Головна   Додати в закладки Вплив бактеріального вагінозу на перебіг вагітності і пологів | Реферат


Реферати українською мовою | реферати на українській мові Реферати українською мовою | реферати на українській мові
 Пошук: 

 

 
Вплив бактеріального вагінозу на перебіг вагітності і пологів - Реферат


Категорія: Реферати
Розділ: Медицина
Розмір файла: 15 Kb
Кількість завантажень:
2
Кількість переглядів:
551
Описання роботи: Реферат на тему Вплив бактеріального вагінозу на перебіг вагітності і пологів
Дивитись
Скачати


РЕЗЮМЕ.

У 229 вагітних з різним терміном гестації і роділь вивчено вплив бактеріального вагінозу (БВ) на перебіг вагітності та пологів. Виявлено, що передчасні пологи та самовільні викидні зустрічалися у жінок із БВ в 2,8 рази частіше, ніж в контрольній групі. При цьому у 80% жінок передчасна пологова діяльність починалася із передчасного розриву навколоплідних оболонок. Аналіз результатів дослідження дає можливість вважати, що БВ є однією з причин невиношування вагітності, як в ранні, так і пізні терміни гестації.

Ключові слова: бактеріальний вагіноз, вагітність, передчасні пологи, самовільний викидень.

В останні роки значно поглибилися наші знання про роль нормальної бактеріальної флори піхви в нормі і при патології. Ця проблема важлива у зв’язку з явною тенденцією до росту вагінальної інфекції у вагітних і її зв’язком із різними ускладненнями під час вагітності і пологів /1,2,3,4,18/.

До цього часу важалося, що вагітність мало впливає на склад мікрофлори жіночих статевих органів (Дозорцева Г.Л.,1948). Однак за останні роки більшість дослідників притримуються протилежного погляду (Stark P., Lee P., 1982). Вивчаючи склад мікробної флори статевих шляхів при вагітності, С.Goplerud et al. (1976) і P.Moberg et al. (1978) виявили тенденцію до зниження кількості як аеробних, так і анаеробних грампозитивних коків і грамнегативних паличок по мірі збільшення терміну вагітності. Виражене зменшення кількості анаеробних бактерій спостерігалося при збільшенні кількості лактобактерій і дріжджів. J.Lindner et al. (1978) з"ясували, що у вагітних спостерігається 10-разове зростання вмісту лактобактерій по відношенню до невагітних. Таким чином, в цих роботах простежується тенденція до зростання кількості лактобактерій на протязі вaгітнocті при зменшенні кількості анаеробних видів /18/.

Власне мікроекологічні дослідження дозволили виділити в самостійну нозологічну форму "Бактеріальний вагіноз”, при якому доказана етіологічна роль асоціації декількох видів облігатно анаеробних бактерій і гарднерел. БВ можна трактувати як крайній ступінь прояву дисбіотичних процесів у вагінальному біотопі /4,5,17/.

На пропозицію наукової групи King Holmes, на Міжнародній конференції по проблемі “Vaginella”, яка відбулася в Стокгольмі в 1984 році, було дано визначення БВ. БВ - це самостійне захворювання, яке характеризується появою виділень з неприємним запахом із піхви при відсутності в них патогенних збудників (Trichomonas vaginalis, Neіsseria gonorroeae, Candida albicans) і ознак запалення слизової піхви. БВ не є класичною сексуально-трансмісивною інфекцією. Лікувальні рекомендації СДС щодо сексуально-трансмісивних інфекцій за 1993 p. пропонують вважати його “пов"язаним із статевим шляхом” /13,14,16,18/.

Статистика свідчить про поширеність БВ. Так, за даними світової статистики серед вагінальних інфекцій переважають кандідоз і БВ. В США частіше зустрічається БВ, а в Європі - кандідоз. В акушерських клініках Європи і США БВ виявляється досить часто: від 10 до 26% (Мс Gregor J. et al., 1990; Mol H. et al ,1991; та інші)/4,5,6,7/.

Останнім часом накопичено багато даних, котрі свідчать, що БВ є фактором ризику і причиною виникнення інфекційних ускладнень під час перебігу вагітності і пологів, передчасних пологів, самовільних абортів, звиклих абортів, синдрому інфікування амніотичної рідини, хоріоамніоніту, передчасного розриву плідних оболонок, інфекційних захворювань плода і новонародженого /12,15,18/. В умовах дисбіозу створюються сприятливі умови для інфікування плідного яйця при будь-якому терміні вагітності.

Матеріал і методи дослідження.

Метою дослідження було вивчити кореляцію між захворюваністю БВ у вагітних та ускладненнями під час вагітності та пологів. Під спостереженням знаходилося 186 вагітних в терміні від 6 до 42 тижнів гестації і 43 роділлі у віці від 16 до 41 року. Всі жінки були розподілені на 8 груп спостереження. Перша група - вагітні з БВ у 1 триместрі вагітності /74/, друга група - вагітні з нормоценозом піхви у 1 триместрі вагітності (контроль)/20/, третя група - вагітні з БВ у 2 триместрі вагітності /45/, четверта група - вагітні із нормоценозом піхви у 2 триместрі вагітності (контроль)/20/, п’ята група - вагітні з БВ у 3 триместрі вагітності /67/, шоста група - вагітні з нормоценозом піхви у 3 триместрі вагітності (контроль)/20/, сьома група - роділлі з БВ /23/ і восьма група - роділлі з нормоценозом піхви (контроль)/20/. Групи 2, 4, 6 і 8 складали контрольну групу. Всі групи спостереження були репрезентативними. В групу дослідження не включалися жінки із поєднаною вагінальною інфекцією. Діагноз БВ виставлявся на основі загальнопринятих критеріїв: рясні гомогенні виділення, адгезовані до стінок піхви, рН вмісту піхви більше 4,5, позитивний аміновий тест, виявлення “ключових клітин”. Діагноз БВ ставився у випадку наявності 3-х критеріїв із 4-х вищевказаних. При обстеженні пацієнток використовували методику рекомендовану Кіра Є.Ф. /1994/. При огляді в дзеркалах проводили візуальну і кольпоскопічну оцінку піхви і шийки матки на наявність ознак запалення, а також визначали характер виділень. Потім із середньої третини бокової стінки піхви стерильним шпателем брали мазок. Вагінальні виділення наносили на три чисті скельця. Одне фарбували по Граму, друте - 1% розчином метиленового синього і третє змочували 10% розчином КОН для виявлення псевдогіфів. рН вмісту піхви визначали за допомогою універсальних індикаторних папірців і рН-метра ОР-204 (Угорщина). Для проведення амінотесту виділення брали із ложки дзеркала Сімса. /8, 9, 10, 11/.

Одержані дані були введені в електронні таблиці Excel.5.0 в операційному середовищі Windows 3.1 i оброблені за допомогою пакета статистичних розрахунків Analisis Tools Pak. Для порівняння середніх величин параметричних параметрів використовували t-критерій Ст’юдента, а непараметричних - варіант Z2 /19/.

Результати дослідження та їх обговорення.

Середній вік когорти вагітних і роділь склав 24,3±3,5 років. Першовагітних було 159 (51,46%), а повторновагітних – 150 (48,54%). По паритету жінки розподілились наступним чином: перші пологи - 160 (51,78%) жінок, другі - 133 (43,04%) жінок, треті - 11 (3,56%) жінок, більше трьох - 5 (1,62%) жінок. 0дноплідна вагітність - 306 (99,03%), багатоплідна вагітність - 3 (0,97%) (із них двійня - 2, трійня - 1).

Проаналізувавши частоту самовільних викиднів (див.таблицю 1) в 1-6 групах спостереження, виявили, що в контрольних групах 2,4,6 їх частота відповідає даним в популяції. В групах 1,3,5 частота самовільних викиднів була достовірно вищою в 2,8 рази (р<0,05). Ці дані відповідають дослідженням Н.М. МсDonald і співавт. (1992), які вказують на зростання частоти переривання вагітності у хворих БВ в 2,3 рази порівняно із частотою у популяції.

Таблиця 1.

Структура самовільних викиднів в групах обстеження.

 

Групи обстежених

1 триместр вагітності

2 триместр вагітності

3 триместр вагітності

1-а

(n=74)

2-a

(контроль)

(n=20)

3-а

(n=45)

4-a

(контроль)

(n=20)

5-а

(n=67)

6-a

(контроль)

(n=20)

Кількість самовільних викиднів, %

52

(70,27%)

p*‹0,05

4

(25%)

6

(13,33%) p*‹0,05

1

(5%)

28

(41,79%) p*‹0,05

3

(15%)

p*- в порівнянні з контрольною групою.

Порівняльна структура пологів у роділь із БВ і нормоценозом піхви приведена в таблиці 2.

Таблиця 2.

Структура пологів у роділь із БВ і нормоценозом піхви.

Пологи

Групи обстежених

7-а (n=23)

8-a (контроль) (n=20)

Передчасні пологи

5 (21,74%)

1 (5%)

Вчасні пологи

18 (78,26%)

18 (90%)

Запізнілі пологи

-  

1 (5%)

Передчасні пологи в 2,8 рази частіше зустрічалися у роділь із БВ (р<0,05), що відповідає даним літератури /3/. Між вчасними пологами у групах достовірної різниці не відмічено. Запізнілі пологи в досліджуваній групі не спостерігалися.

Особливо необхідно відзначити, що передчасна пологова діяльність у 4 (80%) (р<0,05) роділь із 7-омої групи почалася з передчасного розриву плідних оболонок. У контрольній 8-ій групі передчасні пологи почалися без передчасного розриву плідних оболонок. При вчасних пологах, в 7-ій групі в 15 випадках (83%) (р<0,05) спостерігався передчасний або ранній розрив плідних оболонок. Дане спостереження підтверджує патогенетичний механізм передчасних пологів при БВ, який полягає в тому, що багато БВ-асоційованих мікроорганізмів виробляють різні протеази, які можуть руйнувати певні типи колагену, складаючого каркас сполучної тканини і визначають міцність і еластичність плідних оболонок. Серед протеаз необхідно відзначити муциназу і Ig А-протеазу, які гідролізують відповідно цервікальний слиз і Ig A слизових оболонок - головних елементів захисту нижнього відділу статевих шляхів /3/.

Безводний період у всіх жінок із передчасними пологами тривав не довше 12 год (до 6 год. - 1 жінка, до 12 год - 4 жінки). При аналізі способів розродження в 7-ій і 8-ій групах одержано наступні результати. В 7-ій групі самовільні пологи відбулися у 20 жінок (86,96%), плановий кесарський розтин - 1 (4,35%), екстренний кесарський розтин - 2 (8,69%). У 8-ій групі показники були відповідно такими: 19 (95%), відсутній, 1 (5%). Всі новонароджені в

7-ій групі народилися з середньою масою на 176,8±43,4г меншою, ніж у 8-ій групі (р<0,05). Оцінка по шкалі Апгар в групі спостереження була достовірно нижчою чим в контролі. У всіх новонароджених, матері яких були хворі на БВ, в перші години життя була виділена умовно-патогенна БВ-асоційована мікрофлора (пептококи, пептострептококи, бактероїди, вейлонели, фузобактерії і інші) в високій концентрації, що є високим ризиком реалізації інфекції. Крововтрата в роділь у 7-ій групі склала в середньому 220,0±26,4 мл, а у 8-ій групі 328,5±22,4 мл. Достовірне зменшення крововтрати в родах у роділь із БВ, на нашу думку, пов’язано з високою концентрацією анаеробних бактерій, деякі з яких здатні продукувати гепариназу, що приводить до посилення процесів гемокоагуляції.

Із БВ пов’язаний розвиток хоріоамніоніту. Його частота в 7-ій групі склала 32,56%, а в контрольній 8-ій групі 10%, що відповідає даним літератури /3/.

Висновки.

1. БВ є причиною як самовільних викиднів в різні терміни вагітності, так і передчасних пологів. Частота невиношування вагітності у жінок із БВ достовірно в 2,8 рази вища, ніж у контролі (р<0,05).

2. БВ є однією із причин передчасного і раннього розриву навколоплідних оболонок. При передчасних пологах частота передчасного розриву плідних оболонок досягає 80%.

3. Своєчасна діагностика і лікування вагітних із БВ є суттєвим резервом для зменшення частоти невиношування вагітності і передчасних пологів.

ЛІТЕРАТУРА.

1. Акушерство и гинекология: Пер. с англ. доп. /гл. ред. Савельева Г.М. - М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1997. - 719 с. - С. 422.

2. Акушерство. Справочник Калифорнийского университета /Под ред. К.Нисвандера и А.Эванса. Пер. с англ. - М., Практика, 1999. - 704 с., ил. – С. 45, 341, 550-574.

3. Акопян Т.Э. // Акуш. и гин. - 1996. - №6. - С. 3-5.

4. Анкирская А.С. // Рос. мед. журнал. - 1997. - №4. – С. 24-28.

5. Анкирская А.С., Демидова Е.М., Карпова О.Ю. и др. // Акуш. и гин.-1998. - №6. - С. 24-27.

6. Венцковский Б.М., Сенчук А.Я., Квартальный А.А. // Вісник асоціації акушерів-гінекологів України. - 1999. - №1. - С.72-77.

7. Кисина В.И. // Медицинская помощь. - 1998. - №2. - С.24-26.

8. Кира Е.Ф. // Акуш. и гин. - 1994. - №2. – С. 32-35.

9. Кира Е.Ф. // Акуш. и гин. - 1994. - №5. - С. 53-55.

10. Кира Е.Ф. // Акуш. и гин. - 1994. - №5. - С. 62-63.

11. Кира Е.Ф. // Вісник асоціації акушерів-гінекологів України. - 1999. - №3. - С. 68-70.

12. Кубанова А.А., Аковбян В.А., Федоров С.М. и др. // Вест. дерматологии и венерологии. - 1996. -№3. - С. 22-26.

13. Кулаков В.И., Анкирская А.С., Акопян Т.Э. и др. // Акуш.и гин. - 1996. - №5. - С. 51-54.

14. Michael S.Policar // Медицина світу. - 1997. - Т. 3. - Ч. 3. - С. 112-119.

15. Муравьева В.В., Анкирская А.С. // Акуш. и гин. - 1996. - №6. - С.27-30.

16. Патология влагалища и шейки матки /Под ред. В.И. Краснопольского. - М.: Медицина, 1997. - 272 с.: ил. - С. 82-87.

17. Современные методы диагностики, терапии и профилактики ИППП и других урогенитальных инфекций. Материалы рабочего совещания дерматовенерологов и акушеров-гинекологов. Москва, 1999.

18. Цвелев Ю.В., Кочеровец В.И., Кира Е.Ф. и др. Анаэробная инфекция в акушерско-гинекологической практике. - СПб.: Питер Пресс, 1995. - 320 с.: ил. - С.50-51, 67-80.

19. Mоhide P., Grant A. // Effective Care in Pregnancy and Childbirth. Vol. 1 / Eds. J. Chalmers et al. – Oxford, 1991. – P. 66-80.

Зав. кафедрою акушерства

та гінекології ІФДМА /Проф., д.м.н. Гудивок І.І./

Аспірант кафедри акушерства

та гінекології ІФДMA /Струк В.Ф./

I.I. Gudyvok, V.F. Struk.

The Influence of the Bacterial Vaginosis on the Pregnancy and Labor.

Summary.

The influence of the bacterial vaginosis on the pregnancy and labor was research in 229 cases of pregnant women with different term of pregnancy. It was found, that preterm labor and spontaneous abortion had been observed 2,8 times oftener in the pregnants with bacterial vaginosis than in test group. In this case the preterm labor activity in 80% of women began with premature rupture of fetal membranes. Analysis of the results of the research work gires the opportunity to consider that the bacterial vaginosis is one of the reasons of interruption of pregnancy both in carly and late terms of pregnancy.

Key words: bacterial vaginosis, pregnancy, preterm labor, spontaneous abortion.

АДРЕСИ ABTOPІB.

1. Гудивок Іван Іванович - проф., д.м.н., зав. кафедрою акушерства та гінекології Івано-Франківської державної медичної академії.

76000, вул. Незалежності, 36/74, м. Івано-Франківськ, тел. 2-36-50.

2. Струк Володимир Федорович - аспірант кафедри акушерства та гінекології Івано-Франківської державної медичної академії.

78200, вул. Січових стрільців, 25/8, м. Коломия, Івано-Франківська обл.,

тел. 3-40-80.
 
 

Записник:
Вибранні реферати  

Рефератів в нашій базі:
Рефераты: 16675
Розділи у алфавытному порядку:
АБВГДЕЖЗ
ИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧ
ШЩЪЫЬЭЮЯ

 

Підказка: Вплив бактеріального вагінозу на перебіг вагітності і пологів | Реферат

TextReferat © 2020 - Реферати українською мовою, українські реферати на нашому сайті ви можете скачати безкоштовно, також можете перед завантаженням ознайомитись за потрібним вам рефератом. Якщо ви не можете знайти потрібний вам реферат, користуйтесь пошуком.