Головна   Додати в закладки Норми радіаційної безпеки НРБУ-97 і ДР-97 | Реферат


Реферати українською мовою | реферати на українській мові Реферати українською мовою | реферати на українській мові
 Пошук: 

 

 
Норми радіаційної безпеки НРБУ-97 і ДР-97 - Реферат


Категорія: Реферати
Розділ: БЖД, охорона праці, валеологія
Розмір файла: 22 Kb
Кількість завантажень:
20
Кількість переглядів:
1084
Описання роботи: Реферат на тему Норми радіаційної безпеки НРБУ-97 і ДР-97
Дивитись
Скачати


Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97) охоплюють систему принципів, критеріїв, нормативів та правил, виконання яких є обов"язковим в політиці держави щодо забезпечення протирадіаційного захисту людини та радіаційної безпеки.

НРБУ-97 є основним державним документом, що встановлює систему радіаційно-гігієнічних регламентів для забезпечення прийнятих рівнів опромінення як для окремої людини, так і для суспільства взагалі і є обов"язковими для виконання всіма юри­дичними та фізичними особами, які проводять практичну діяльність з джерелами іонізуючого випромінювання.

Таблиця 1.

Ліміти дози опромінювання (мЗв-рік-1)

Найменування

Категорія осіб, які зазнають опромінювання

А а) б)

Б а)

В а)

ЛДЕ (ліміт ефективної дози)

20 в)

2

1

Ліміти еквівалент­ної дози зовніш­нього опроміню­вання

ЛДlens (для кришталика ока)

150

15

15

ЛДskin (для шкіри)

500

50

50

ЛДextrim (для кистей та стіп)

500

50

-

Примітки:

а) - розподіл дози опромінювання протягом календарного року не регламентовано;

б) - для жінок дітородного віку (до 45 років),які належать до категорії А, середня еквівалентна доза зовнішнього опроміню­вання (зародку та плоду) за будь які 2 послідовні місяці не повинна перевищувати 1 мЗв. При цьому за весь період ва­гітності ця доза не повинна перевищувати 2 мЗв, а ліміт річного надходження для вагітних встановлюється на рівні 1/20 ДНЛ, для вагітних жінок на виробництві (категорії А, Б) встановлені ДР в 20 раз нижчі, ніж для відповідних ДР категорії А;

в) - в середньому за будь-які послідовні 5 років, але не більше 50 мЗв за окремий рік (ЛДтах).

Категорія А (персонал) - особи, які постійно чи тимчасово працюють безпосередньо з джерелами іонізуючих випромінювань.

Категорія Б (персонал) - особи, які безпосередньо не зайняті роботою з джерелами іонізуючих випромінювань, але у зв"язку з розташуванням робочих місць в приміщеннях об"єктів з радіаційно-ядерними технологіями можуть отримувати додаткове опромінювання.

Категорія В - все населення.

Таблиця 2.

Співвідношення між одиницями в системі СІ та позасистемними

Величина

Стара одиниця

Нова одиниця

Коефіцієнти переводу

СІ в поза­системні

Позаси­стемні в СІ

Активність

Кюрі (Кі)

Бекерель (Бк)

-2,7·10-11

3,7·1010

Питома вага

Кі · год. -1

Бк·кг -1

-2,7·1014

3,7·1011

Еман

Бк·л -1

-2,7·10-1

3,7

Махе

Бк·л -1

-7,4·10-2

13,5

Тритієва одиниця

Бк·л -1

-8,3

-1,2-10-1

Щільність забруднення

Кі · км -2

Бк·м -2

-2,7·10-6

3,7·104

Експозиційна доза

Рентген (Р)

Кулон на кіло­грам (Кл-кг1)

3,9·101

2,6·10-4

Поглинута доза

Рад

Грей

1Гр = Дж-кг1

1·102

1·102

Еквівалентна

доза

Біологічний еквівалент раду (бер)

Зіверт

13 в = Дж·кг-1

1·102

1·102

Ефективна доза

Біологічний еквівалент раду (бер)

Зіверт

13в = Дж·кг-1

1·102

1·102

Таблиця 3.

Вимоги ДР-97 допустимих рівнів вмісту радіонуклідів у продуктах харчування та питній воді (Бк/кг, Бк/л)

№ пп. лп.

Найменування продуктів

137С3

90Sг

1

Хліб, хлібопродукти

20

5

2

Картопля

60

20

3

Овочі (листові, коренеплоди, столова зелень)

40

20

4

Фрукти

70

10

5

М"ясо і м"ясні продукти

200

20

6

Риба і рибні продукти

150

35

7

Молоко і молочні продукти

100

20

8

Яйця (шт.)

6

2

9

Вода

2

2

10

Молоко згущене і концентроване

300

60

11

Молоко сухе

500

100

12

Свіжі дикоростучі ягоди і гриби

500

50

13

Сушені дикоростучі ягоди і гриби

2500

250

14

Лікарські рослини

600

200

15

Інші продукти

600

200

16

Спеціальні продукти дитячого харчування

40

5

При застосуванні ядерної зброї або при аваріях на радіаційно небезпечних об"єктах з викидом радіоактивних речовин ство­рюється велике радіоактивне зараження місцевості, в результаті чого виникає загроза ураження людей, порушення виробничої діяльності об"єктів народного господарства.

Порядок вибору і введення в дію режимів захисту

Режими радіаційного захисту населення вводяться в дію рішенням НЦО міст, районів та інших населених пунктів.

Режими робітників і службовців на ОГД вводяться в дію рішенням НЦО об"єктів.

На території населеного пункту або об"єкту народного господарства режим вибирається:

• за максимальним рівнем радіації;

• за найменшим значенням Кпосл. захисної споруди.

Тривалість додержання режиму радіаційного захисту і час припинення його дії встановлюється начальником ЦО населеного пункту (СГД) з урахуванням конкретної радіаційної обстановки. Для вибору режиму радіаційного захисту необхідно знати:

- рівні радіації на території населеного пункту (ОГД) на 1 год. після ядерного вибуху (аварії на радіаційна небезпечному об"єкті);

- коефіцієнти послаблення житлових приміщень, в яких проживає населення: дерев"яні одноповерхові будинки, кам"яні (блочні) одноповерхові будинки, багатоповерхові кам"яні (блочні) будинки;

- коефіцієнти послаблення ЗС (ПРУ), підвали одноповерхових дерев"яних кам"яних і блочних будинків, підвали багатоповерхових кам"яних і блочних будинків, сховища.

Режими радіаційного захисту вибираються у наступній послідовності:

o визначити рівень радіації на території населеного пункту (ОГД) на 1 годину після ядерного вибуху (аварії на радіаційна небезпечному об"єкті);

o вибрати Кпосл. житлових приміщень і захисних споруд;

o вибрати типовий режим радіаційного захисту.

Таблиця 4.

Коефіцієнти Kt для перерахунку рівнів радіації на 1 год. після вибуху

Час після вибуху, год.

Kt

Час після вибуху, год.

Kt

Час після вибуху, год.

Kt

1

1

5

6,9

24

45

1,5

1,6

6

8,6

48

100

2

2,3

7

10

49

100

2,5

3

8

12

3

3,7

10

16

3,5

4,5

" 12

20

4

5,3

18

32

P1 = Pt x Kt;

P1 - рівень радіації на 1 год. після вибуху;

Pt - рівень радіації на час t;

Kt - коефіцієнт перерахування рівнів радіації.

Таблиця 5.

Середні значення Кпосл. дози радіації

Найменування укриттів та транспортних засобів

Кпосл.

Найменування укриттів та транспортних засобів

Кпосл.

Автомобілі

2

Житлові кам"яні будинки: багатоповерхові, підвал

20 400

Пасажирські вагони

3

Виробничі одноповерхові будівлі ( цехи)

7

Житлові дерев"яні будинки: одноповерхові, підвал

27

ПРУ

50

Житлові кам"яні будинки: одноповерхові, підвал

10 40

Сховища

400-1000

Без вжиття заходів захисту неминучий вплив радіації на населення, особовий склад формувань, робітників і службовців у дозах, які можуть призвести до їх ураження.

З метою виключення масових радіаційних втрат і нереопромінсння населення, робітників і службовців, формувань ІДО понад встановлені дози, їх дії в умовах радіоактивного зараження суворо регламентуються і підпорядковуються режиму радіаційного захисту.

Режими радіаційного захисту - це порядок дій людей, застосування засобів і способів захисту в зонах радіоактивного зараження, що передбачає максимальне зменшення можливих доз опромінення.

Додержання режимів радіаційного захисту виключає радіаційне ураження і опромінення людей понад встановлені дози опромінення.

На воєнний час:

- одноразове опромінення протягом перших 4 діб - 50 рад;

- багаторазове опромінення протягом 30 діб - 100 рад;

- багаторазове опромінення протягом 3 місяців — 200 рад;

- багаторазове опромінення протягом року — не більше 300 рад.

На мирний час - згідно з вимогами НРБУ-97.

1. Режими радіаційного захисту населення охоплюють три основних етапи:

I етап - укриття населення в захисних спорудах;

II етап - наступне укриття населення в будинках і ПРУ;

III етап - проживання населення в будинках з обмеженим перебуванням на відкритій місцевості протягом 1-2 годин на добу.

2. Режим радіаційного захисту робітників і службовців па об"єк­тах господарської діяльності охоплює три основних етапи:

I етап - тривалість припинення роботи об"єктами (термін неперервного перебування людей у захисній споруді);

II етап - тривалість роботи об"єктами з використанням для відпочинку працюючого персоналу в захисних спорудах;

III етап - тривалість роботи об"єктами з обмеженням перебування робітників і службовців на відкритій місцевості.

Режими радіаційного захисту розроблені з урахуванням тривалості роботи кожної зміни 10-12 годин.

Режими радіаційного захисту населення, робітників і службовців при вахтовому методі роботи па місцевості, що заражена радіоактивними продуктами від ЛЕС, охоплюють два основних етапи:

а) режими радіаційного захисту населення:

І етап - укриття в загерметизованих приміщеннях на термін не менше 4 годин;

II етап - тривалість проживання населення з обмеженим перебуванням на відкритій місцевості - до 1-2 годин на добу;

б) режими радіаційного захисту робітників і службовців:

I етап - укриття в загерметизованих приміщеннях на термін не менше 4 годин;

II етап - час роботи об"єкту вахтовим методом.

Вахтовий метод роботи - це цілодобова робота ОГД у 4 зміни.

Дві зміни працюють на об"єкті неперервно протягом 3-5 діб. Кожна зміна працює 6 годин і 6 годин відпочиває у захисних спорудах на об"єктах. Після закінчення робіт (через 3-5 діб) ці зміни вибувають на відпочинок на позаражену місцевість. На вахту заступають наступні дві зміни.

Вахти можуть бути складені по різному залежно від рівня зараженості місцевості, працею в одну зміну і т. д. (вахта трива­лістю один тиждень тощо).

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОГЛІТЕРАТУРИ

1. Атамашок В. Г., Ширшев Л. Г., Акимов Н. И. Гражданская оборона. Учебник для вузов. - М.: Высшая школа, 1986.

2. Владимиров В.А., Михеев О.С., Хмель С.И. и др. Методика выявления и оценки рациональной обстановки при разрушениях (авариях) атомных электростанций. - М., 1989.

3. Губський А. І. Цивільна оборона. - К., 1995.

4. Демвденко Г.П., Кузьменко Э.П. и др. Защита объектов народного хозяйства от оружия масового поражения. Справочник. - К., 1989.

5. Деміденко Г.П., Захист об"є ктів народного господарства від зброї масового ураження. - К., 1996.

6. Депутат О. П., Коваленко І. В., Мужик І. С. Цивільна оборона/ За редакцією B.C. Франка. Підручник. 2-ге вид., доп. - Львів: Афіша, 2001.

7. Дія населення в надзвичайних ситуаціях. РІД ЦО і НС. - К., 1997.

8. Допустимі рівні вмісту радіонуклідів стронцію і цезію у продуктах харчування (ДР-97). МОЗ України. - К., 1997.

9. Загальні вимоги до розвитку і розміщення потенційно небезпечних виробництв з урахуванням ризику надзвичайних ситуацій техногенного походження. / Наукові керівники: член-кореспондент HАН України С.І.Дорогунцов і генерал-лейтенант В.Ф. Гречанінов. - К.: НАНУ, 1995.

10. Леігович Г.Г. Довідник з цивільної оборони. - К., 1999.

11. Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте (РД 52.04.253-90): М.: Росгидромет, 1991.

12. Мігович Г.Г., Рабчук О.Г. Сильнодіючі отруйні речовини. -К., 1999.

13. Організація проведення рятувальних робіт при стихійних лихах, аваріях і катастрофах. - М., 1990.

14. Попередження надзвичайних ситуацій / Під редакцією генерал-лейтенанта В.Ф. Гречанінова. - К., 1997.

15. Справочник по гражданской обороне. Кол. авторов. - M.; Воеииздат, 1978.

16. Справочные данные о чрезвычайных ситуациях техногенного, природного и экологического характера. В 3-х частях. - М., 1990.

17. Управление граждпнской обороной / Под ред. АЛ. Безлтосова. - М.: Воениздат, 1986.

18. Чорнобильська аварія. Події. Факти. Цифри / Під керівництвом генерал-лейтенанта М. С. Бондарчука. Штаб ЦО України. -К., 1990.

 
 

Записник:
Вибранні реферати  

Рефератів в нашій базі:
Рефераты: 16675
Розділи у алфавытному порядку:
АБВГДЕЖЗ
ИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧ
ШЩЪЫЬЭЮЯ

 

Підказка: Норми радіаційної безпеки НРБУ-97 і ДР-97 | Реферат

TextReferat © 2020 - Реферати українською мовою, українські реферати на нашому сайті ви можете скачати безкоштовно, також можете перед завантаженням ознайомитись за потрібним вам рефератом. Якщо ви не можете знайти потрібний вам реферат, користуйтесь пошуком.