Головна   Додати в закладки Естетична діяльність і мистецтво | Реферат


Реферати українською мовою | реферати на українській мові Реферати українською мовою | реферати на українській мові
 Пошук: 

 

 
Естетична діяльність і мистецтво - Реферат


Категорія: Реферати
Розділ: Естетика
Розмір файла: 5 Kb
Кількість завантажень:
65
Кількість переглядів:
1739
Описання роботи: Реферат на тему Естетична діяльність і мистецтво
Дивитись
Скачати


Серед форм естетичної діяльності особливе місце посідає мистецтво — професійне та народне, фольклор. Поява мистецтва як самостійної форми естетичної діяльності має свою історію і логіку.

Матеріалістичний погляд на природу естетичної діяльності дає можливість визначити основні закономірності, що зумовили появу мистецтва та його розвиток.

1. Мистецтво виникло на основі розвинутих у межах безпосередньої практичної діяльності естетичних потреб та естетичних здібностей людини. Розвинуті естетичні здібності й потреби сприяли формуванню суспільної необхідності культивування естетичних переживань та перенесення в них центру ваги з практичної і магічної функцій у сферу формування з їх допомогою суспільних зв"язків і суспільних уявлень. Зв"язок мистецтва з матеріальним виробництвом ніколи не зникав повністю.

2 В історії" поділу праці поява мистецтва стала останньою фазою такого поділу праці на фізичну й розумову. Відокремлення духовного виробництва від матеріального вивільнило його (духовне виробництво) від прямої залежності та злитості з практикою, створило умови для інтенсивного розвитку, формування професійної діяльності у сфері мистецтва, науки, філософії".

Поділ праці на фізичну й духовну значною мірою був зумовлений виник­ненням нової соціально-економічної ситуації: з"явилися приватна власність і пов"язане з нею відчуження праці, експлуатації людини людиною, розшарування суспільства.

3. Історичним фактом було те, що мистецтво виникало тільки в суспільстві, поділеному на класи. Класи, що панують у матеріальному виробництві, контролюють виробництво духовне: ідеї та естетичні потреби панівного класу стають панівними ідеями й потребами. Проте така закономірність ніскільки не принижує культурної та естетичної цінності мистецтва класового суспільства, оскільки кожний клас при всій своїй класовій обмеженості розвиває і культивує загальнолюдські гуманістичні ідеали та цінності у їхній конкретно-історичній формі. Водночас такий підхід до історії" мистецтва дає можливість відшукати і зрозуміти причини та об"єктивні обставини виникнення й розвитку його історичних форм з погляду як змісту, так і форми, розподілу його на професійне і народне.

4. Мистецтво розвивається лише у тісному зв"язку із соціально-економічним і духовним життям суспільства. Цей зв"язок не є безпосередньою залежністю одного від іншого, а складним діалектичним взаємозв"яз­ком, що потребує щоразу конкретно-історичного аналізу. В історії" мистецтва відомі приклади як прямої, так і зворотної залежності його від рівня соціально-економічного розвитку суспільства. Безсумнівним є також факт зростання ролі мистецтва, як і всієї духовної сфери, в со­ціальному розвитку.

5. Функції" мистецтва залежно від його конкретно-історичної форми мо­жуть змінюватися; важливість мистецтва поціновується в кожну епоху по-різному. Водночас сутність мистецтва в усі часи лишається єдиною, хоча світ мистецтва, його види й жанри, стилі й художні школи, його взаємовідносини з життям дуже розмаїті в різні історичні епохи, за різних режимів, у різних культурах і цивілізаціях. Ця сутність мистецтва полягає у творчості Мистецтво виростає на найширших життєвих потребах. людина здобуває можливість впливати на загальний розвиток суспільства, реалізовувати універсальну людську здібність формувати, змінювати, творити «за законами краси» свій духовно-практичний світ. Цим самим людина створює умови для реалізації" потенційних можливостей життя кожного індивіда.

Предметом художнього переосмислення є все, що цікаве для людини в житті, тобто реальна дійсність, у якій проходить людське життя.

Зовнішні обставини не мають абсолютної влади над внутрішнім світом людини, тобто духовне відображення дійсності не є її копією, воно є самостійним твором людського духу. Мистецтво в сукупності його художніх образів є духовною, ідеальною моделлю світу, яка відображає не стільки реальний світ, скільки бажаний.

Мистецтво, підходячи до дійсності з позицій вищих потреб розвитку людини, створює ідеал, якій є загальною суспільною потребою. Естетичний ідеал, що є змістом мистецтва, відображає сутнісні риси, закономірності й вимоги реального життя, тобто так звану можливу, або віртуальну, реальність. Мистецтво стає основою духовної культури, його колективною пам"яттю. За допомогою мистецтва здійснюється не тільки зв"язок людини з людиною, а й зв"язок поколінь, різних народів і різних культур. Мистецтво накладає на всі форми людського життя відбиток вічності.

Увесь потенціал мистецтва може бути залучений до формування й розвитку людської особистості. Справжня велич мистецтва розкривається тільки тоді, коли воно стає реальною силою. А такою силою воно є лише в діяльності особи, суспільства, що створюють гармонію світу й людини, природи і культури, поліпшують якість життя.

 
 

Записник:
Вибранні реферати  

Рефератів в нашій базі:
Рефераты: 16675
Розділи у алфавытному порядку:
АБВГДЕЖЗ
ИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧ
ШЩЪЫЬЭЮЯ

 

Підказка: Естетична діяльність і мистецтво | Реферат

TextReferat © 2020 - Реферати українською мовою, українські реферати на нашому сайті ви можете скачати безкоштовно, також можете перед завантаженням ознайомитись за потрібним вам рефератом. Якщо ви не можете знайти потрібний вам реферат, користуйтесь пошуком.