перед працівниками швейної промисловості країни стоїть відповідальне завдання задовольнити потреби населення в швейних виробах.

Розширення випуску товарів для населення, поліпшення їх якості, швидкий розвиток всіх видів послуг розглядають як незмінну вимогу підйому життєвого рівня населення на якісно новий, більш високий ступінь.

Випуск товарів для населення повинен базуватися на використовуванні досягнень науково-технічного процесу, який дозволяє не тільки підняти на новий рівень якість товарів, але і розширити їх асортимент.

Перед легкою промисловістю стоять задачі більш повного задоволення попиту населення на промислові товари, насичення ринку потрібною продукцією, поліпшення якості і розширення асортименту міжсезонного одягу з застосуванням легких утеплюючих прокладок, модних і практичних виробів і комплектів. А одним із найпоширеніших завдань в роботі по розширенню асортименту швейних виробів являється : розвиток і зміцнення співробітництва між будинками моделей і підприємствами суміжних галузей промисловості, які виготовляють тканини, фурнітуру, види оздоблення, прикладні матеріали.

При виконанні поставленої мети значна роль належить правильній організації художнього проектування виробів, призначених для промислового виробництва. Художнє проектування визначає подальше життя виробів.

Результатом правильно організованого процесу художнього проектування (дизайну) являється його продукт - вибір, оптимально вирішений з точки зору технології, економіки і естетики.

Найбільшої сили естетичне виховання досягає лиш тоді, коли увесь предметний світ, оточуючий людину, буде пронизаний красотою, гармонією, коли культура в поведінці і одягу стане нормою. Постійне поповнення асортименту і підвищення естетичного рівня швейних виробів - це єдина мета, яка згуртовує колективи будинків моделей одягу і суміжних підприємств.

В результаті нової проведеної правлінням структурної перебудови народного господарства в країні складається принципово нові економічні відносини.

Програма технічного процесу переоснащення галузі заторкнула взагалі великі об"єднання і підприємства і це стало причиною відставання технічної інформаційної бази будинків моделей, адже розвиток моди і асортименту конкурентна здібність продукції, яку не можна уявити без нових тканин і матеріалів, висококваліфікованих спеціалістів. Зараз, безпосередньо на підприємствах легкої промисловості повинні вирішуватися всі питання зв"язані з виробництвом товарів, матеріально-технічним забезпеченням, збутом, експортом. Тому, діяльність правління і галузевих органів правління водночас направляється на покращення матеріального положення підприємств, з метою підвищення ефективності виробництва і реалізації товарів, як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках.

Ріст об"єму швейних виробів і покращення якості виготовленого одягу знаходяться в прямій залежності від подальшої вдосконаленості технологічних процесів, обладнання підприємств новою високоефективною технікою вдосконаленості структури і управління виробництвом, організація праці, раціонального використання матеріальних і енергетичних ресурсів, впровадження досягнень науки і техніки, покращення якості роботи в усіх ланках виробництва.

При виконанні поставлених завдань значне місце належить правильній організації художнього проектування виробів, призначених для промислового виробництва. Художнє проектування в більшості випадків визначає майбутнє "життя виробів" .

В поняття "якості виробів" входить і модна новизна їх, і сучасність матеріалів, і рівень промислового виготовлення.

В останні роки швейна промисловість стала все більше перетворюватися в високоефективну галузь.

Кожен рік на підприємствах впроваджуються більш як сто тисяч одиниць нового обладнання, забезпечуються підприємства новою технікою, яка супроводжується механізацією виробництва. Особливо важливу дію набуває мікропроцесорна техніка, автоматичні маніпулятори і роботи.

Розділ 1. Технічне завдання моделей жіночої сукні

1.1 Допроектні дослідження

Метою допроектних досліджень та аналізу вихідної ситуації проектування полягає у визначенні та дослідженні групи або груп споживачів, для яких буде виконана проектна розробка, а також у визначенні виробів, які належить проектувати. Для цього необхідно дати характеристику як існуючого так і перспективного асортименту виробів, визначити групу виробів як об"єкт проектування, і відповідно, визначити споживчі та виробничі властивості виробів. З цією метою вироби досліджуються у чотирьох сферах їх функціонування, а саме у сферах: виробництва, торгівлі, споживання та проектування, що в свою чергу, дозволить внести пропозиції стосовно вдосконалення існуючого процесу проектування одягу промислового виробництва.

1.1.1Характеристика процесу проектування одягу в умовах ВАТ “Галичини”

Швейна фабрика була заснована в 1939 році в приміщенні недобудованого млина. Кількість робітників орієнтовно було 600 чоловік. Валовий випуск становив 5400 тис. крб. Устаткування-це були ніжні швейні машини та жарові праски. Починаючи з 1957 року фабрика спеціалізувалась на виготовленні пальто жіночих, дівчачих демісезонних і зимових ,що дало змогу збільшити обсяг виробництва без введення додаткових площ більше як на 32%. Покращилось технічне керівництво виробництвом. Постійно обновлюється технологічне обладнання і складає до 67%, а на окремих ділянках до 70%. Для збільшення випуску пальто, починаючи з1984 року фабрика організувала швейні цехи в колгоспах області.

Станом на 2006рік на фабриці працює 1574 чол. робітників, інженерно-технічних працівників та службовців. Фабрика за рік випускає 800тис. одиниць швейних виробів.

Всього за рік фабрикою випускається готових швейних виробів на суму 73647тис. грн.

В 1975році швейна фабрика стала об”єднанням тому, що в її склад ввійшла Коломийська швейна фабрика.

За 1980-83рр. в співробітництві з Челябінським філіалом ЦНДУШПа було впроваджено 7 високопродуктивних комплексно-механізованих потоків1-го покоління.

З липня 1993р. Коломийська швейна фабрика стала окремою юридичною одиницею, а колишнє швейне об”єднання стало називатися Виробничо-торговельне швейне підприємство(ВТШП)”Галичина”.

З 13.12.1994р. ВТШП”Галичина” згідно з рішенням Державного комітету України з легкої і текстильної промисловості стало Відкритим акціонерним товариством(ВАТ)”Галичина”.

Предметом діяльності товариства є:

- виробництво швейних виробів;

- виробництво товарів народного вжитку;

- закупівля і переробка тканини, прикладних і допоміжних матеріалів;

- реалізація готової продукції в фірмових магазинах і інших підприємствах торгівлі.

Потужність виробництва складає 4200тис. од. виробів за рік. На ВАТ“Галичина” працює 600 чоловік. Серед них художник-модельєр, конструктори, технологи та інші, котрі ретельно слідкують за напрямком моди одягу, вирішують питання впровадження досягнень науково-технічного прогресу.

Система “Інвескат” фірми “Інвестроніка”(Іспанія), яка використовується на даному підприємстві, є сучасним автоматизованим робочим місцем художника-модельєра. Над розробкою моделі займаються: два конструктори, один дизайнер, один технолог та один закрійник.

Після затвердження ескізу моделі, конструктор приступає до підбору або побудови базової конструкції. Вибравши відповідну базову конструкцію, розробляють первинні лекала на модель.

У кімнаті лаборантів виконується виготовлення пробного зразка. При виготовленні пробного зразка задіяний один лекальник, шість лаборантів, один закрійник .Виконуються такі види робіт при виготовленні зразка: розкрій, зметування, примірки, внесення змін у первинні лекала, пошиття, ВТО.

Виготовлення остаточних лекал на модель на основі уточнених первинних виконується одним конструктором. Розробка проектно-конструкторської документації на модель виконується після затвердження моделі. Технологом розробляється технічний опис на модель. Лекала-еталони на модель базового розміру розробляє лекальник. При розкладці деталей задається ширина тканини, з якої буде виготовлятись модель. Розміщення деталей виконується з максимальним використанням матеріалу. Два конструктора виконують градацію лекал на групу розмірів. Після чого один оператор контролює процес тиражування моделі розмірах та зростах на плоттері.

На ВАТ “Галичині” виконується кодування видів одягу, конструкцій, деталей, способів з’єднання, матеріалів та іншої нормативно-довідкової інформації. Це надає можливість оперативно керувати виробництвом.

Рисунок 1.1 - Схема існуючого процесу проектування нових моделей одягу.

1.1.2.Дослідження сфери споживання. Визначення групи споживачів та виду одягу для проектування.

Проектування одягу промислового виробництва базується на даних маркетингових дослідженнях, де визначають потреби споживачів у тих або інших потребах. При цьому споживчі властивості виробів зумовлюються споживчими вимогами до них та ситуаціями їх використання, а також залежать від прогнозу потреб в одязі у найближчому майбутньому. Тому необхідно отримати дані про споживчі групи людей. Це дасть можливість визначити групу споживачів, які незадоволені існуючими виробами.

Проектування одягу промислового виробництва базується на дослідженнях сфери споживачів. Щоб визначити напрямок моди потрібно визначити групу споживачів та вид одягу-це являється основним завданням. Виріб, який визначається повинен бути перспективним для запровадження його у масове виробництво.

Провівши спостереження щодо вимог споживачів, вікової особливості, освітнього рівня, матеріально забезпечення, розмірних та морфологічних ознак тіла, ставлення до одягу та моди, визначаються певні групи споживачів. Це дозволяє визначити вид одягу для проектування.

1.1.3.Характеристика споживчих та виробничих вимог виду одягу.

Визначення вимог до якості одягу є наступним етапом конфекціювання. Одяг створює навколо тіла певний мікроклімат, який забезпечує оптимальні умови для підтримки теплового балансу і постійної температури, що є необхідною умовою нормальної життєдіяльності людини, збереження її здоров’я і працездатності на високому рівні. Тому вимоги, що ставляться до виробів, мають визначитись із взаємо зв’язків системи “одяг-людина-навколишнє середовище’.

Одяг будь-якого виду і призначення має відповідати складному комплексу вимог, що ставлять до нього споживачі, з одного боку, і виробництво-з іншого. Тому всю різноманітність цих вимог оцінюють двома групами показників-споживчими і виробничими показниками якості.

Асортимент платтяних виробів дуже різноманітний і включає вироби, призначені для повсякденного та домашнього вжитку, а також для урочистих випадків (вечірні сукні, ансамблі, весільні вироби, сукні для коктейлю, випускного балу, естрадні, ритуальні). Як правило, ці вироби є другими в багатошаровому пакеті одягу носяться поверх білизни.

Залежно від сезону повсякденні та домашні платтяні вироби розподіляють на : літні, демісезонні.

Конфекціювання і вимоги до споживчих властивостей матеріалів для суконь, встановлюють диференційовано залежно від призначення, сезонності, статевовікової належності, а для індивідуального споживача ще й залежно від його смаків, напрямку моди та фінансових можливостей.

За стійкістю фарбування до різних впливів платтяні тканини, крім лляних вищої категорії якості, мають належати до особливо міцної і міцної груп, лляні-до особливо міцної. Ворсові та начісні бавовняні та шовкові тканини повинні мати рівномірний ворс або начіс.

Асортимент матеріалів для суконь, надзвичайно різноманітний і включає як текстильні матеріали-тканини (бавовняні, лляні, напівлляні, шовкові, напівшовкові, вовняні, напіввовняні), трикотажні та неткані полотна різного волокнистого складу, так і деякі нетекстильні, наприклад тонку натуральну шкіру, з якої шиють спідниці, жилети, фігаро, іноді бюстьє та сукні, та навіть тонке хутро. Зрозуміло, що сукні з хутра та шкіри розраховані на індивідуального споживача.

1.1.3.1 Аналіз напрямку розвитку моди стосовно сукні жіночої.

Мода – це явище досить важке, воно залежить від цілого ряду факторів життя людей і розповсюджується на багато областей діяльності людини. Під модою слід розуміти недовгий час деяких смаків в якій-небудь сфері життя і культури. Вона характеризує обов’язкову зміну стилю, пов’язану з системою регулювання загальної поведінки людей.

Система загальної поведінки відрізняється коротким строком своїх змін, і зв’язана з цілою серією других серед яких можна назвати етикет, мораль, право і т.д.

Мода – дуже чутливий “інструмент” всіх соціальних перемін, і разом із тим, це явище психологічного плану. Мода не може бути віднесена до однієї категорії визначення (соціальної, економічної, психічної): щоб правильно оцінити явище моди і дати йому визначення потрібно роздивитися його на різних етапах і зі всіх точок зору. Моду слід розглядати на відмінно великому, відносно історичному відрізку часу, тоді її зміна здається регулярною; на протязі ж короткого часу зміна моди здається анархічною.

Моду завжди зв’язували з костюмом, як найбільш яскравим її проявом, а причини, народжуючи її, з соціальними явищами життя, класовістю.

Різні моди по своєму по різному регулюють моду. В деяких групах є підвищена чутливість до моди, вони швидше всіх отримують найбільш гострі новинки. Є ж люди, які дуже обережно відносяться до нової моди й проходить деякий час, поки вони сприймають і підкоряться її законам, так як мода пропонує і навіть диктує норму соціальної поведінки.

Центром моди довгий час був і залишається Париж. Однією з причин пріоритету французької моди є та обставина, що вона завжди грає важливу роль у французькій економіці.

Поряд з авторитетними, затвердившими себе на міжнародній арені моди фірмами такими, як “Шанель”, “Ніна Річі”, “Ів Сен Лоран”, “П’єр Карден”, “Андре Куперс”, “Мадлен Вьюоне”, з’явився цілий ряд нових фірм, які придбали популярність в останні роки. Це фірми “Жан Поль Готьє”, “Каралін Мілбані”, “Лагерфельд”, “Клод”, “Мастана”, “Ямалота”.

Старішою французькою фірмою є “Шанель”, засновник фірми Габріель Шанель зуміла зрозуміти, щоб передати в своїх моделях образ і стиль ділової жінки ХХ ст. вона розробила моделі демісезонних півпальто, костюмів, спідниць та блузок, плаття-костюмів. Не дивлячись на часті зміни моди, її вироби відрізнялися стабільною довжиною – нижче колін. Кольори для тканин вона знаходила в колорити живої природи – кольору пшеничного поля, житнього хліба, смородини, рози, бузку, і в доповнення до них чорне і біле. Фактури тканин – рихлі, з малюнками в смужку чи клітинку, частіше всього моделі доповнювалися блузками з бантами і фурнітурою із блискучого металу (пряжка, цепи, кліпси), Шанель належить і винахід маленького чорного плаття для вечора.

Одним із видатних сучасних модельєрів являється П’єр Карден. По освіті він архітектор і своє уміння будувати, бачити ціле із простих, гармонійно складених об’ємів, переніс на одяг. Він заявляє, що “будувати” одяг так легко як будинок чи меблі .П’єр Карден один із небагатьох модельєрів миру котрі займаються конструюванням і моделюванням не тільки одягу, але й меблів, дитячих іграшок, обладнання інтер’єрів, проектування посуду і інше. Він зробив свій стиль , який добре відображає сучасність.

Ідея моди по-різному сприймається різними категоріями населення, самі гострі пропорції підхоплює і розвиває молодь. Молоде покоління вступає в пору свого життя починає активну діяльність в загальній, професійній і культурній сфері життя. Тому в цей час для молоді характерна цілеспрямованість, рішучість перебороти труднощі в досягненні поставленої мети, бажання бути на рівні ідеалів свого часу, утвердити себе в колективі, в співвідношенні з цілями і задачами цього колективу.

Але самоутвердження починається з пристальної уваги до себе, до свого зовнішнього вигляду. Тому, щоб бути виділеним, потрібно бути рідким, але щоб стати предметом загальної уваги, потрібно бути доступним.

Проектуванню одягу для молоді приділяється особлива увага в швейній промисловості. Не рідко молодь в прагненні за підкресленою виразністю в одязі виражає почуття міри. На основі досліджень тенденцій моди в костюмі для молоді було встановлено, що вона віддає перевагу спортивному стилю. Цей стиль в останній час значно збагатився розвитком ліній, ритмічним строєм, кольоровою гаммою.

Риси сучасної моди – зручність в експлуатації, простота конструкції, новизна форми, яскравий колорит. Але можна сказати, що форми одягу 2006 року відповідають формі трапеції графіку формоутворення. Однак, в цей же час існує і прямий силует, який знаходиться на прогресивному проміжку свого розвитку з відповідальними теоретичними прогнозами в моді 2006-2007 році будуть співіснувати всі силуетні форми.

Літня мода тяжіє до простоти та класичності. Довжина – це відмінна особливість нової моди. Іншим стає силует, виникають нові пропорції. Фігура “закрита”, акцент переноситься з ніг на інші форми фігури, зокрема на підкреслену талію. Талія на звичайному місці, лінія стегон підкреслюється довжиною блузи чи доповнюючими деталями.

В моді плаття-халати з великою кількістю ґудзиків, виріз горловини – човником або прямокутний. Яскраві цвітасті брюки – спідниці чи плаття з великою кількістю розрізів від низу до лінії колін і вище. До короткого одягу проектують довгі чобітки чи кольорові колготки масивної фурнітурної в’язки. Широко розповсюджені плащі. Найдена форма плаща – необхідна воля рухів, зручний об’єм, можливість носити в любу погоду і по-різному (із поясом чи без нього, закривати комір наглухо і розкривати) ці вироби відрізняються спрощеною спортивною стрункістю, чіткістю композиційного строю, активністю кольорового рішення і виразністю фурнітури. Основу сучасного повсякденного одягу складають вироби масового виробництва. Це в основному швейні, трикотажні вироби не важкі по своїй конструкції, фактурі матеріалу, спокійних кольорів, прямі чи розширені спідниці, строгі брюки, невеликі жилети.

1.1.3.2 Формування матриці морфологічних ознак жіночої сукні

Проектування одягу методом промислового виробництва базується на даних маркетингових досліджень. Вивчаються всі пропозиції, які існують в даний час на ринку. Як джерело інформації використовують журнали мод, статті періодичних видань, інтереси. Вивчають і досліджують існуючі товари на ринку, їх попит і перспективність, вивчають напрямок моди. На основі зібраних даних при вивченні ринку і вимог споживачів, а також згідно напрямку моди сформувалась матриця морфологічних ознак виробів.

Таблиця _Формування матриці морфологічних ознак жіночої сукні.

Шифр ознаки

Назва ознаки

Варіанти ознаки

1

Стильове рішення

Спортивне, класичне, романтичне, етнічне, авангардне

2

Силует

Прямий, прилягаючий, напівприлягаючий

3

Ступінь об’ємності

Велика, середня, мала

4

Конструкторсько-декоративні елементи

Оздоблення строчки (комір, манжети, хлястики)

5

Рівень довжини виробу

До лінії талії, до лінії колін, до лінії стегон

6

Характер конструктивних ліній

Горизонтальні, вертикальні(рельєфи, підрізи, виточки)

7

Місце розташування застібки

По переду, на спині, збоку

8

Композиційний центр

Закон композиційного центру зберігається, закон композиційного центру у лівій частині, відсутній

Дана матриця містить характеристику властивостей одягу, які є найважливішими для даної групи споживачів.

Таблиця _. Матриця морфологічних ознак жіночої сукні для групи споживачів.

Шифр ознаки

Назва ознаки

Варіанти ознаки

1.1

Об’ємність форми

Велика

Середня

Мала

1.2

Силует

Прилеглий

Напівприлеглий

Прямий

1.3

Довжина

До талії

До стегон

Нижче стегон

1.4

Членування

Поздовжнє

Поперечне

Діагональне

1.5

Застібки

Центральна

Зміщена

Блискавка

1.6

Оформлення низу

Фігурне

Пришивний пасок

Рівне з оздобленою строчкою

1.7

Силует

Прямий

Розширений

Завужений

1.8

Матеріали

Жатка

Шифон

Атлас

1.9

Колір

Зелено-гірчичний

Синій

Червоний

xxx- дуже важлива ознака

xx- важлива ознака

x- малозначна ознака

Для уточнення, підтвердження споживчих вимог до виробів доцільно провести пробне анкетне опитування. Було створено анкету та проведено анкетне опитування споживачів. Результати проведеного анкетного опитування споживачів наведені у додатку А. Отже,

- більша перевага надається класичному стилю;

- чорний колір подобається більше в одязі;

- найбільш важлива властивість в одязі це комфортність та якість;

- надається більша перевага застібці-блискавці;

- силует приталений;

- довжина виробу нижче лінії стегон;

- надається перевага атласній тканині.

Виходячи з вище наведеного маємо повне уявлення, як повинна виглядати жіноча сукня, щоб задовольнити нашого споживача.

1.1.3.3.Формування номенклатури показників якості

для проектування жіночої сукні.

В більшості проектних розробок кінцевим варіантом є проект виробу, який повинен відповідати певній номенклатурі показників якості. Номенклатура показників якості швейних виробів наведена у ГОСТ 4,45-86. За кожним показником номенклатури, який забезпечується під час проектування, в таблиці 1.4 подається інформація про вимоги, які необхідно врахувати та забезпечити під час вирішення проектної задачі.

Таблиця 1.4 Номенклатура показників якості жіночої сукні

Назва показників якості

Назва властивості, яка характеризується

Пояснення

1. Показники призначення

1.1 Відповідність виробу основному функціональному призначенню, бал

Функціональність

Нарядна сукня для переміщення по місту та вечірніх прогулянок

1.2 Відповідність виробу розмірній та віковій групі людей, бал

Функціональність

Вік 20-30 років

88-104 повнотна група

1.3 Відповідність виробу сезону, сфері використання, умовам експлуатації, бал

Функціональність

Весна-літо. А-III кліматична зона. Використання можливо 2-5 годин

1.4 Відповідність матеріалів, оздоблення та фурнітура призначеного виробу, бал

Функціональність

Матеріали повинні використовуватися два сезони

2. Показник стійкості до зовнішніх дій

2.1 Можливість хімічної чистки, прання, бал

Стійкість до дії хімічних препаратів тепла та вологи

Збігання після прання не більше:

Основа – 2%

Уток – 1%

Прання при t – 300С

Прасування – 150-1600С

з малою кількістю сухого пару

2.2 Стійкість з’єднання деталей

Стійкість до механічних дій

Розривне навантаження не менше 52,9Н.

Розсунення ниток в тканині не менше 17,6Н.

3. Ергономічні показники

3.1 Антропометричні показники

3.1.1. Статична відповідність, бал

Співрозмірність та баланс

Спів розмірність: спинки та пілочки

3.1.2. Динамічна відповідність, бал

Зручність в динаміці

Основні рухи: сидіння та ходіння

3.2. Зручність користування, бал

Комфортність

Застібка-блискавка

3.3 Гігієнічні показники

3.3.1. Вологотривкість

Комфортність

20-50

4. Естетичні показники

4.1. Відповідність виробу сучасному напрямку моди, бал

Сучасність

Середня величина

Маса незначна

Симетричність

Зеленувато-гірчичний колір

Геометричний вид одягу

Фактура гладенька

4.2. Рівень обробки та оздоблення виробу, бал

Зовнішній вигляд та внутрішнє оздоблення

Виріб на підкладці

1.1.4. Дослідження асортименту виробів у сфері торгівлі. Складання несистематизованого асортиментного ряду виробів.

На сучасному ринку існує велика різноманітність виробів. Існує кілька видів силуетів, покроїв. Кожний виріб визначається індивідуальним конструкторським рішенням і декоративними елементами. Переробляючи пару модель, нова несе нові ідеї, має свою неповторність, інколи має повну протилежність попередній. Моделі, які існують на ринку відзначаються зручністю і повністю відповідають модним напрямкам.

Ознайомившись з напрямком моди, провівши вивчення ринку, враховуючи споживчі і виробничі вимоги формують несистематизований асортиментний ряд(п/АР), який являє собою сукупність виробів, підібраних за певними ознаками.

Оскільки виріб повинен відповідати вимогам та смакам споживача та бути перспективними необхідно передбачати всі аспекти раціональності його проектування. Для цього вивчається ринок, відбувається ознайомлення з продукцією спеціалізованих магазинів.

Оскільки для проектування обрано вечірню жіночу сукню в романтичному стилі, то проводились дослідження саме сукні. Романтичний стиль завжди займав і буде займати досить значне місце в сучасному одязі.

Сьогодні багато доріг в моді ведуть до романтичного стилю в моді, який є синонімом гарного смаку. Очевидно, що сукня користується великим попитом серед споживачів, має різноманітні конструктивні рішення, кожна зокрема має свої особливості.

Матеріал, який було зібрано стало основою НАР, який представлений десятьма моделями. Моделі НАР представлені у додатку Б.

Висновки

Сучасний асортимент тканини та інших швейних матеріалів дає широку можливість для різноманітного оформлення одягу.

На ряду із збільшенням об"єму виробництва тканин значно оновився їх асортимент і покращилася якість. Створені тканини нових структур, красивих відтінків і малюнків спеціальними оздобленнями, які надають тканинам незминаючі, водоупорні та інші якості.

Для того, щоб пошити гарний, зручний одяг, велике значення має кожний етап виготовлення виробу - від ручних стібків до прасування готових моделей. Ручні стібки, машинні шви і строчки, волого - теплова обробка - основа технології виготовлення легкого одягу, щоб випускати швейні вироби гарної якості, не достатньо мати якісну, красиву тканину, необхідно використовувати в виробництві нові методи обробки і нове обладнання.

Для обробки сукні використовувалася машина 1022 кл. ОЗЛМ, яка призначена для зшивання деталей та машина 51-А кл. ПМЗ для обробки країв деталей обметувальною строчкою.

 
 

Записник:
Вибранні реферати  

Рефератів в нашій базі:
Рефераты: 16675
Розділи у алфавытному порядку:
АБВГДЕЖЗ
ИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧ
ШЩЪЫЬЭЮЯ

 

Підказка: Проектування конструкції жіночої сукні у відкритому акціонерному товаристві “Галичина” | Реферат

TextReferat © 2021 - Реферати українською мовою, українські реферати на нашому сайті ви можете скачати безкоштовно, також можете перед завантаженням ознайомитись за потрібним вам рефератом. Якщо ви не можете знайти потрібний вам реферат, користуйтесь пошуком.