Головна   Додати в закладки Текстові редактори | Реферат


Реферати українською мовою | реферати на українській мові Реферати українською мовою | реферати на українській мові
 Пошук: 

 

 
Текстові редактори - Реферат


Категорія: Реферати
Розділ: Комп`ютери, програмування
Розмір файла: 8 Kb
Кількість завантажень:
38
Кількість переглядів:
1531
Описання роботи: Реферат на тему Текстові редактори
Дивитись
Скачати


1 Інтерфейс текстових редакторів.

1.1. Загальні елементи інтерфейсу.

1.2. Багатовіконність.

Інтерфейс текстових редакторів

Текстові редактори — це програми для створення й редагування текстових документів. Це листи, статті, довідки, повісті або романи й інша інформація, що іменується текстовим документом, текстовим файлом або просто текстом.

Під редагуванням тексту будемо розуміти весь комплекс операцій щодо внутрішньої (змістової) і зовнішньої (оформлювальної) роботи над текстом. Кожен текст можна «кроїти», тобто вирізати з нього частини, «склеювати» їх, вставляти в робочий матеріал частини з інших текстів, міняти їх місцями й т ін. Можна змінювати розташування тексту на сторінці, формат рядків і абзаців, вставляти в текст ілюстрації (малюнки, графіки, схеми тощо).

При описі текстових процесорів треба виділити дві групи програмних продуктів цього типу. Перша група орієнтована на створення документів різного ступеня складності з потужними засобами форматування і включення графіки. Типовим представником цієї групи є Microsoft Word. Друга група текстових процесорів (їх часто називають текстовими редакторами) орієнтована для роботи з чисто текстовими файлами, серед яких можуть бути тексти програм, написані різними мовами, конфігураційні файли, файли настроювання й ін. Яскравим представником таких програмних продуктів є MultiEdit Цей текстовий процесор має потужну систему контекстної заміни, вбудовану мову макрокоманд на рівні Visual Basic, засоби підтримки внутрішнього середовища, засоби допомоги при набиранні ключових слів.

Існує ще одна окрема група текстових процесорів — це настільні видавничі системи. Видавничі програми (Desktop Publishing) у чомусь схожі на звичайні текстові процесори, але відрізняються від них більш широким набором можливостей роботи з текстом. До видавничих систем належать такі продукти, як Adobe PageMaker, Adobe InDesign, QuarkXPress. Правда, слід зауважити, що ця різниця поступово стирається, і такі редактори, як Word Perfect або Microsoft Word уже наближаються до видавничих програм. У всякому разі вони в змозі забезпечити набір і друкування нескладних видань

Як правило, видавничі програми мають широкий спектр доступних форматів, тобто можливість працювати з файлами, створеними в багатьох інших програм текстових, графічних, креслярських. Текст легко можна вставити усередину будь якого малюнка; крім того, є засоби для малювання простих фігур усередині самої програми. Якщо передбачається кольорове віщання, то є можливість варіювати колірну гаму і при друкуванні одержувати потрібну кількість копій, що відповідають кожному кольорові У поліграфії це називають розкладанням кольору на окремі складові.

Загальні елементи інтерфейсу

Типова структура інтерфейсу включає ряд елементів:

Рядок меню містить імена груп команд, об"єднаних за функціональною ознакою. Рядок меню знаходиться у верхній частині екрана. Вибір режиму з Рядка меню відкриває відповідне підменю, а вибір певної опції у ньому забезпечує доступ до меню нижчого рівня. Така система вкладених (спадних) меню складає основу інтерфейсу текстового процесора. Команди меню вибираються за допомогою миші, клавіш керування курсором або комбінацій натискання певних клавіш («гарячих клавіш»).

Рядок стану (статусу) містить ім"я документа, що редагується, і визначає і поточне положення курсору в цьому документі. У рядку виводиться довідкова 1 інформація.

Рядок підкажи містить інформацію про можливі дії користувача в даний момент.

Робоче поле — це простір на екрані дисплея для створення документа й роботи з ним. Максимальний розмір робочого поля визначається стандартними і параметрами монітора.

Координатна лінійка визначає границі документа й позиції табуляції. Розрізняють вертикальну й горизонтальну лінійки. За умовчанням координатна і лінійка градуйована в сантиметрах. Нульова точка координатної лінійки вирівнюється за першим абзацом тексту.

Лінійка прокручування служить для переміщення тексту документа в робочому полі вікна. Лінійка, що забезпечує вертикальне переміщення тексту, називається вертикальною лінійкою прокручування, а горизонтальне переміщення — горизонтальною лінійкою прокручування.

Курсор — коротка, як правило, миготлива лінія, — показує позицію робочого поля, у яку буде поміщений символ, що вводиться, або елемент тексту. У текстовому режимі курсор — горизонтальний, знаходиться внизу від того місця, на яке вказує. У графічному режимі — вертикальний, знаходиться зліва від місця вставки чергового символу. Кожен текстовий процесор має свої можливості для забезпечення руху курсору (як і керування інтерфейсом взагалі). Керування і інтерфейсом здійснюють за допомогою клавіатури й миші.

У режимі керування інтерфейсом за допомогою клавіатури чотири клавіші управління курсором пересувають курсор на одну позицію в напрямку стрілки ї Клавіші <Ноmе> і переміщають курсор на початок і кінець тексту відповідно. Клавіші і переміщають текст на одну сторінку (екран) угору або вниз.

Часто сучасні текстові процесори, використовуючи різні комбінації функціональних і звичайних клавіш, дають можливість переміщати курсор на одне слово, речення або абзац, направляти його на початок або кінець рядка.

У режимі використання миші переміщення в документі здійснюється кліком по відповідній стрілці на лінійках прокручування або кліком по самій лінійці прокручування, а також перетягуванням мишею движка уздовж лінійки прокручування.

Індикатори — знаки або символи, що відображають відповідні режими роботи програми або комп"ютера. Індикатори в рядку стану — це символи або службові (ключові) слова, що відображають режими роботи програми. Індикатори на клавіатурі відображають режим роботи перемикачів клавіатури, їх три: NumLock, CapsLock, ScrollLock.

Перемикач — елемент екранного інтерфейсу або команда, використовувана для вмикання або вимикання того чи іншого режиму. Індикатор може бути і перемикачем, якщо по ньому клацнути мишею.

Багатовіконність

Робота з вікнами

Характерною рисою сучасних текстових процесорів є їх багатовіконність, тобто здатність одночасно працювати з кількома документами, що знаходяться в різних вікнах. При введенні й редагуванні тексту користувач працює в активному вікні, у якому можливий доступ до всіх меню. Спеціальні команди дають можливість упорядковувати вікна документів, створювати нові й переходити з одного вікна в інше. Тут розрізняють два режими: повноекранний і неповноекранний. У повноекранному режимі заново відкрите вікно є поточним (активним) і перекриває інші відкриті вікна. Перехід до інших вікон здійснюється за спеціальною командою. У неповноекранному режимі спеціальні команди упорядкування вікон дають можливість розташувати усі відкриті вікна на екрані в зменшеному форматі без перекриття (режим «мозаїка») або вивести їх на екран у натуральну величину з перекриттям у вигляді стосу документів. Вікно стає активним у результаті фіксації на ньому в довільному місці покажчика миші. Команди Розгорнути і Згорнути дають можливість розгорнути активне вікно на весь екран або згорнути його в зменшений формат.

За допомогою команди Розбити робоча область ділиться на дві частини. Це зручно, якщо необхідно працювати одночасно з різними документами або з двома різними частинами великого документа.

Переміщення тексту у вікні

Більшість документів занадто великі за розміром, щоб повністю їх побачити на екрані монітора. Текстовий процесор забезпечує переміщення тексту у вікні. Цей режим вимикається автоматично, як тільки курсор досягає границь екрана. Так, якщо курсор знаходиться на нижньому рядку екрана і ви натиснете на клавішу переміщення курсору вниз, внизу екрана з"явиться новий рядок документа, а верхній рядок екрана зникне. Аналогічне відбудеться при русі курсору вгору. Якщо ширина документа більша, ніж ширина екрана монітора, то клавішею переміщення курсору вліво і вправо переміщають текст документа у вікні по горизонталі.

Для переміщення тексту документа в робочому полі вікна в багатьох текстових процесорах використовуються вертикальна й горизонтальна лінійки прокручування. Клавіші PageUp і PageDn забезпечують таке переміщення на одну сторінку (екран) уперед або назад у документі. Спеціальні команди забезпечують перехід із будь-якої позиції відразу в кінець або на початок документа.
 
 

Записник:
Вибранні реферати  

Рефератів в нашій базі:
Рефераты: 16675
Розділи у алфавытному порядку:
АБВГДЕЖЗ
ИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧ
ШЩЪЫЬЭЮЯ

 

Підказка: Текстові редактори | Реферат

TextReferat © 2021 - Реферати українською мовою, українські реферати на нашому сайті ви можете скачати безкоштовно, також можете перед завантаженням ознайомитись за потрібним вам рефератом. Якщо ви не можете знайти потрібний вам реферат, користуйтесь пошуком.