Головна   Додати в закладки Експлуатація харчового теплового обладнання на паровому обігріві | Реферат


Реферати українською мовою | реферати на українській мові Реферати українською мовою | реферати на українській мові
 Пошук: 

 

 
Експлуатація харчового теплового обладнання на паровому обігріві - Реферат


Категорія: Реферати
Розділ: Фізика
Розмір файла: 11 Kb
Кількість завантажень:
3
Кількість переглядів:
1063
Описання роботи: Реферат на тему Експлуатація харчового теплового обладнання на паровому обігріві
Дивитись
Скачати


Парові харчоварильні котли

На підприємствах громадського харчування на паровому обігріві працюють котли, шафи, марміти та інше обладнання. Як правило, пароварильною апаратурою обладнуються щільні при промислових підприємствах, які мають власну котельну установку. Пара, отрима­на в котельній установці, по паропроводу подається в парову сороч­ку харчоварильного котла, де охолоджується, конденсується, відво­диться через конденсатовідвідник у конденсатопровід й знову подається до котельної установки для повторного нагріву.

Використовуються на підприємствах громадського харчуван­ня котли типів КПП-100, КПП-260, КПП-250. Вони мають однако­ве конструктивне виконання і відрізняються розмірами, ємністю та вагою.

Котел типу КПП-250 має варильну ємність (внутрішній ко­тел), зовнішній корпус, облицювання, постамент. Простір між внутрішнім котлом та зовнішнім корпусом створює парову сорочку, в яку з парової магістралі подається пара. У просторі між зовнішнім котлом та облицюванням розміщена теплоізоляція. Зверху котел за­критий двостінною кришкою, закріпленою на валу-шарнірі та об­ладнаний противагою. Щільність прилягання кришки до котла за­безпечує спеціальна прокладка, виготовлена з харчової гуми.

Котел закріплений на чавунному постаменті. Пара в парову сорочку подається по паропроводу із зовнішнього джерела парозабезпєчення. Для регулювання кількості пари та інтенсивності на­гріву на паропроводі перед котлом розмішений парозапірний вен­тиль. Створений конденсат із сорочки через конденсатовідвідник, який знаходиться на дні котла, виводиться у конденсатопровід. Ко­тел обладнаний трубопроводами холодної та гарячої води та пово­ротною і рубкою крана змішувача, за допомогою якого котел за­повнюється холодною або гарячою водою.

На трубопроводах є вентилі з надписами "Хол.", "Гар.", "Про­мивка", "Каналізація".

Крім цього, котел обладнаний контрольно-вимірювальними приладами та арматурою: клапаном-турбінкою, манометром, под­війним запобіжним краном. Клапан-турбінка, встановлений у верхній частині кришки котла, попереджує утворення надлишко­вого тиску у варочному резервуарі, випускаючи залишок пари (із тиском вище 0,0025 МПа) у паровідвідну трубку, з"єднану з каналі­заційним трубопроводом.

Манометр служить для контролю за величиною тиску пари в пароводяній сорочці котла (гранично допустимий тиск 0.05 МПа). Подвійний запобіжний клапан захищає парову сорочку від над­мірного тиску пари, а також виключає можливість створення в ній розрідження. Подвійний клапан обладнаний спеціальним важелем, який дає можливість промусово відкривати верхній паровий кла­пан для прочищення його паром. Повітряний клапан дозволяє на початку роботи усунути з сорочки повітря, яке уповільнює нагріван­ня котла.

Продувний кран, який розташований в дні котла, служить для зливання з пароводяної сорочки залишку конденсату.

Таблиця 49

Технічна характеристика

 

КПП-60

КПП-100

КПП-160

КПП-250

Корисна ємкість, л

60

100

160

250

Тривалість розігріву, хв.

19

20

26

31

Габаритні розміри, мм

довжина

985

950

865

1030

ширина

600

1100

1150

1150

висота

1100

1200

1200

1200

Вага, кг

100

200

265

290

Правила експлуатації КПП-250

Перед початком роботи перевіряють клапан-турбінку, под­війний запобіжний клапан, манометр, цілісність гумової проклад­ки кришки. Клапан-турбінка повинен легко підніматись над сідлом, подвійний клапан - бути запломбованим, а манометр - міцно закрі­пленим на арматурній стійці й мати ціле скло.

Після цього промивають теплою водою варильний резервуар, клапан-турбінку та пароводяну трубку. Промивання частин котла здійснюють при опущенній кришці. Потім відкривають продувний кран, зливають залишок конденсату й викручують повітряний кла­пан для продування сорочки котла. Після цього котел заповнюють водою та продуктами, граничний рівень рідини повинен бути на 10-15 см нижчим верхньої кромки котла.

Завантажений котел закривають й поступово з однаковим зу­силлям загвинчують відкидні болти, не допускаючи, перекошуван­ня кришки. Потім на 1/4 обертів відкривають парозапірний вен­тиль, чим забезпечують поступову подачу пари в сорочку котла. Після появи пари з повітряного клапана, його закривають, а паро­запірний вентиль повністю відкривають. Пара, яка поступає в рубашку, нагріває стінку варильного резервуара та його місткість, конденсується і через конденсатовідвідник виводиться у конденса-топоовіл.

У процесі роботи контролюють тиск пари в котлі за допомо­гою манометра. Якщо тиск за манометром перевищує величину 0,05 МПа та спрацьовує подвійний запобіжний клапан, а також при інтенсивному обертанні клапана-турбінки, що свідчить про бурх­ливе кипіння вмісту котла, парозапірний вентиль трішки прикри­вають, зменшуючи подачу пари. Парозапірний вентиль у процесі роботи повинен бути настільки відкритий, щоб забезпечити режим спокійного кипіння продуктів у варильному резервуарі й повільне обертання клапана-турбінки.

Крім цього, в процесі роботи котла періодично відкривають, дотримуючись обережності, продувний кран і впевнюються у відсутності надлишку конденсату в паровій сорочці.

Після закінчення варіння закривають парозапірний вентиль і через 5-10 хв відкривають кришку котла. Перш ніж відкрити криш­ку, слід впевнитись в тому, що у варильному резервуарі немає над­лишкового тиску, обережно піднімаючи з цією метою будь-яким предметом за кільце клапан-турбінку. Далі поступово послаблю­ють та відгвинчують відкидні болти, плавно, без ривків, відкрива­ють кришку та черпаком розвантажують котел.

При санітарній обробці котла усувають з нього залишки їжі, промивають паровідвідну трубку, клапан-турбінку й варильний ре­зервуар гарячою водою і протирають зовні м"якою тканиною. Після промивання котел просушують, відкривши кришку.

Не рідше одного разу на три місяці шток та пружину протава­ти змащують солідолом.

Перекидні парові харчоварильні котли КПП-60. Котел кла-дається з внутрішнього варильного котла циліндричної форми й зовнішнього копруса, покритого шаром теплової ізоляції й обли­цьованого металевим кожухом. Між внутрішнім котлом та зовнішнім корпусом розташована парова сорочка, в яку поступає пара з тиском не більшим 0,5 МПа.

Котел встановлений на литій чавунній вилкоподібній станині за допомогою двох цапф, які забезпечують перекидання його за допомогою черв"ячного редуктора. Кришка котла знімальна.

Пара поступає в парову сорочку по паропроводу через праву цапфу, а конденсат відводиться до конденсатопроводу через кон­денсатовідвідник, розташований у нижній частині котла.

Таблиця 50

Основні несправності парових харчових котлів

Несправності

Причини

Способи усунення

Котел слабо нагрівається, гідравлічні удари, підвищена витрата пари

Накопичення конденсату у паровій сорочці. Забруднені конденсатопроводи

Закрити паровий вентиль, відкрити продувний кран й злити конденсат. Прочистити конденсатопровід

Котел не нагрівається

Відсутність пари у паропроводі. Несправність парового вентиля

Перевірити справність паропроводу. Замінити вентиль

Клапан-турбінка не обертається

Забруднення паровідвідної трубки й клапана-турбінки

Закрити паровий вентиль, вийняти з корпуса й промити клапан-турбінку

Пара виходить з-під закритої кришки

Несправність гумової прокладки кришки

Замінити прокладку кришки

Протікання та парування вентилів

Несправні вентилі

Замінити несправні вентилі

Пара виходить через клапан-турбінку в приміщення

Засмічення паровідвідної трубки

Промити паровідвідну трубку

Котел обладнаний запобіжними приладами й арматурою: вен­тилями, запобіжниками, запобіжними та повітряними клапанами, манометром, продувним краном, трубопроводом холодного водозабезпечення із зливним пристроєм (поворотним краном).

Правила експлуатації котла КЛГІ-60 аналогічні до правил екс­плуатації котла КПП-250.
 
 

Записник:
Вибранні реферати  

Рефератів в нашій базі:
Рефераты: 16675
Розділи у алфавытному порядку:
АБВГДЕЖЗ
ИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧ
ШЩЪЫЬЭЮЯ

 

Підказка: Експлуатація харчового теплового обладнання на паровому обігріві | Реферат

TextReferat © 2020 - Реферати українською мовою, українські реферати на нашому сайті ви можете скачати безкоштовно, також можете перед завантаженням ознайомитись за потрібним вам рефератом. Якщо ви не можете знайти потрібний вам реферат, користуйтесь пошуком.