Головна   Додати в закладки Ферум (Fe) | Реферат


Реферати українською мовою | реферати на українській мові Реферати українською мовою | реферати на українській мові
 Пошук: 

 

 
Ферум (Fe) - Реферат


Категорія: Реферати
Розділ: Хімія
Розмір файла: 18 Kb
Кількість завантажень:
89
Кількість переглядів:
3159
Описання роботи: Реферат на тему Ферум (Fe)
Дивитись
Скачати


Входить в склад дихальних пігментів, бере участь в переносі кисню до тканин в організмі тварин і людини, стимулює функцію кровотворних органів. В якості лікарського засобу приймається при анемічних і деяких інших патологічних станах.

Організм дорослої людини містить в середньому 4-5 г феруму, з них близько 70% знаходиться в складі гемоглобіну. Залізо, існуюче в плазмі крові, є транспортною формою заліза, яке зв‘язане з білком трансферином. Вміст заліза в плазмі крові підпорядкований добовим коливанням – він знижується в другій половині дня, обмін заліза в організмі багато в чому залежить від нормального функціонування печінки. Покази до приймання заліза є залізодефіцитні анемії різної етиології (анемії від крововтрат, хлороз, анемії вагітних), які проходять з пониженим вмістом заліза в крові, а також стан латентного безсимптомного дефіциту заліза зустрічається у 20-30% практично здорових жінок.

Препарати заліза можуть бути рекомендовані при довгому внутрішньо судинному гемолізі, супроводжуючому постійною втратою заліза, яке виводиться з сечею, при захворюваннях системи крові, складних кровотеч, з розвитком вторинної недостатності заліза.

Основними джерелами заліза в харчових продуктах є продукти тваринного походження (м‘ясо, риба, печінка). Серед препаратів заліза найбільше застосування отримали: залізо гліцерофосфат, залізо лактат, ферітал, заліза закисного сульфат, таблетки “Гемостимулін”.

d – елемент VІІІ групи; порядковий номер 26; атомна маса – 56; (), 26е.

Метал середньої активності, відновник. Основні ступені окиснення - +2, +3.

ЗАЛІЗО

Хімічні властивості:

1. На повітрі легко окисyюється в присутності вологи (ірзавіння)

4Fe+3O+6HO→4Fe(OH)

2. Залізний дріт горить у кисні, утворюючи окалину – оксид феруму (ІІ, ІІІ)

3Fe+2O→FeO

3.При високій температурі (700-900С) реагує з парою води:

3Fe+4HO→→FeO+4H

4. Реагує з неметалами при нагріванні

2Fe+3Br→2FeBr

Fe+S→→FeO

5.Легко розчиняється в хлорид ній і розведеній сульфатній кислотах

Fe+2HCl→FeCl+H

Fe+HSO(розв.)→FeSO+H

У концентрованих кислотах-окисниках залізо розчиняється тільки при нагріванні.

2Fe+6HSO(конц.) →→Fe(SO)+3SO↑+6HO

Fe+6HNO(конц.) →→Fe(NO)+3NO↑+3HO.

(на холоді концентровані нітратна і сульфатна кислоти пасивують залізо).

6. Витісняє метали, що стоять правіше від нього в ряді напруг, із розчинів їх солей:

Fe+CuSO→FeSO+Cu↓

Сполуки двовалентного феруму.

Гідроксид феруму (ІІ)

Одержання

При дії розчинів основ на солі феруму (ІІ) без доступу повітря

FeCl+2KOH→2KCl+Fe(OH)↓.

Хімічні властивості.

Fe(OH) - слабка основа, розчиняється в сильних кислотах

Fe(OH)+HSO→FeSO+2HO

Fe(OH)+2H→Fe+HO

При прожарюванні Fe(OH)без доступу повітря утворюється оксид феруму (ІІ) FeO

Fe(OH)→FeO+ HO

У присутності кисню повітря білий осад Fe(OH), окислюючись, буріє – утворюється гідроксид феруму (ІІІ) Fe(OH) .

4 Fe(OH)+O+2HO→4 Fe(OH).

Сполуки феруму (ІІ) мають відновні властивості, вони легко перетворюються на сполуки феруму (ІІІ) під дією окисників

10FeSO+2KMnSO+8HSO→5Fe(SO)+KSO+2MnSO+8HO

6FeSO+2HNO+3HSO→3Fe(SO)+2NO↑+4HO

Сполуки феруму схильні до комплексоутворення (кординаційне число=6)

FeCl+6NH→[Fe(NH)]Cl

Fe(CN)+4KCN→K[Fe(CN)] (жовта кров‘яна сіль).

Якісна реакція на Fe При дії гексаціоноферату (ІІІ) калію K[Fe(CN)] (червоної кров‘яної солі) на розчин солей двовалентного феруму утворюється синій осад (турнублева синь)

3FeSO+2 K[Fe(CN)]Fe K[Fe(CN)]↓+3KSO

3Fe+3SO+6K2 K[Fe(CN)]→Fe [Fe(CN)]↓+6K+3SO

3Fe+2 [Fe(CN)]→ Fe [Fe(CN)] ↓.

Гідроксид феруму (ІІІ)

Одержання

Утворюється при дії розчинів основ на солі тривалентного феруму – випадає у вигляді червоно-бурого осаду

Fe(NO)+3KOH→Fe(OH)+3KNO

Fe+3OH→Fe(OH)

Хімічні властивості

Fe(OH) - більш слабка основа, ніж гідроксид феруму (ІІ).

Це зумовлено тим, що у Feменший заряд іона і більший його радіус, ніж у Fe, а тому Fe слабше утримує гідроксид-іони, тобто Fe(OH) легше дисоціює.

Це зумовлено тим, що у Fe2+ менший заряд іона i більший його радіус, ніж у Fe3+, а тому Fe2+ слабше утримує гідроксид-іони, тобто Fe(OH)2 легше дисоціює.

У зв"язку з цим солі феруму (ІІ) гідролізуються незначно, а солі феруму (III) — дуже сильно. Гідролізом зумовлюється i колір розчинів солей Fe(III): незважаючи на те, що іон Fe3+ майже безбарвний, розчини, які його містять, забарвленя в жовто-бурий колір, що пов"язано з присутністю гідроксоіонів феруму або молекул Fe(OH)3, що утворюються завдяки гідролізу:

Fe3+ +HO↔[Fe(OH)]+H

[Fe(OH)]+ HO↔[Fe(OH)]+H

[Fe(OH)]+ HO↔Fe(OH)+H

При нагріванні забарвлення темнішае, а при додаванні кислот світлішає внасладок пригнічення гідролізу. Fe(OH)3 характеризується слабко вираженою амфотерністю — він розчиняється в розведених кислотах i в концентрованих розчинах основ:

Fe(OH)+3HCl→FeCl+3HO

Fe(OH)+3H→Fe+3HO

Fe(OH)+NaOH→Na[Fe(OH)]

Fe(OH)+OH→[Fe(OH)]

Сполуки феруму (ІІІ) – слабкі окисники, реагують із сильними відновниками

2FeCl+HS→S+2FeCl+2HCl.

Якісні реакції на Fe

При дії гексаціоноферату (ІІ) калію K[Fe(CN)] (жовтої кров‘яної солі) на розчин солей тривалентного феруму утворюється синій осад (берлінська лазур)

4FeCl+3K[Fe(CN)]→Fe[Fe(CN)]↓+12KCl

4Fe+12Cl+12K+3[Fe(CN)]→Fe[Fe(CN)]↓+12K+12Cl

4Fe+3[Fe(CN)]→Fe[Fe(CN)]

При додаванні до розчину, що містить іони Fe, роданистого калію або амонію, з‘являється інтенсивне криваво-червоне забарвлення роданіду феруму (ІІІ).

FeCl+3NHCNS↔3NHCl+Fe(CNS)

(при взаємодії ж із родінідами іонів Fe розчин залишається практично безбарвним).

Список використаної літератури

1. Розділ «ХІМІЯ» А.Загайко

 
 

Записник:
Вибранні реферати  

Рефератів в нашій базі:
Рефераты: 16675
Розділи у алфавытному порядку:
АБВГДЕЖЗ
ИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧ
ШЩЪЫЬЭЮЯ

 

Підказка: Ферум (Fe) | Реферат

TextReferat © 2021 - Реферати українською мовою, українські реферати на нашому сайті ви можете скачати безкоштовно, також можете перед завантаженням ознайомитись за потрібним вам рефератом. Якщо ви не можете знайти потрібний вам реферат, користуйтесь пошуком.