Головна   Додати в закладки Психолого-педагогічні технології безпеки працівників податкової міліції | Реферат


Реферати українською мовою | реферати на українській мові Реферати українською мовою | реферати на українській мові
 Пошук: 

 

 
Психолого-педагогічні технології безпеки працівників податкової міліції - Реферат


Категорія: Реферати
Розділ: Охорона правопорядку
Розмір файла: 6 Kb
Кількість завантажень:
3
Кількість переглядів:
1200
Описання роботи: Реферат на тему Психолого-педагогічні технології безпеки працівників податкової міліції
Дивитись
Скачати


Педагогічна культура офіцера податкової міліції – основа його професіоналізму й безпеки. Педагогічна майстерність – синтез психолого-педагогічних знань, навичок, вмінь, відповідного способу мислення та емоційно-вольових засобів виразності, які дають можливість забезпечити постійну бойову готовність та набуття психолого-педагогічних технологій. Основні елементи програми вивчення психології людей: загальні біографічні відомості, морально-психологічні характеристики, стан здоров’я, фізичний розвиток, емоційно-вольові риси характеру, соціальна активність. Складові педагогічної майстерності: педагогічне мислення, педагогічна спостережливість, педагогічна уява, особливі якості мови й тону, педагогічна вимогливість, педагогічний такт.

Вплив бойової, оперативно-службової та оперативно-розшукової діяльності на рівень безпеки працівників податкової міліції. Інформаційна зброя – способи та засоби знищення, перекручення або викрадення інформації, переборення систем захисту інформації, обмеження або заборону доступу до неї законних користувачів, дезорганізацію роботи технічних засобів, виведення з ладу телекомунікаційних мереж, комп’ютерних систем. Вольовий процес, суть, етапи.

Психологічні види та механізми захисту й безпеки працівників податкової міліції. Захисні механізми забезпечення безпеки: психологічний захист та психологічна розрядка. Види психологічного захисту:

1. Витіснення – усунення із свідомості тих моментів, які заважають стійкій позитивній самооцінці.

2. Проекція – свої недоліки людина переносить на оточення.

3. Фантазування – у важких життєвих ситуаціях можлива втеча у світ фантазій.

4. Раціоналізація – спроба розумно пояснити поведінку в тих випадках, коли вона не піддається розумному поясненню.

5. Екстерналізація – людина нерішуча, соромлива, їй надають можливість здійснити активну дію, але вона цього не робить через свою нерішучість і пояснює це тим, що інші люди упереджено до неї ставляться.

6. Інтерналізація – зворотний процес – людина за своїми можливостями та здібностями варта того, щоб посісти певне місце у житті, однак чисто зовнішні обставини заважають їй реалізувати себе, у кінцевому підсумку, не досягнувши своєї мети, людина так чи інакше знецінює її. Психологічна розрядка: сублімація та ізоляція. Сублімація – трансформування та використання енергії інстинктивного імпульсу, на яку-небудь суспільно-корисну діяльність. Ізоляція – з метою зняття емоційного напруження людина виключає себе з тих ситуацій, в яких вона могла б постраждати, де конфлікти могли б викликати у неї загострене почуття тривоги.

Психіка людини – це властивість людського мозку відбивати оточуючу дійсність. Складові частини психіки людини: психічні процеси, психічні властивості особистості, психічні стани людини, психічні утворення – знання, уміння, навички, переконання , звички, психічні процеси, властивості, стани та утворення, процес відчуття.

Психологічна підготовка офіцерів податкової міліції – гарантія їх безпеки.

Основні періоди формування, розвитку й удосконалення професійних психологічних якостей. Психологічна підготовка – комплекс взаємопов’язаних і взаємообумовлених заходів, які спрямовані на формування і розвиток психологічних якостей і станів з метою забезпечення найбільш ефективного їх рішення. Основні форми психологічної підготовки:

1. Психологічна просвіта і систематичне ознайомлення спеціалістів з новою інформацією.

2. Організація занять з вогневої, тактичної, технічної, фізичної, медичної підготовки та інше.

3. Спеціальні форми психологічної підготовки.

4. Безпосередня психологічна підготовка. 5. Професійно-психологічна підготовка.

Професійні індивідуально психологічні якості, які формуються в процесі професійно-психологічної підготовки: професійні відчуття і сприйняття, професійна увага і спостережливість, професійна пам’ять, професійне мислення, розвиток ідеомоторики – здатність до уявлення та розумового тренування подумки виконання дій та операцій у професійній діяльності, навички психічної саморегуляції, навички надання екстреної психологічної допомоги, уміння без конфліктів та ефективно спілкуватися, психологічні знання, навички та уміння особистої безпеки, навички психологічного захисту, тактико-психологічні уміння діяти у складних і екстремальних ситуаціях.

Основні компоненти психологічної готовності:

1. Мотиваційний компонент.

2. Орієнтовний компонент.

3. Операційний компонент.

4. Вольовий компонент.

5. Оціночний компонент.

6. Функціональний компонент.

Оцінка психічної надійності: ситуаційна емоційна витримка, саморегулювання, мотиваційно-енергетичний компонент, стабільність і стійкість до перешкод.

Список додаткової літератури

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної ради України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України, 1997 р.

2. Витяг із Закону України “ Про державну податкову службу в Україні” в редакції Закону від 24 грудня 1993 року № 3813-XII зі змінами, внесеними згідно з законами від 14 грудня 1994р.№ 287 / 94-Вр від 11 липня 1995 р. № 297 / 95-Вр від 16 травня 1996 року № 203 / 96-Вр, від 5 лютого та 98 р. № 83 / 98-Вр. Розділ V Податкова міліція. Статті 19-27.

3. Закон України “Про боротьбу з корупцією”// Нормативні акти щодо охорони правопорядку – К.: НАВСУ,1998.

4. Закон України “Про державну таємницю”// Нормативні акти щодо охорони правопорядку – К.:НАВСУ,1998.

5. Закон України “Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві” // НАВСУ. 1998.

6. Закон України “Про інформацію” // Нормативні акти щодо охорони правопорядку –К.: НАВСУ,1998-580с.

7. Закон України “ Про охорону здоров’я”, від 19 листопада 1992 року. // ВВР. – 1993. – № 4.

 
 

Записник:
Вибранні реферати  

Рефератів в нашій базі:
Рефераты: 16675
Розділи у алфавытному порядку:
АБВГДЕЖЗ
ИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧ
ШЩЪЫЬЭЮЯ

 

Підказка: Психолого-педагогічні технології безпеки працівників податкової міліції | Реферат

TextReferat © 2021 - Реферати українською мовою, українські реферати на нашому сайті ви можете скачати безкоштовно, також можете перед завантаженням ознайомитись за потрібним вам рефератом. Якщо ви не можете знайти потрібний вам реферат, користуйтесь пошуком.