Головна   Додати в закладки Естетичне почуття | Реферат


Реферати українською мовою | реферати на українській мові Реферати українською мовою | реферати на українській мові
 Пошук: 

 

 
Естетичне почуття - Реферат


Категорія: Реферати
Розділ: Естетика
Розмір файла: 9 Kb
Кількість завантажень:
68
Кількість переглядів:
1812
Описання роботи: Реферат на тему Естетичне почуття
Дивитись
Скачати


Почуття, що Випробовуються людиною і насолоди різноманітні по характеру, структурі і психологічному механізму. Одні з них дуже близькі твариною, інші ж є специфічно людськими і властиві тільки людям. Естетичне почуття належить якраз до останніх. Це один з найскладніших видів духовного переживання, саме, мабуть, найблагородніше з почуттів людини. Однак не можна не зазначити, що навіть йому, людині, естетичне почуття не дане від народження. Як показують наукові дослідження, воно зароджується у дитини порівняно пізно, або не зароджується зовсім, якщо дитина по яких-небудь обставинах зростала в середовищі тварин. Як вказував К. Маркс, естетичне почуття з"являється тільки там, де людина вільна від «грубої практичної потреби». І якщо тварина «проводить лише під владою безпосередньої фізичної потреби», то людина проводить, навіть будучи вільний від фізичної потреби, і в істинному значенні слова тільки тоді «проводить, коли він вільний від неї». Розробляючи теорію трудового вдосконалення людини, К. Маркс встановив, що багатство людської чуттєвості і здібностей виникло і розвивалося під впливом різноманітних форм практичної діяльності.

Зором володіють багато які тварини, але оком, що уміє насолоджуватися красою предметів, володіє тільки людина. Орган слуху також властивий багато чим тваринним, але музичний слух є тільки у людини. Утворення зовнішніх почуттів це результат тривалої біологічної еволюції світу, виникнення і розвиток естетичних духовних почуттів результат всієї соціальної історії людства. Здатність активно сприймати навколишній світ в формах по-людському розвиненої чуттєвості не є закладеною в нас природою (на відміну від самих органів почуттів), а є продукт культурно-історичний. Форми споглядання і уявлень не тільки не визначаються анатомо-физиологи-ческими особливостями органів сприйняття, але, навпаки, задаються їм ззовні різними формами діяльності, різноманіттям цих форм.

Відомий радянський філософ Е. В. Ільенков так образно представляє цей процес: «Власна форма» (фізіологічна форма) органів сприйняття людини схожа з «формою воску» саме в тому відношенні, що в ній структурно-фізіологічно не «закодована» зазделегідь [апріорі] жодна з форм їх діяльного функціонування. Структурно вони пристосовані еволюцією саме до того, щоб сприймати форму будь-якого предмета, погодити свою діяльність з будь-якою предметною формою» 1. «Форми споглядання», оскільки і «форми мислення», пише він далі ні в якому разі не досліджуються фізіологічно» тобто разом з анатомією органів мислення і сприйняття. Вони кожний раз відтворюються в індивідуумові шляхом вправи цих органів і успадковуються особливим шляхом через форми тих предметів, які створені людиною для людини, через форми і організацію предметно-людського світу. Культура, створена трудом людини, є матеріальним носи-

телем форм мислення і форм споглядання, через який вони передаються від одного покоління до іншому» 2.

Культура, її предметні форми, духовний зміст, а також людське співтовариство носії форм почування світу і форм мислення. Окрема людина опановує такими формами індивідуально, через різні форми діяльності і спілкування, через гру і навчання. Поза миром культури і людським співтовариством ці родові якості людини не розвиваються. Інакше кажучи, спосіб передачі родових якостей є социокультурным, а не біологічним, генетичним, як у тварин. Біологічно і генетично у людини є лише передумови для соціальної форми життєдіяльності. Формуючись в ранньому дитинстві, вони дійсно перетворюються в психологічні механізми і діють як «природні» здібності людини. Тому вони і здаються такими ж «природними» особливостями людської істоти, як і анатомічна будова його тіла. Тим більше, що ці здібності властиві всім людям, розрізнюючись лише мірою їх развитости і культурно-етнічною своєрідністю вияву. Все це створює враження, що форми мислення і форми почування успадковуються так само, як колір очей і форма носа.

Індивід, вступаючи в життя, застає готовим не тільки соціально-економічний лад, але і певну культуру суспільства, матеріальні і духовні цінності. Для нього вони виступають передусім як умова реального буття. Тільки в процесі практичного привласнення індивідом соціального досвіду, выкристаллизованного в культурі суспільства, очеловечиваются його первинні біологічні потреби і почуття, формуються власне людські духовні потреби і здібності. До їх числа належить естетична потреба і естетичне відношення як здатність її задоволення.

Ио естетична потреба виникає лише при наявності естетичного почуття цієї основи естетичного відношення до миру. Тобто естетичне почуття ця така духовна освіта, яка означає певний рівень социализации індивіда, піднесення його потреб до істинно людських.

Потрібно при цьому мати на увазі, що людина не може задовольняти яку-небудь потребу, не задовольняючи себе цілісно як особистість. Характер естетичного почуття, його ціннісна орієнтація є тому найважливішою соціальною характеристикою особистості.

Структура культурних, зокрема художніх, цінностей кожної конкретної епохи, що Склалася по відношенню до індивідуальної свідомості має нормативний характер. Засвоєні індивідом в процесі соціальної взаємодії і естетичного виховання естетичні цінності, прийняті в суспільстві, виступають як орієнтир в його естетичному відношенні до дійсності, служать еталонами і критеріями, що дозволяють формувати його власний духовний світ, внутрішню структуру особистості.

Опосредованность естетичного відношення попереднім естетичним досвідом людства, зафіксованому в культурі, служить одній з причин спільності естетичного почуття людей. Міра спільності естетичного почуття різна. Характер мирочувство-вания може бути загальним для цілої історичної епохи. Найбільш виразно це виявляється в мистецтві. Романтичне мироотношенне легко відрізнити від классицистического, спілкуючись з творами мистецтва, що представляють ці напрями в мистецтві. Можна виявити схожість естетичного почуття у національно-етнічної спільності людей. Залежить це передусім від соціально-класового положення людської спільності: чим складніше соціальна, культурна, етнічна, демографічна структура суспільства, тим більше різноманітні естетичні почуття людей.

Існуючі в суспільстві форми естетичного мирочувствования виступають по відношенню до окремого індивіда не у вигляді норм, приписуючих певне відношення людини до дійсності, вони швидше придбавають значення моделей, на основі якого чоловік будує власне світосприймання. Від того, який комплекс соцпокультурных чинників вплине найбільший чином на індивідуальний розвиток особистості, залежить якість індивідуального естетичного почуття. Міра його развитости також індивідуальна і значною мірою залежить від зусиль самої особистості по оволодінню багатством естетичної культури, виробленої людством. Вона є в

той же час і мірою социализации особистості. Нерозвиненість естетичного почуття свідчить про низьку духовність людини, про нездатність його піднятися до істинної суспільної данности будь-якого акту життєдіяльності. Ненатхненність, низовина, груба утилітарність потреб, бажань особистості свідчать про нерозвиненість естетичного почуття.

Потрібно також враховувати об"єктивні соціальні умови, які можуть бути несприятливими для естетичного розвитку як окремої особи, так і цілих соціальних шарів або класів. Тому доступність багатств естетичної культури, т. е. рівні права всіх людей на освіту, отримання інформації, користування бібліотеками, музеями і іншими установами культури, є важливою умовою соціальної справедливості.

Міра развитости естетичного почуття істотно впливає на характер і якість суспільної діяльності людини. Найбільш виразно це виявляється в мірі тяги до краси, досконалості, гармонії. Причому стаючи істотною характеристикою особистості, естетичне почуття накладає відбиток на будь-який акт діяльності людини і його духовне переживання. Воно забезпечує не тільки гармонізацію зовнішнього світу через діяльність, але і збагачує, робить різноманітним внутрішній світ людини, його духовні переживання.

Істотний вплив на розвиток естетичного почуття надає мистецтво. Певною мірою воно є скарбничкою, досвідом мирочувствования і забезпечує не тільки збереження культури почуттів, але і сферу розвитку, збагачення її. За допомогою мистецтва ми не тільки розвиваємо і збагачуємо особистий, індивідуальний досвід мироотношения, але і уміння проникати у внутрішній світ іншої особистості, вчимося бачити і відчувати мир чужими очима, а тим самим розкриваємо в собі здатність співчувати іншій людині, соучаствовать в його радості і біді.

Естетичне почуття, таким чином, є основою естетичної свідомості, на якій можуть формуватися більш складні елементи його структури, що забезпечують естетичний розвиток і вдосконалення особистості і суспільства, такий, як естетичний смак і естетичний ідеал.

 
 

Записник:
Вибранні реферати  

Рефератів в нашій базі:
Рефераты: 16675
Розділи у алфавытному порядку:
АБВГДЕЖЗ
ИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧ
ШЩЪЫЬЭЮЯ

 

Підказка: Естетичне почуття | Реферат

TextReferat © 2019 - Реферати українською мовою, українські реферати на нашому сайті ви можете скачати безкоштовно, також можете перед завантаженням ознайомитись за потрібним вам рефератом. Якщо ви не можете знайти потрібний вам реферат, користуйтесь пошуком.