Головна   Додати в закладки Техніка безпеки і охорона праці при виконання слюсарних робіт | Реферат


Реферати українською мовою | реферати на українській мові Реферати українською мовою | реферати на українській мові
 Пошук: 

 

 
Техніка безпеки і охорона праці при виконання слюсарних робіт - Реферат


Категорія: Реферати
Розділ: БЖД, охорона праці, валеологія
Розмір файла: 7 Kb
Кількість завантажень:
37
Кількість переглядів:
1350
Описання роботи: Реферат на тему Техніка безпеки і охорона праці при виконання слюсарних робіт
Дивитись
Скачати


Нещасні випадки на виробництві — удари, поранення тощо — називають виробничим травматизмом, що найчастіше відбувається з двох причин: внаслідок недостатнього засвоєння працюючими виробничих навичок і відсутності необхідного досвіду в поводженні з інструментами та обладнанням, через невиконання правил безпеч­ної праці та правил внутрішнього розпорядку.

Основними умовами безпечної роботи при виконанні слюсарних операцій є правильна організація робочого місця, користування лише справними інструментами, суворе дотримання виробничої дис­ципліни та вимог безпеки.

Усі частини верстатів і механізмів, що обертаються, а також об­роблювані заготовки з частинами, що виступають, мусять мати захисні огородження.

Небезпеку становлять внутрішньозаводський автомобільний і безрейковий електротранспорт, ручні вагонетки, візки, а також рух робітників у вузьких проходах чи на шляхах, де працює вантажо­підйомний транспорт.

Для транспорту, що рухається, встановлюють різні сигнали — звукові (дзвінки, сирени) і світлові (лампи різних кольорів — чер­воного, жовтого, зеленого), які треба знати і дотримувати.

При безпосередньому дотику до струмоведучих частин (вимика­чів, рубильників тощо) чи до металевих предметів, які випадково виявилися під напругою, виникає небезпека ураження електричним струмом. У місцях, де є електричні установки, вивішують поперед­жувальні написи (наприклад, «Небезпечно!», «Під струмом!») або ставлять умовні знаки.

Електроінструменти слід підключати до електричної мережі з допомогою шлангового кабеля, який має. спеціальну жилу, що слу­жить для заземлення і занулення, через штепсельну розетку, одне гніздо якої з"єднано з землею чи з нульовим проводом На штепсель­ній вилці контакт для з"єднання корпуса з землею роблять більшої довжини, ніж інші струмоведучі контакти. Завдяки такій будові при вмиканні електроінструмента спочатку відбувається заземлення чи занулення, а потім вмикаються струмоведучі контакти.

При роботі з електроінструментами слід застосовувати індиві­дуальні засоби захисту — гумові рукавички, калоші та килимки, ізолюючі підставки тощо.

До початку роботи треба:

надягнувши спецодяг, перевірити, щоб у нього не було звисаючих кінців, рукава застебнути чи закатати вище ліктя;

перевірити слюсарний верстак — він має бути міцним, стійким і відповідати зросту робітника; слюсарні лещата бути справними і міцно закріпленими на верстаку, ходовий гвинт обертатися в гайці легко; насічка на губках лещат бути якісною;

підготувати робоче місце; звільнити потрібну для роботи площу, видаливши всі сторонні предмети; забезпечити достатню освітленість; заготовити і розкласти у відповідному порядку потрібні для роботи інструменти пристрої, матеріали тощо;

перевірити справність інструментів, правильність їх заточки і доводки;

при перевірці інструмента звернути увагу на те, щоб молотки мали рівну, ледь опуклу поверхню, були добре насаджені на руко­ятки і закріплені клином; зубила і крейцмейселі не мали зазубрив на робочій частині та гострих ребер на гранях; на пилки і шабери мають бути міцно насаджені рукоятки;

перевірити справність робочого обладнання та його огородження;

перед підняттям вантажів перевірити справність підйомних при­строїв (блоків, домкратів тощо), у всіх підйомних механізмів мають бути надійні гальмівні пристрої, а маса вантажу, що піднімається, не перевищувати вантажопідйомність механізму; вантажі слід на­дійно закріплювати міцними стальними канатами або ланцюгами; не можна залишати вантаж у підвішеному стані після роботи; забо­роняється стояти і проходити під піднятим вантажем; не можна пере­вищувати граничні норми маси вантажів, що переносяться вручну.

Під час роботи:

міцно затискати в лещатах деталь чи заготовку, а під час встанов­лення чи зняття її дотримуватися обережності, бо при падінні деталь може нанести травму;

ошурки з верстака чи оброблюваної деталі видаляти лише щіткою;

при рубанні металу зубилом враховувати, в який бік безпечніше для .оточуючих спрямовувати частки, що відлітають, і встановити з цього боку захисну сітку; працювати лише в захисних окулярах; якщо за умовами роботи не можна застосовувати захисні окуляри, рубання виконувати так, щоб відрубувані частки відлітали в той бік, де немає людей;

не користуватися випадковими підставками чи несправними при­строями;

не допускати забруднення одягу гасом, бензином, мастилом.

Під час роботи пневматичним інструментом дотримуватися таких вимог:

при приєднанні до інструмента шланг попередньо перевірити і продути стиснутим повітрям;

не тримати пневматичний інструмент за шланг чи робочу частину;

не роз"єднувати шланги;

подавати повітря лише після встановлення інструмента в робоче положення.

Після закінчення роботи:

ретельно прибрати робоче місце;

покласти інструмент, пристрої та матеріали на відповідні місця;

для попередження самозаймання промащеного ганчір"я та виник­нення пожежі прибрати його в спеціальний металевий ящик з кри­шкою, що щільно зачиняється.

Основний запобіжний захід проти пожеж — це постійне дотри­мання в чистоті й порядку робочого місця, обережне поводження з вогнем, нагрівальними приладами і легкозаймистими речовинами. Не можна допускати скупчення біля робочого місця великої кіль­кості легкозаймистої виробничої сировини, напівфабрикатів тощо. Відходи виробництва, особливо горючі, складають у відведеному для них місці.

По завершенні роботи робоче місце слід привести у належний по­рядок. Промащені обтиральні матеріали прибрати до спеціальних ящиків. Посудина з легкозаймистими рідинами, а також балони з газами перенести у місця їх постійного зберігання. Слід вимкнути всі елект­роприводи та освітлювальні точки, за винятком чергових ламп.

Найпростіші протипожежні засоби та інвентар — ящики з піс­ком та лопатами, мішечки з піском, пожежний кран, насоси, вогне­гасники — мусять бути завжди в наявності та справності.

При виникненні пожежі слід вимкнути всі електроустановки, негайно телефоном чи спеціальним сигналом викликати пожежну команду і вжити заходів з тушіння пожежі власними силами за до­помогою існуючого протипожежного обладнання та інвентаря.

Засобами пожежогасіння є також відра і гідропульти для води, різні покривала (азбестові ковдри, кошми, брезенти).

Палаючі матеріали і невелику кількість палаючої рідини гасять піском; гас, бензин, лаки, спирти, ацетон — піною; мастильні масла, оліфу, скипидар —• розпиленою водою чи піною.

Під час пожежі не можна вибивати скло у вікнах, бо це збільшує приплив повітря, яке сприяє посиленню вогню; слід зберігати спокій.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Будова і експлуатація автомобіля . В.Ф. Кисляков.

В.В. Лущик.

М.І. Макієнко. Слюсарна справа.

Л.П.Щебеко. “Технологія зварювальних робіт”.

 
 

Записник:
Вибранні реферати  

Рефератів в нашій базі:
Рефераты: 16675
Розділи у алфавытному порядку:
АБВГДЕЖЗ
ИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧ
ШЩЪЫЬЭЮЯ

 

Підказка: Техніка безпеки і охорона праці при виконання слюсарних робіт | Реферат

TextReferat © 2021 - Реферати українською мовою, українські реферати на нашому сайті ви можете скачати безкоштовно, також можете перед завантаженням ознайомитись за потрібним вам рефератом. Якщо ви не можете знайти потрібний вам реферат, користуйтесь пошуком.