Головна   Додати в закладки Таємниці сну | Реферат


Реферати українською мовою | реферати на українській мові Реферати українською мовою | реферати на українській мові
 Пошук: 

 

 
Таємниці сну - Реферат


Категорія: Реферати
Розділ: Медицина
Розмір файла: 11 Kb
Кількість завантажень:
8
Кількість переглядів:
700
Описання роботи: Реферат на тему Таємниці сну
Дивитись
Скачати


Дехто твердить, що не бачить уночі жодних видінь. Такі люди помиляються, бо ті приходять зав­ше до кожного, хто спить, але часто стираються з пам"яті, коли ми просинаємось (поки що єдині виявлені на Землі істоти, котрі не бачать снів, це, як довели науков­ці зі США, — крокодили).

Що ж таке спання і його не­одмінний супутник сон? Мабуть, не лише звичайний дар природи й життєва необхідність, без якої й саме наше існування було б не­можливим. Декотрі вчені схиля­ються до думки стародавніх міс­тиків і їх новітніх послідовників, що сон є найприроднішою мож­ливістю для кожної людини ще за життя в її щільному фізично­му тілі торкнутися до інших сві­тів (планів життя, потойбіччя. паралельних реальностей, косміч­них рівнів свідомості тощо — називайте як завгодно) з тим, аби в час остаточного переходу в тонкий світ після смерті ;ми вже були дещо готові, принаймні тео­ретично, в підсвідомості, до існу­вання в інших сферах буття. Сло­вом, йдеться про те, що сон мож­на вважати лише тілесним відпо­чинком від трудів праведних ден­них. Швидше, він є одним із ви­дів праці людської душі над пі­знанням себе й довколишніх сві­тів.

Якщо стати на бік цієї точки зору, то маємо визнати, що, крім звичного нам тримірного світу, в якому живемо і який сприймаємо всіма п"ятьма органами відчуттів, існує й інша реальність (чи й де­кілька їх), для ознайомлення з якою нам і дарований сон. І ми кожної ночі — від народження і до смерті — блукаємо в цьому нематеріальному світі, спілкуємо­ся з вищими сферами (або й, у гіршому разі, з нижчими) і так повніше осягаємо реальність усесвіту. Сама ж потреба у сні дово­дить, що люди назагал не можуть обійтися без такого спілкування. Коротше кажучи, ми, згідно з цими поглядами. — на третину свого життя ніби й не тутешні, а якісь ефірні істоти, котрі щоночі здій­снюють польоти в тонкому тілі (тобто душею) у певних позача­сових та позапросторових субстан­ціях, аби брати участь у тамтеш­ніх дійствах .

Словом, тут є поле для фанта­зії, роздумів, творчої уяви. Існує велика кількість літератури на цю тему — від стародавніх манускрип­тів до творів сучасних учених, звідки однозначно випливає, що сон є природним вікном для сприйняття безконечної кількості енергетичних реалій, котрі взаємопересікаються в нас і де живуть в одному вузлі й наші минуле, сьогодення та буду-чина, і наше життя зі смертю і т. ін. За тими ж джерелами, сон — це один із найдоступніших кожно­му інструментів для розкриття таїн буття й людини. Крім нього, існу­ють ще як мінімум два способи — медитація, де подібного досягаєть­ся вольовим зусиллям, і високий рівень свідомої духовності (до нього сягали зокрема християнські свя­ті), коли людина являє собою внут­рішній океан непорушного Божес­твенного спокою І, перебуваючи в самій гущі земних подій, може водночас свідомо переміщатися в усіх без винятку планах всезагальної реальності .

Одначе ми не будемо занурю­ватися ні в численні духовні прак­тики для досягнення такого стану, вироблені найкращими представни­ками людства в різні віки, ні в методики того, як навчитися ке­рувати своїм сном і зробити польо­ти в тонкому тілі свідомішими. Бо на цьому етапі нашої розмови про одну з таємниць земного буття людини на нинішньому рівні наших знань про себе важливіше інше. Варто знати, що головною і визначальною для правильності нашого сну є вже сама мить за­синання. Бо в цей момент так званий психічний центр особи, котрий є в кожного поряд із сі­мома основними чакрами — нер­вово-енергетичними вузловими пунктами у структурі людини як біопольової сутності, спрямовує душу туди, де нам потрібно отри­мати важливу інформацію чи «про­робити», скажімо, деякі потойбіч­ні причини наших прийдешніх по­дій, які ще мають статися з нами і котрі «недосяжні» для розгляду денною свідомістю тощо. Нерозу­міння особою важливості цього чи якісь зовнішні перешкоди для нор­мального перебігу самого процесу призводять до того, що ми часті­ше допустимого «падаємо» в нижчі пласти буття (астрал, інфернальні плани .), наповнені жахливими на вигляд і шкідливими для людської психіки енергетичними сутностями. Цьому, до речі, сприяють іноді й прийняття надмірної кількості їжі безпосередньо перед сном, пере­гляд справжніх «фільмів жахів», негативні думки на адресу інших людей і т. ін. Тим-то за твер­дженням, скажімо, живої етики, ліпше переходити до сну з молит­вою в серці, побажанням світові всього доброго, чи, лягаючи спа­ти, настроювати себе на спілку­вання з Богом уві сні. Занадто часте перебування в інферно зне­силює душу, і це реалізується на рівні фізичного тіла у вигляді розладів роботи тих чи інших ор­ганів, поганого настрою чи само­почуття, ранкової втоми тощо.

Отже, з усього сказаного вис­новуємо одне — необхідно, як це робили наші батьки, бабусі й діди, молитися перед сном. Бо видіння, навіть на думку «тверезих» учених, — це не результат сну, а його мета.

Переважна більшість дослідників вважа­ють, що сон — це друге життя, в якому відпо­чиває фізичне тіло, але працює підсвідомість. Психологи стверджують, що за «сонними» звичками можна відслідкувати характер і звич­ки людини. Наприклад, якщо людина і влітку натягує на себе пухову ковдру, це означає, що їй не вистачає в житті душевного тепла. Якщо спить, «згорнувшись калачиком», значить, підсвідомо приймає захисну позу, нікому не роз­криває себе. Упевнені в собі сплять на спині — це королівська поза. Якщо людина уві сні обій­має того, хто спить поряд, — це ознака турбо­ти, уваги і любові. Відвертання до стіни парт­нера досить часто свідчить про його зам­кнутість у власному світі.

У давні часи серед способів позбавлення життя була кара — позбавлення сну. Від того, що людині не давали заснути, вона з часом втрачала сили і помирала. Це свідчить про те, що жертви безсоння справді приречені на страшні муки: важка голова та «розбите» тіло лише кілька днів поспіль спричиняють загаль­не нездоров"я.

Щоб приворожити сон, не треба вигаду­вати велосипед. Прийміть приємні вашому ті­лу ванну або душ чи хоча б на 10—15 хвилин у теплу воду опустіть ноги. Якщо не спиться, ви­пийте склянку теплого молока з медом чи со­лодкого неміцного чаю — це розслабляє. Ме­дики також рекомендують вдихати пари настоянки валеріани: намочити ватку і підно­сити П почергово до кожної ніздрі, тричі глибо­ко вдихнути. Така процедура не протипоказа­на навіть малюкам, якщо вони надто под­разливі й нервові. Щоправда, після двох-трьох тижнів валеріанового дихання потрібно роби­ти місячну перерву.

Щоб добре спати, можна вдатися до за­бутих ритуалів прабабусь. Прекрасний ефект, отримують ті, хто, лягаючи в ліжко, вдягає"на;. голову нічний ковпак, а очі закриває м"якою " світлонепроникною пов"язкою. Такий маска­рад спочатку може видатися надто епатажним і не зовсім зручним. Але дивіться на нього з по­зиції цивілізації — на заході це називається культурою сну.

Перетворює нічний відпочинок на жах від­носно невідома ще кілька років тому хвороба — сонне апное. Хворі — як правило, чоловіки від 40 до 60 років, — не визнають, що вони ма­ють якесь відхилення у здоров"ї. Вони просто вночі видають потужне хропіння, вві сні у них періодично затримується дихання, підвищу­ється денна сонливість. Хворі досить часто втрачають здатність контролювати момент, коли засинають. Вони можуть миттєво відклю­читися, особливо тоді, коли зайняті монотон­ною діяльністю. Наприклад, довго сидять за кермом авто. До речі, за статистикою, хворі на апное удвічі частіше потрапляють у дорожньо-транспортні пригоди.

Лікарі стверджують, що частіше, ніж що­години, від обструктивного апное чи його нас­лідків гине одна людина. Тривалість життя хворого з такою патологією середнього або складного ступеня, якщо й не лікувати, змен­шується і не перевищує 8—12 років. Хоча, як­що вчасно і розумно втрутитися в «сонні» не­гаразди, від них можна повністю позбавитися.

Найнебезпечніша складова—відсутність дихання. Тоді знижується концентрація кисню в крові і стрибає артеріальний тиск — серце стрімко міняє частоту і ритм биття. Ці фізіоло­гічні реакції організму можуть спричинити на­віть фатальні наслідки. Щоправда, власне організм намагається протидіяти такому припадку, включаючи спеціальний зберігаю­чий механізм центральної нервової системи. Кожен раз, коли надовго затримується дихання, людина на мить прокидається (як прави­ло, частково, не повністю). Потім вона вдихає повітря з голосним хропінням — і дихання поновлюється до нового епізоду апное. Навіть якщо хворий спить достатньо, однак він дов­го не може позбавитися від постійного відчут­тя головного болю та втоми, працездатність й інтелектуальна продуктивність людини стрімко знижуються.

Сонне апное на психологічному рівні про­являється депресіями та необгрунтованою втратою віри у власні сили. Членам сім"ї наб­ридає не лише могутнє хропіння хворого. Він також поступово втрачає потяг до протилеж­ної статі і може навіть стати імпотентом.

Єдиного і стовідсоткове ефективного спо­собу боротьби з апное немає. Тому варто де­що скептично сприймати рекламні обіцянки про чудодійні втручання, які за один сеанс поз­бавлять від хропіння.

Є кілька загальнопрофілактичних порад і навіть правил самолікування апное, які не потребують лікарських втручань. Відомо, що збільшення маси тілалюдини, яка має проб­леми з диханням уві сні, лише на 10 відсотків може спричинити погіршення параметрів дихання на 50 відсотків. Тому зрозуміло, чому перша профілактично-лікувальна пересторо­га — не набирати вагу. Якщо єзмога зменшу­вати її—будь ласка. Це тільки покращить здо­ров"я загалом і дихання зокрема.

Спричиняє звужування дихальних шляхів та підсилює хропіння і апное куріння. Хоча лікарі попереджають, що варто вкрай обереж­но витягувати цигарку з рук тих, хто страдає на апное та попутно - на ожиріння. Бо поспішні дії можуть спричинити збільшення ваги, що, як уже ми з"ясували, тільки шкодить хворим. Товстунам варто спочатку спробувати суттє­во скинути кілограми, а вже потім кидати палити. Але лікарі наполягають на тому, що хворим на апное варто викурювати останню добову цигарку за дві години до сну.

Негативно діє на дихальну систему, роз­слабляючи мускулатуру гортані, і спиртне. То­му на градусні напої також варто накладати та­бу за кілька годин до сну. Педанти можуть вирахувати навіть точний відрізок негативної дії. Бо відомо, що печінка людини переробляє 10— 15 мл чистого спирту за годину. А, наприк­лад, у ста грамах горілки його 40 мл. Отже, 40-градусний напій не варто пити за 2,5 години до нічного відпочинку, а якщо відрізок часу розтягнеться до чотирьох годин це взагалі ідеально. Потрібно уникати також вживання транквілізаторів і снодійних препаратів. І в жод­ному випадку не поєднувати їх з алкоголем.

Досить часто легка форма хропіння та ап­ное проявляється лише тоді, коли людина спить на спині. Пояснюється це западанням язика. А щоб зняти проблему з розпорядку но­чі, варто елементарно не спати на спині. Але, виявляється, людині не так просто звикнути до іншої пози. Тому лікарі радять, на перший погляд, дещо деспотичний спосіб, як позбу­тися такої звички. Потрібно нашити на піжаму на спині спеціальну кишеньку, куди б поміщав­ся м"яч для великого тенісу. Коли людина на­магається лягти на спину, відразу ж прокида­ється і повертається на бік. Звичайно, з м"ячиком спочатку не виспишся, однак, стверджують лікарі, протягом 3—4тижнів виробля­ється стійкий умовний рефлекс не спати на спині.

З нехитрих порад хропунам—спати з тро­хи піднятою головою. Щоб досягти такого ефекту, не варто класти голову на туго набиті подушки — з них вона, як правило, сповзає і западає вперед, від чого хропіння ще більше посилюється. Найліпше з допомогою спеціальних брусків під ніжки поставити ліжко з невеликим нахилом донизу. Взагалі, коли лю­дина спить, її голова має розміщатися макси­мально прямо.

 
 

Записник:
Вибранні реферати  

Рефератів в нашій базі:
Рефераты: 16675
Розділи у алфавытному порядку:
АБВГДЕЖЗ
ИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧ
ШЩЪЫЬЭЮЯ

 

Підказка: Таємниці сну | Реферат

TextReferat © 2020 - Реферати українською мовою, українські реферати на нашому сайті ви можете скачати безкоштовно, також можете перед завантаженням ознайомитись за потрібним вам рефератом. Якщо ви не можете знайти потрібний вам реферат, користуйтесь пошуком.