Головна   Додати в закладки Електричний привід (електродвигуни) | Реферат


Реферати українською мовою | реферати на українській мові Реферати українською мовою | реферати на українській мові
 Пошук: 

 

 
Електричний привід (електродвигуни) - Реферат


Категорія: Реферати
Розділ: Технічні науки
Розмір файла: 65 Kb
Кількість завантажень:
469
Кількість переглядів:
11906
Описання роботи: Реферат на тему Електричний привід (електродвигуни)
Дивитись
Скачати


ся завдяки дії теплових реле. У магнітних пускачах серії ПМЕ і ПАЕ третьої величини встановлені двополюсні теплові реле типу ТРН з однією партою контактів, а в пускачах ПАЕ — 4-ї, 5-ї і 6-ї величин — однополюсні реле типу ТРП. Будову і принцип роботи теплового реле типу ТРП наведено на рисунку 32.

Струм електродвигуна Iд у тепловому реле розгалужується на дві частини: більша частина струму Iн проходить через нагрівник 4, а менша Iп — через біметалеву пластину 1.

Тепло, яке виділяється нагрівником, і власне нагрівання біметалевих пластин деформують, їх, завдяки чому ліва ніжка біметалевої скоби значно відхиляється і розмикає контакти 6 і 5, які знаходяться в колі котушки пускача.

Залежно від положення упора 7 після охолодження біметалевих пластин реле ТРП саме повертається в початкове положення або кнопкою 2 ручного повернення. У теплових реле типу ТРН- повернення контактів у початкове положення здійснюється тільки вручну кнопками ручного повернення.

Теплові реле не розраховані на розривання струму короткого замикання. Тому для захисту двигуна і магнітного пускача від струму короткого замикання встановлюють запобіжник або автоматичний вимикач.

Теплові реле серії ТРН мають температурну компенсацію, завдяки чому струм спрацювання їх майже не залежить від температури навколишнього середовища. Температурна компенсація здійснюється біметалевою пластиною компенсатора внаслідок вигинання її в протилежний бік від напрямку вигинання біметалевої пластини реле.

Теплові реле серії Т.РП не мають температурної компенсації, тому струм спрацювання їх залежить від температури повітря на місці встановлення. Струм уставки залежно від температури навколишнього повітря визначають за формулою:

Іусто = І нте[1+k(40-t)] A, (29)

де Інте — номінальний струм теплового елемента реле, А;

t — температура навколишнього повітря, °С;

k — коефіцієнт (/с=0,006 для реле ТРП-25 І 0,005 для реле інших типів).

У теплових реле" передбачено регулювання струму уставки в межах ±25%/я. Регулятор струму уставки має п"ять поділок вправо і вліво від нульової риски. Переміщення поводка регулятора на одну поділку шкали змінює уставку струму спрацювання приблизно на 5% від номінальної.

Для захисту електродвигунів тепловий елемент реле визначають за умовою:

І нте Індв (30)

де Інте — номінальний струм теплового елемента реле, А;

Індв — номінальний струм електродвигуна, А.

Після вибору теплового елемента регулятор струму уставки реле встановлюють в положення, при якому

Іуст =Індв

Апаратура захисту

Електродвигуни захищають від струмів короткого замикання, перевантаження та самозапуску.

Від струмів короткого замикання необхідно захищати всі електродвигуни плавкими запобіжниками або автоматичними вимикачами з електромагнітними розчіплювачами.

Тепловими реле магнітних пускачів і автоматичними вимикачами з тепловими розчіплювачами двигуни захищаються від перевантажень, що можливі з технологічних причин.

Захист від самозапуску (нульовий захист) здійснюється контакторами, магнітними пускачами, а також автоматичними вимикачами з розчіплювачами мінімальної напруги.

Плавкі запобіжники - найпростіші і найдешевші апарати для захисту електричних мереж, електродвигунів й іншого електрообладнання від струмів короткого замикання та надмірних струмів навантаження.

5. Технічна характеристика плавких запобіжників

Номінальний струм, А

Тип запобіжника

Номінальна напруга, В

Номінальна напруга, А

запобіжника

плавкої вставки

ПРС-6-П(З)*

380

6

1, 2, 4, 6

ПРС-20-П(З)

380

20

10, 16, 20

ПРС-63-П(З)

380

63

25, 40, 63

ПРС-100-П(З)

380

100

80, 100

НПН-15

500

15

6, 10, 15

НПН-60

500

60

20, 25, 35, 45

ПН-2

500

100

30, 40, 50, 60, 80, 100

 

250

400

600

1000

80, 100, 120, 150, 200

250

200, 250, 300, 400

300, 400, 500, 600

500, 600, 800, 1000

* Приєднання проводів: П — переднє, 3 — заднє.

Плавкі запобіжники характеризуються номінальною напругою, номінальним струмом, найбільшою розривною здатністю, способом приєднання проводів (переднє і заднє) та конструктивним виконанням.

Номінальним струмом запобіжника називається струм, на який розраховані струмопровідні частини його корпуса, а плавкої вставки — струм, при якому вона тривалий час не розплавляється.

Для сільськогосподарських електроустановок рекомендують такі типи запобіжників: різьбові серії ПРС, трубчасті нерозбірні НПН та трубчасті розбірні ПН-2.

Технічну характеристику їх наведено в таблиці 5.

Для захисту одного електродвигуна запобіжники вибирають за такими умовами:

номінальна напруга запобіжника не менша від номінальної напруги електромережі (

номінальний струм запобіжника не менший від номінального струму плавкої вставки

гранична комутаційна здатність запобіжника не менша струму трифазного короткого замикання

номінальний струм плавкої вставки не менший від її розрахункового струму .

Розрахунковий струм плавкої вставки визначають за формулами:

для захисту одного електродвигуна:

(31)

де Ін — номінальний струм електродвигуна, А;

Кі — кратність пускового струму двигуна;

— коефіцієнт, який залежить від умов пуску двигуна. Для нормальних умов пуску (нечасті пуски, тривалість пуску не більше 10 с) =2,5, а для важких умов пуску (часті пуски, тривалість пуску понад 10 с) = 1,6—2;

для захисту групи двигунів:

де — сума номінальних струмів одночасно працю-

ючих електродвигунів без двигуна з найбіль-- шим пусковим струмом;

— номінальний струм і кратність пускового струму двигуна, який має найбільший пусковий струм.

Для електроспоживачів з невеликими пусковими струмами (електротеплові і освітлювальні устновки) розрахунковий струм плавкої вставки приймають рівним номінальним струмам електроспоживачів.

Після вибору плавкої вставки треба перевірити, чи не перевищує номінальний струм плавкої вставки більш як у три рази тривало допустимий струм проводів мережі.

Слід пам"ятати, що навіть правильно вибрані запобіжники не захищають асинхронного короткозамкнутого двигуна від порівняно невеликих, але тривалих перевантажень.

Заряджати патрони розбірних запобіжників необхідно лише каліброваними плавкими вставками .заводського виготовлення. Ні в якому разі не можна замість плавкої вставки встановлювати випадковий дріт, так звані жучки.

Недоліками захисту плавкими запобіжниками є їх інерційність і несталість захисних характеристик, а також те, що запобіжник перегоряє здебільшого в .одній фазі і асинхронний двигун залишається приєднаним до мережі двома фазами, внаслідок чого перегрівається або й зовсім виходить з ладу. Тому перевагу слід віддавати автоматичним вимикачам.

Автоматичні вимикачі застосовуються для автоматичного вимикання струмів перевантаження і короткого замикання у колах змінного струму напругою до 500 В і постійного до 220 В, а також для пуску, зупинки і захисту трифазних асинхронних електродвигунів.

Автомати АП-50 виготовляють дво- і триполюсними, захищеного (пластмасовий корпус) та пилонепроникного (металевий кожух) виконань. За наявністю розчіплюва-чів вони бувають: з фазними електромагнітними (М); тепловими (Т); комбінованими (МТ) розчіплювачами; електромагнітним розчіплювачем у нульовому проводі (0); -розчіплювачем мінімальної напруги (Н); дистанційним розчіплювачем (Д) та без розчіплювачів. -

Промисловість випускає ці автомати з одним замикаючим і одним розмикаючим, з двома замикаючими І двома розмикаючими допоміжними контактами або без них.

Автоматичний вимикач АП-50 (рис. 33, а, б) складається з таких основних вузлів: корпуса, кришки, комутуючого пристрою з рухомими і нерухомими контактами, дугогасильної камери, вимикаючої рейки, електромагнітних і теплових розчіплювачів та кнопок «Пуск» і «Стоп».

Номінальний струм автомата становить 50 А, а ряд номінальних струмів електромагнітних /Не і теплових /нт розчіплювачів— 1,6; 2,5; 4; 6,4; 10; 16; 25; 40 і 50 А.

Струм уставки теплових розчіплювачів /уст. т регулюється в межах (0,6—1) /нт. Теплові розчіплювачі спрацьовують при струмі навантаження"1,35 /уст. т за час не більше ЗО хв, а при струмі 6 /уст- т — від 1 до 10с.

Струм уставки (струм відсічки) електромагнітних розчіплювачів /Уст- е не регулюється., Виготовляються автомати з струмами відсічки електромагнітних розчіплю-вачів 3,5; 8; 11 /н. е-

Розчіплювачі мінімальної напруги встановлюють на напругу 127, 220 або 380 В і вимикають автомат при зниженні напруги до 35% номінальної.

Електромагнітні розчіплювачі у нульовому проводі мають номінальний струм 16, 25, 40 і 50 А. Вони вимикають автомат при струмі 0,9—1,1 Номінального струму розчіплювача.

Недоліком автоматів серії АП-50 є їх порівняно невелика гранична комутаційна здатність, що часто призводить до пошкодження як самих автоматів, так і електро-споживачів та мереж, які вони захищають. Для автоматів тільки з тепловими розчіплювачами комутаційна здатність дорівнює 14-кратному номінальному струму розчіплювача, а для автоматів з електромагнітними розчіплювачами її величина залежить від номінального струму автомата (для автоматів з номінальним струмом 1,6 А — 300 А, 2,5 А — 400 А, 6 А — 800 А, 10—50 А — 1500 А).

• Автоматичні вимикачі серії АЕ-2000 мають: більший діапазон номінальних струмів (0,32 до 100 А); вищу граничну комутаційну здатність (для автоматів з номінальним струмом 25 А— 1500 А, 63 А— 1800 А, 100 А — 2000-А) та температурну компенсацію.

Структура умовного позначення АЕ-20 І II III IV V VI розшифровується так: АЕ20 -г- знак серії;

І — величина автомата за номінальним струмом (1 — 10 АГЗ — 25 А; 4 — 63 А і 5 — 100 А);

II — число полюсів і розчіплювачів:

1, 2, 3 — одно-, дво- і триполюсні з електромагнітними розчіплювачами;

4,"5, 6 — одно-, дво- і триполюсні з комбінованими розчіплювачами;

7, 8 — чотириполюсні відповідно з електромагнітними і комбінованими розчіплювачами;

III — умовне позначення наявності чи відсутності допо-

міжних контактів:

1 — без контактів;

2 — один замикаючий контакт;

3 — один розмикаючий контакт;

4 — один замикаючий і один розмикаючий контакт;

IV — позначення допоміжних розчіплювачів:

0 — без допоміжних розчіплювачів;

1 — розчіплювач мінімальної напруги;

2 — незалежний розчіплювач;

3 — розчіплювач мінімальної напруги і незалеж-

ний розчіплювач;

V — буква, що показує наявність температурної ком-

пенсації і регулювання номінального струму теплового розчіплювача:

Р — з регулюванням номінального струму теплового розчіплювача і температурною компенсацією; Н—те саме, але без температурної компенсації;

VI — кліматичне виконання і категорія розміщення.

Автоматичні вимикачі серії АЕ-2000 виготовляються

в кліматичних виконаннях У, Т і ХЛ з ступенями захисту /РОО, /Р20 і /Р54.

Струм уставки теплових розчіплювачів регулюється в межах 0,9—1,15 від номінального значення, а електромагнітного — не регулюється і дорівнює 12 /не-

Автоматичні вимикачі АЕ2045—13Р і АЕ2046—13Р з розчіплювачами захисту від струмів витоку призначені для захисту від ураження електричним струмом при трифазних несиметричних, двофазних і однофазних замиканнях на землю, а також при дотиканнях до струмопровід-них частин. Уставка захисту при однофазному замиканні на землю дорівнює 0,015 А.

Автоматичні вимикачі серії А3100 використовують для захисту електроустановок від перевантаження і коротких замикань, а також для нечастих вмикань і вимикань силових електричних кіл. Виготовляють ці автомати бдно-,

дво- і триполюсними з електромагнітними, тепловими або комбінованими розчіплювачами та без них.

Автомати І габариту випускають тільки з тепловими розчіплювачами на номінальні струми 15, 20, 25, ЗО, 40 і 50 А, а автомати II, III, IV і V габаритів — з електромагнітними або комбінованими. Автомати III, IV і V габаритів можуть мати дистанційний розчіплювач.

Номінальні струми розчіплювачів автоматів II і III габаритів становлять 15—100 А, IV—120—220 А, V— 250—600 А.

Струм уставки теплових і електромагнітних розчіплювачів не регулюється. Теплові розчіплювачі спрацьовують протягом однієї години, в автоматах першого габариту при струмі 1,35/нТ, а в автоматах з комбінованими розчіплювачами (II, III, IV і V габарити) — при струмі 1,45/ВІ,

Автоматичні вимикачі серії А3700 відрізняються від автоматів АЗ 100 більш досконалою конструкцією, вищою надійністю, більшим строком служби і меншою витримкою часу спрацювання при коротких замиканнях та перевантаженнях, їх виготовляють дво- і триполюсні з тепловими, електромагнітними і напівпровідниковими розчіплювачами: першого (160 А), другого (250 А) і третього (630 А) габаритів.

Напівпровідникові розчіплювачі максимального струму виготовляють у вигляді знімних блоків до вимикачів. Вони дозволяють регулювати номінальний струм розчіп-лювача, уставку струму та час спрацювання в зонах короткого замикання і перевантаження.

Однополюсні автоматичні вимикачі серії А-63 захищають електричні кола змінного струму напругою 220 В і постійного напругою 110 В від струмів"перевантаження та коротких замикань. Ці автомати виготовляють з електромагнітними (М) або електромагнітними з гідравлічним сповільненням спрацювання (МГ) розчіплювачами на номінальні струми: 0,63; 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,2; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20 і 25 А.

Струм відсічки автоматів з МГ розчіплювачами дорівнює 10/не, а з електромагнітними розчіплювачами — (1,3; 2; 5; 10)7не.

Однополюсні автоматичні вимикачі серії АЕ-1000 використовують для захисту від перевантажень і коротких замикань електричних мереж житлових, адміністративних та виробничих приміщень, а також нечастих (до 6 на

годину) оперативних вмикань і вимикань кіл змінного струму до 25 А напругою 240 В.

Теплові розчішіювачі при температурі навколишнього середовища ±20°С спрацьовують при струмі 1,5/н за ,20 хв; електромагнітні при 12 — 18 /н. Ці автомати виготовляють з номінальним струмом розчіплювачів б, 10, 16 і 25 А.

Автоматичні вимикачі серій А-63, АП-50 і А3100 знімаються з виробництва, їх заміняють більш . досконалі автомати серій АЕ- 1 000, АЕ-2000 і А3700. ......

Страницы: 1 | [2] |
 
 

Записник:
Вибранні реферати  

Рефератів в нашій базі:
Рефераты: 16675
Розділи у алфавытному порядку:
АБВГДЕЖЗ
ИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧ
ШЩЪЫЬЭЮЯ

 

Підказка: Електричний привід (електродвигуни) | Реферат

TextReferat © 2021 - Реферати українською мовою, українські реферати на нашому сайті ви можете скачати безкоштовно, також можете перед завантаженням ознайомитись за потрібним вам рефератом. Якщо ви не можете знайти потрібний вам реферат, користуйтесь пошуком.