Головна   Додати в закладки Фізкультурно-оздоровча робота школі. Комплекси вправ для: очей, постави, психічної саморегуляції | Реферат


Реферати українською мовою | реферати на українській мові Реферати українською мовою | реферати на українській мові
 Пошук: 

 

 
Фізкультурно-оздоровча робота школі. Комплекси вправ для: очей, постави, психічної саморегуляції - Реферат


Категорія: Реферати
Розділ: Фізкультура і спорт, здоров`я
Розмір файла: 21 Kb
Кількість завантажень:
140
Кількість переглядів:
5020
Описання роботи: Реферат на тему Фізкультурно-оздоровча робота школі. Комплекси вправ для: очей, постави, психічної саморегуляції
Дивитись
Скачати


Фізкультурно-оздоровча робота — важлива частина педагогіч­ного процесу. Особливого значення вона набуває у зв"язку зі зростан­ням навантаження на молодших школярів, збільшенням кількості хворих дітей, несприятливими екологічними умовами, гіподинамією.

Фізичне виховання спрямовується на формування навичок здо­рового способу життя, позитивного ставлення до фізичної куль­тури, гігієни, спорту, на удосконалення і розвиток рухових якос­тей, формування правильної постави, виховання морально-вольо­вих якостей.

Організація фізкультурно-оздоровчої роботи потребує продумано­го, творчого підходу, особливо — якщо група різновікова. Вихователь має бути обізнаний зі станом здоров"я, рівнем фізичного розвитку кожного учня, і відповідно до цього регулювати навантаження. Для занять фізкультурою доцільнішим є поділ учнів на групи не за віком, а за станом здоров"я.

Найкращим шляхом оптимізації рухового режиму в ГПД в сучас­них умовах є використання фізкультхвилинок (2—3 хв), фізкультпауз (10—15 хв). Такі нетривалі заняття сприяють підвищенню працездат­ності, знімають фізичне і емоційне напруження. До фізкультхвилинок і пауз включаються вправи для збереження зору, корекції плоскосто­пості, постави. Діти можуть виконувати вправи індивідуально або групами під керівництвом старших учнів. Можна виконувати вправи за малюнками або просто потанцювати під музику. Якщо в групі є ки­лимок, можна виконувати вправи лежачи — це дуже корисно для роз­вантаження хребта.

Стопа людини має безліч біологічних точок, які «відповідають» за певні внутрішні органи. Спеціальні масажери, ходіння по мотузці, ребристій дошці, камінцях, килимках з нашитими ґудзиками є маса­жем підошви і активізують діяльність нервової системи та внутрішніх органів, підвищують працездатність. Бажано проводити фізкультхвилинки кожні 45—60 хв, фізкультпаузи — 1,5—2 год.

Більш тривалі заняття організуються на прогулянці або в спортзалі. Щоденне перебування на свіжому повітрі обов"яз­кове. Тривалість прогулянки та вибір діяльності школярів зале­жить від: погодних умов, попередньої діяльності, стану їхнього здоров"я, навіть від одягу. За несприятливих погодних умов краще поділити прогулянку на дві меншої тривалості. Фізкультурні за­няття на прогулянці (або в спортзалі) включають вправи і рухливі ігри для закріплення навичок, здобутих на уроках фізкультури, для розвитку швидкості, спритності, орієнтування у просторі тощо. Щоб заохотити учнів, бажано проводити спортивні години як естафети, змагання, тематичні рухливі ігри («Підготовка в кос­монавти», «Малі Олімпійські ігри», «Козацькі розваги» тощо). У тематичні заняття можна включити питання про спорт, гігієну. На початку заняття навантаження більше, потім поступово змен­шується. Раз на місяць бажано проводити спортивне свято з учас­тю батьків, учнів, вчителів.

Корисно відвідувати спортивні змагання старших школярів.

Ходьба — найприродніший вид руху. Вона дає роботу майже всім м"язам, задовольняє потребу в русі, дозволяє диференціювати наван­таження, не потребує особливих умов. Тому для ГПД можна рекомен­дувати 1—2 рази на тиждень пішохідний перехід, цільову прогулянку або екскурсію. Особливо це доречно в міжсезоння.

Пішохідний перехід — прогулянка, метою якої є певне фізичне на­вантаження та формування навичок правильного ходіння. Для пішо­хідних переходів розробляються спеціальні маршрути (затверджені

директором школи) з визначенням часу, відведеного на них, і наванта­ження. Урізноманітнити пішохідні переходи можна рухливими іграми, спостереженнями, збиранням природного матеріалу.

Цільова прогулянка — прогулянка (орієнтовна довжина мар­шруту — 2,5 км) до якогось об"єкта, щоб знайти відповідь на кон­кретне питання (наприклад, до парку: яких птахів там можна побачи­ти або яких дерев там більше тощо). Тобто метою прогулянки є не тільки фізичне навантаження, а й певні знання. Залежно від місце­знаходження об"єкта прогулянку можна збагатити рухливими іграми. Бажано вести щоденник цільових прогулянок і екскурсій. Цільова прогулянка, як і екскурсія, передбачає підготовчу роботу (вихователь відвідує обраний об"єкт, готує учнів до сприйняття матеріалу, нагадує відповідні правила поведінки).

Під час самопідготовки учні можуть самостійно виконувати впра­ви фізкультхвилинки, а ті, хто цього потребує, — корегувальні. Перерва (їх має бути 2—3) робиться, коли це зручно дитині (по закін­ченні певної роботи, навчального завдання), але не рідше, ніж через кожні 40 хвилин. Деякі завдання (читання, заучування напам"ять) можна виконувати стоячи — для цього бажано мати 2—3 високі пар­ти, конторки, трибуни.

Діти, що легко стомлюються, можуть 8—10 хвилин відпочити ле­жачи на килимку (для цього використовуються маленькі килимки, що легко перуться).

Під час перерв доцільно використати кулькові масажери, гумову стрічку, ручні тренажери, походити з мішечком, кільцем, дощечкою на голові, виконати дихальні вправи. По закінченні завдань рекомен­дується зробити вправи для збереження зору.

Такі ж перерви робляться під час ручної праці, читання, сидячих ігор. Можна повісити малюнки з вправами для виконання. Це також дає можливість диференціювати навантаження.

Методична і медична література пропонує нетрадиційні засоби фі­зичного розвитку: масажі, вправи за східними методиками. Запрова­джуючи такі вправи, слід погодити це з лікарем.

Для вихованців ГПД можна рекомендувати точковий масаж.

Точковий масаж — це свідомо-вольове керування організмом за методикою професора Попова.

Масаж активних точок волосистої частини голови сприяє поліпшенню моторної, мовної, зорової функцій, стимулює діяльність вестибулярного апарата. Це — саморегуляція.

Для формування навичок здорового способу життя в ГПД проводяться вікторини, бесіди, ігри, КВК тощо. Бажано залучати до їх організації батьків. Батьки можуть також допомогти зробити саморобний інвентар для фізкультурних занять. Важливою умовою збережен­ня здоров"я є дотримання правил особистої гігієни. Вихователь пови­нен стежити за миттям рук, дотриманням чистоти приміщень та по­вітряного режиму, охайністю одягу, вдаючися до оригінальних звань, нагород (медаль Мийдодира, звання «Король чистоти» тощо). В групі (у вихователя) має бути все необхідне, щоб дбати про гігієну (сервет­ки, мило, гребінці) і одяг (нитки, голки, щітки).

1. «До своїх прапорців» (середньої рухливості). Гравці діляться на групи по 5—8 осіб, стають у кружки. В центрі — капітан з прапор­цем. За сигналом гравці розбігаються по майданчику. По команді «до прапорців» всі біжать до своїх прапорців, стають в коло. Перемагає команда, що зібралася першою.

2. «Заборонений рух» (середньої рухливості). Діти ходять по ко­лу, виконуючи рухи за командою ведучого, крім одного, заборонено­го руху, наприклад, «руки вгору». Хто виконає заборонений рух, ви­буває з гри. Перемагає той, хто залишився.

3. «Велике і маленьке колеса». Гравці стають р два кола: велике і внутрішнє маленьке. Кола рухаються в протилежних напрямках. За сигналом напрямок руху змінюється.

4. «Лисиця й курки». Для гри потрібні лави. Вибирається лисиця. За командою курки бігають по майданчику, сідають на сідало (стають на лави). За другим сигналом лисиці ловлять курок, але тільки тих, хто хоч однією ногою стоїть на землі. Спійманих ведуть в «нору». Вони стають лисицями. Перемагає той, хто ні разу не був спійманий.

5. «Що змінилось» (низької рухливості). На майданчику розстав­ляються кілька предметів (кеглі, м"ячі, скакалки, обручі тощо). Діти підходять, роздивляються предмети. Повертаються спиною, відхо­дять. Вихователь переставляє предмети і пропонує повернутись і по­дивитись. Виграє той, хто першим правильно скаже, що змінилося.

6. «Горобчики-стрибунці». На землі малюється коло. В колі — «кіт», поза колом — горобчики. За командою «горобчики» встрибу­ють в коло і вистрибують з нього. «Кіт» ловить «горобчиків» тільки в колі. Коли спіймано чотирьох горобчиків, вибирається новий «кіт».

7. «Знайди і промови» (низької рухливості). Вихователь показує учням невеличкий предмет (іграшки, стрічка тощо) і пропонує відшу­кати його після того, як він його сховає. Той, хто першим знайде пред­мет, має підійти до вихователя, тихенько сказати йому, де сховано предмет, і стати на своє місце. Діти стають спиною до вихователя, за­плющують очі. Вихователь ховає предмет. За командою діти почина­ють пошуки. Гра закінчується після того, як більшість знайде сховане.

8. «Вгадай за голосом». Гравці стають в коло. Ведучий — у цен­трі, йому зав"язують очі. За сигналом вихователя гравець підходить до ведучого і зміненим голосом називає його на ім"я. Ведучий має відга­дати, хто це. Якщо вгадує, то гравець стає на місце ведучого.

9. «Тир» (основний рух — метання). На стіні малюється 3 круга на відстані 4—5 м один від одного. Діаметри: І — 35—40 см, II — 80—100 см, III — 1,5 м. Гравці, стоячи за 5—10 м від стіни, обома ру­ками кидають футбольний м"яч в мішені (з-за голови).

10. «Кривенька качечка» (на рівновагу). На майданчику розмі­ром 10x15 м розміщуються гравці. Вони стоять на одній нозі, а другу притримують ззаду рукою. За командою ведучий («кривенька качеч­ка»), стрибаючи на одній нозі, намагається торкнутись когось із грав­ців. Ті, до кого доторкнулась «кривенька качечка», також починають ловити інших. Виграє той, хто залишається. Не дозволяється виходи­ти за межі майданчика та стрибати на двох ногах.

11. «Голочка-ниточка» (основний рух — біг). Вибирається веду­чий — «голочка». До нього приєднується 3—7 осіб («ниточка») і бе­руться за руки. Інші вільно розміщуються по майданчику. «Голочка» бігає між гравцями, а ниточка повинна повторювати її рух. Не мож­на роз"єднувати руки. Хто відірвався від ланцюжка («ниточки») — вибуває.

Вправи на розслаблення м"язів очей

Будь-яке перенавантаження призводить до напруження психіки. А щоб психічно розслабитись, треба застосувати фізичне розслаблен­ня. Існують різні способи розслаблення м"язів очей.

1. «Розслабтесь». Заплющити очі, розслабити всі частини тіла. Розслабте очі, уявіть, що у вас очі м"які, що всередині немає ніякого світла, що все там тільки м"яке та чорне. Усміхніться, думайте про усмішку і нехай вона проходить через закриті повіки. Розплющіть очі.

2. «Пальмінг». Заплющити очі, прикрити їх навхрест долонями, розплющити очі (перед вправою руки потерти одна одною, щоб на­грілися), лікті під час вправи лежать на столі, щоб не напружувати м"язи шиї. Вправу робити часто, тільки-но відчуєте втому, бажано перед сном. У спеку можна холодною водою зволожити руки, про­мити очі.

3. «Згадування». Заплющивши очі, згадувати різні предмети, пе­реходячи з одного на інший.

4. «Уява». Уявити сторінку білого паперу з чорною крапкою. Крапка має рухатися повільно, легко погойдуючись із сторони в сто­рону.

5. «Центральна фіксація». Переміщувати погляд по лініях, зображених на аркушах. Переміщуючи погляд, «водити» носом по відрізку або малюнку.

6. «Переміщування і розкачування». Поглянути вправо, потім вліво, щоразу рухаючи головою в тому ж напрямку, що й очима.

7. «Малі повороти». Поставити вказівний палець руки перед но­сом. М"яко повертати голову з боку в бік, дивлячись мимо пальця, а не на нього.

8. «Кліпання». Моргати якомога частіше протягом дня.

9. Соляризація. Дія сонячних променів на заплющені очі. Повер­тати голову вліво, вправо, на мить розплющити очі, подивитися мимо сонця і поморгати.

10. «Тренування аккомодацїї» (здатність ока чітко бачити пред­мети на різній відстані). Поставити кінчик вказівного пальця на 15 см від носа і подивитись на нього, потім перевести погляд вдалечінь, не ближче 6 м від вас. Дійшовши до найвіддаленішого предмета, так само повертайте погляд назад.

11. «Вправи на зміцнення зовнішніх м"язів очей». Рухати очи­ма (не рухаючи головою) вверх, вниз, вправо, вліво, по діагоналі, по колу.

Хтось постукав тихо в клас.

Так, перерві ще не час, — Тут підказує Галинка, — Це, звичайно, фізхвилинка.

Фізкультхвилинки проводяться через 20—30 хв. Тривають 2—3 хв. Складаються із 3—5 вправ, які повторюються 4—6 разів. Го­ловну увагу слід приділяти зміцненню м"язів задньої поверхні тулуба.

Фізкультхвилинки проводять сидячи за партою або стоячи біля неї (потягування, рухи рук в сторони, вгору, до плечей, повороти тулуба, нахили тулуба, присідання, стрибки на місці).

“Каченята”

Раз-два — всі пірнають,

Три, чотири — виринають,

П"ять, шість — на воді

Кріпнуть крильця молоді,

Сім, вісім — що є сили

Всі до берега поплили,

Дев"ять, десять — обтрусились

І за парти опустились.

«Гори Карпати»

Раз-два — піднімається гора,

Три, чотири — це круті гірські схили,

П"ять, шість — це орли дивний танець завели,

Сім, вісім — це смерічки похилилися до річки,

Дев"ять, десять — це вода з водоспаду витіка.

«Буратіно»

Буратіно потягнувся,

Раз — нагнувся, два — нагнувся,

Руки в сторону розвів —

Мабуть, ключик загубив.

А щоб ключик відшукати,

Треба нам навшпиньки встати.

«Зайченята»

Сірі зайчики маленькі

(Вушка є у них довгенькі)

В лісі грались, веселились, —

Працювати вже стомились.

А щоб добре працювати,

Треба трішки пострибати.

Відпочили, розім"ялись

И до роботи знову взялись.

Один комплекс вправ виконується протягом 2—3-х тижнів.

«Долоні»

— Де ваші долоні? — Діти показують руки, склада-

Тут-тут-тут! ють в кулачки.

А в долонях пальчики живуть. Розкривають кулачки і пока-

Працювали пальчики — зують пальчики в русі.

не лінувалися:

Ліпили, ліпили, малювали, Імітують ліплення, будівниц-

Будували, будували — тво.

зупинилися.

А потім, а потім, а потім Повільно опускають руки на

стомилися, стіл.

Основне призначення фізкультхвилинок, які проводяться під час занять, — підвищити працездатність, зняти втому, дати відпочинок організму, в першу чергу — нервовій системі та мускулам.

У запропонованих фізкультхвилинках діти стежать за рухами рук, імітують різні види рухів, вчаться орієнтуватись в просторі, що спо­нукає розвиток зорових функцій. Необхідною умовою є повна розку­тість у рухах, вільне переміщення в кімнаті.

Ці фізкультхвилинки можна проводити у різних вікових групах.

Вправи для формування

та закріплення навичок правильної постави

1. Прийняти правильну поставу, торкаючись стіни або гімнастич­ної стінки. Потилиця, лопатки, сідниці, литки ніг і п"яти мають торкатися стіни.

2. Прийняти правильну поставу (як в п. 1). Зробити один-два кро­ки від стіни, зберігаючи правильну поставу.

3. Прийняти правильну поставу біля стіни, зробити два кроки вперед, присісти, встати. Знову прийняти правильну поставу.

4. Прийняти правильну поставу біля гімнастичної стінки. Зроби­ти один-два кроки вперед, розслабити послідовно м"язи шиї, плечово­го пояса, рук і тулуба. Прийняти правильну поставу.

5. Стоячи біля гімнастичної стінки, прийняти правильну поставу, стати навшпиньки, утримуючись у цьому положенні 3—4 секунди. Повернутись у вихідне положення.

6. Та сама вправа, але без гімнастичної стінки.

7. Прийняти правильну поставу, присісти, розводячи коліна в бо­ки і зберігаючи пряме положення голови та хребта. Повільно підняти­ся, прийняти вихідне положення.

8. Сидячи на гімнастичній лаві біля стіни, прийняти правильну поставу (потилиця, лопатки й сідниці притиснуті до стінки).

9. Вихідне положення таке саме, як в п. 8, розслабити м"язи шиї, нахилити голову, розслабити плечі, м"язи спини, повернутися у вихід­не положення.

10. Лягти на килимку на спину. Голова, тулуб, ноги складають пря­му лінію, руки притиснуті до тулуба. Підвести голову й плечі, переві­рити пряме положення тіла. Повернутися до вихідного положення.

11. Лежачи на підлозі в правильному положенні, притиснути попе­рек до підлоги. Підвестися, прийняти правильну поставу, надаючи по­перековій частині тіла те саме положення, що й лежачи.

12. Прийняти правильну поставу в положенні стоячи. Ходьба по залу з зупинками (зберігаючи правильну поставу).

Вправи на зняття

психо-емоційного напруження і саморегуляцію

1. «Прокидайся, третє око». Людина бачить не тільки очима. Мудрість, розум, витримка і спокій можуть прокинутись у твоєму «третьому» оці. Витягни вказівний палець, напруж його, поклади на лоб між брів над носом. Потри цю точку примовляючи: «Прокидайся, третє око». Повторити 6—10 разів.

2. «Заряд бадьорості». Сядь вільно. Витягни руки вперед, вели­ким і вказівним пальцями візьмися за кінчики вух. Помасуй, примов­ляючи: «Вушка, вушка чують все». Повторити 10 разів в одну сторо­ну і 10 разів в другу. Струсни долоньками.

3. «Дихання». Збери пальці руки у жменьку, знайди на шиї ямку, поклади туди руку і кажи: «Я дихаю, дихаю, дихаю!» 10 разів масуй в один бік і 10 разів — в інший.

4. «Гора з плеч», «Скинь втому». Встань, широко розстав ноги, підніми плечі, відведи їх назад, опусти плечі, відведи їх назад, опусти плечі, зігни ноги в колінах. Повторити 5—6 разів. Ти бачиш, чуєш, по­чуваєш. Молодець!

5. «Візьми себе в руки». Як тільки ти хочеш когось вдарити, візь­ми долонями лікті і сильно притисни їх до грудей — це поза витрима­ного чоловіка.

6. «Врости в землю». Спробуй сильно-сильно надавити п"ятками на підлогу, руки стисни в кулачки, міцно стисни зуби — ти могутнє міцне дерево, у тебе сильні корені і ніякі вітри тобі не страшні. Це — поза впевненої людини.

7. «Пальмінг». Склали руки човником, розтираємо до тепла від сонячного сплетіння вгору (вдих), опускаємо так само вниз (видих), на рахунок 6 кладемо на ніс, розслабились.

Комплекс гімнастичних вправ

з елементами хатха-йоги

І. Ходьба по колу одне за одним: на пальцях, руки—на поясі; на п"ят­ках, руки — за спиною; ходьба по масажній доріжці, по гімнастичних

палицях; ходьба навприсядки, руки — на колінах (спина пряма); ходьба звичайна. Діти стають у коло обличчям всередину.

ІІ. Точковий масаж супроводжується такими словами:

«Уявіть, що ви у зимовому лісі. День сонячний і морозний. Ваші пальчики змерзли — потріть їх швидко-швидко. Відчуваєте, що їм стало тепло?»

Дії дітей: потерти великий палець на правій, потім на лівій руці; прикласти долоні одна до одної. «Змерзли наші вушка. Давайте їх зігріємо. Тепер вони стали аж гарячі .»

Потерти пальцями мочки вух; долонями потерти вуха.

«Морозець-морозець, пощипай нам вушка». (Пощипування двома пальцями рук вушних раковин згори вниз (3 рази).) , «Морозець-морозець, пощипай нам ніжки». (Пощипування ахіллесових сухожиль пальцями рук (10 с).)

III. Вправи на дихання

Повітря в лісі холодне, але чисте і свіже. Давайте подихаємо з насо­лодою. Ліву руку покласти на живіт, праву — на груди, на 1—4 — гли­бокий вдих носом, щоб живіт був утягнутий, 5—8 -— видих також но­сом, щоб живіт був надутий, руками трішки допомагати. (Повторити тричі.) Те саме, тільки на «раз» — повільний вдих носом, живіт втягну­ти, затримати дихання на 4 с, на «два» — повільний видих, живіт наду­ти (повторити тричі, в наступні дні збільшувати вправу до 10 разів).

Правила особистої гігієни, праця, фізкультура

Загартовування молодшого школяра

1. Не економ час коштом сну.

2. Прокинувшись, відкрий фрамугу чи кватирку і провітри кім­нату.

3. Щоранку за будь-якої погоди роби зарядку. Почисть зуби, вмий з милом обличчя, ноги, руки, шию, під пахвами, якщо є можливість — роби холодні обтирання. Влітку ходи босоніж. Поступово привчай се­бе виходити на холод навіть взимку на декілька хвилин.

4. Поснідай і лише після цього йди до школи.

5. У школі перед уроками провітрюй класну кімнату.

6. Читаючи і пишучи — сиди правильно, тримай голову на відста­ні 35 см від книги чи зошита. Для цього використовуй підставку.

7. Дбай про чистоту голови, вух, ніг та рук. Періодично мийся в лазні чи вдома. Обов"язково коротко стрижи нігті. Мий руки після вбиральні, якщо забруднилися, та перед вживанням їжі.

8. У класній кімнаті та вдома знімай верхній одяг та взуття.

9. Готуй уроки після провітрювання кімнати або при відкритій ква­тирці. Не читай у ліжку. Кожні 35 хвилин роби перерву.

10. Щодня проходь не менше 3 км. Бажано робити прогулянки се­ред природи (в лісі, саду, на квітучих луках чи в полі). Ходіння, біг, стрибання із скакалкою, рухливі ігри, катання на велосипеді, ковза­нах, лижах і взагалі активний відпочинок — наснажують здоров"ям.

11. Жодного дня без фізичної праці. В праці — довголіття людини. Хто трудиться з раннього дитинства до глибокої старості, той зберігає рухливість, фізичні сили (В.Сухомлинський).

12. Перед сном почисть одяг та взуття, приготуй зошити і книги, зроби прогулянку на свіжому повітрі, почисть зуби та помий ноги, провітри кімнату; а якщо можеш — спи з відкритою кватиркою, а влітку — на подвір"ї, саду чи на балконі.

13. Нехай твоїми заповідями стануть простота, стриманість, неви­багливість у всьому (В.Сухомлинський).

У цьому — запорука здоров"я.

 
 

Записник:
Вибранні реферати  

Рефератів в нашій базі:
Рефераты: 16675
Розділи у алфавытному порядку:
АБВГДЕЖЗ
ИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧ
ШЩЪЫЬЭЮЯ

 

Підказка: Фізкультурно-оздоровча робота школі. Комплекси вправ для: очей, постави, психічної саморегуляції | Реферат

TextReferat © 2021 - Реферати українською мовою, українські реферати на нашому сайті ви можете скачати безкоштовно, також можете перед завантаженням ознайомитись за потрібним вам рефератом. Якщо ви не можете знайти потрібний вам реферат, користуйтесь пошуком.