Головна   Додати в закладки Створення і застосування форм | Реферат


Реферати українською мовою | реферати на українській мові Реферати українською мовою | реферати на українській мові
 Пошук: 

 

 
Створення і застосування форм - Реферат


Категорія: Реферати
Розділ: Комп`ютери, програмування
Розмір файла: 30 Kb
Кількість завантажень:
5
Кількість переглядів:
921
Описання роботи: Реферат на тему Створення і застосування форм
Дивитись
Скачати


Переважна більшість Web-сторінок складається тільки з тексту, зображень і гіперпосилань. Ці сторінки просто створювати, і вони можуть служити чудовим засобом для публікації інформації. Однак в деяких ситуаціях потрібні такі можливості для введення даних і їх представлення, які неможливо отримати за допомогою одних гіперпосилань. У багатьох випадках Web-сайт повинен стати інтерактивним. Це означає, що він повинен не тільки надавати інформацію відвідувачам, але і мати можливість отримувати інформацію від них.

Рішенням в таких ситуаціях є форми HTML. Форми надають у ваше розпорядження текстові поля, перемикачі, прапорці, кнопки та інші елементи управління. Користувачеві досить ввести дані в текстове поле і натиснути кнопку Submit (відправити), щоб дані відправилися на Web-сервер. Мету цього розділу - навчити вас створювати форми HTML і працювати з ними. Але врахуйте, що це тільки половина роботи. На Web-сайті повинна працювати спеціальна програма, яка приймає дані, що вводяться відвідувачами, і яка записує їх у файл, у базу даних, реагуючи на ці дані (наприклад, відправкою електронної пошти) і т. д. Детальніше про це буде розказано пізніше.

Форми HTML

У Web можна часто зустріти сторінки, призначені для збору даних. Як правило, на цих сторінках розміщені форми HTML. Приклад такої сторінки наведений на мал. 1.

Стосовно форм HTML існує декілька основних правил.

Кожна форма займає певну ділянку Web-сторінки. На сторінці можна розмстити одну або декілька форм.

Всередині кожної форми може розміщуватися один або декілька елементів форм.

Кожний елемент форми має ім"я і значення. Ім"я ідентифікує поле для введення інформації, а значення визначається поточним введеним в це поле значенням.

Один з елементів форми (це може бути, наприклад, звичайна кнопка або графічне поле форми) повинен виконувати функції кнопки Submit (відправити). Коли відвідувач Web натискає на цю кнопку, браузер:

- кодує всі імена елементів і введені користувачем значення;

- передає дані на Web-сервер для обробки. Властивість Action для форми містить в собі адресу URL, по якій запускається програма на Web-сервері, що обробляє отриману з браузера інформацію. Інша назва цієї адреси - Action URL.

Мал. 1. Приклад форми HTML на Web-сторінці

Скрипти для браузера (browser scripts) – це найбільші ділянки програмного коду, які розміщуються всередині коду HTML і виконуються на комп’ютері відвідувача Web. Можливості таких скриптів обмежені в цілях безпеки. Але вони можуть в повній мірі використовуватися для зміни властивостей елементів форми і реагування на події форми.

Налагодження властивостей елементів форми

Є три основних способи відкрити основні властивості елемента форми:

1. просто клацнути по цьому елементу два рази мишею;

2. клацнути правою кнопкою миші по елементу і в контекстному меню вибрати Form Field Properties;

3. виділити елемент форми і натиснути Alt+Enter.

Відкриється діалогове вікно, яке буде залежати від типу вибраного вами елемента. Властивості елементів кожного типу будуть розглянуті нижче.

Створення форм у FrontPage

FrontPage дозволяє дуже просто додавати форми і елементи форм на Web-сторінки. Щоб додати форму на Web-сторінку:

Встановіть точку вставки там, де ви хочете розмістити перший елемент форми.

Виберіть Form в меню Insert, а потім в меню, що відкрилося, знову виберіть Form. Форма буде вміщена на сторінку. У результаті ви виявите на сторінці область, позначену переривистою рамкою, з кнопками Submit і Reset.

Для кожного з елементів, які ви хочете розмістити в цій формі, встановіть курсор вставки в потрібному місці форми і виберіть цей елемент в меню Insert Form.

Щоб збільшити розміри форми, досить просто додати в неї зміст - текст, зображення, таблиці або інші елементи форми. Вставляти зміст можна просто вставкою, перетягуванням або через буфер обміну.

Елементи форм вміщуються на одному рядку з текстом. Це означає, що якщо ви хочете розмістити, наприклад, два текстових поля на різних рядках, вам доведеться створити для кожного поля окремий абзац. Для упорядкування елементів форми по вертикалі або горизонталі найкраще використати таблиці.

Для створення другої форми на сторінці просто створіть її в іншій області або вмістіть елемент форми за межами існуючої форми.

На мал. 2 показано, як форма, зображена на мал. 1, виглядає у FrontPage. Кордони форми виділені жирною переривистою рамкою. Всередині форми вміщена таблиця HTML, яка керує розміщенням елементів форми.

Мал. 2. Форма, показана на мал. 1, відкрита у FrontPage

Однак створення форми - це тільки початок роботи. Ви повинні також настроїти властивості як самої форми, так і її елементів. Наступні розділи цієї глави будуть присвячені саме такому опису. Але врахуйте, що і після настройки всіх елементів форми ваша робота ще не закінчена. Необхідно також продумати механізм, який дозволить вам обробляти дані, що поступають на Web-сервер.

Настройка властивостей форм HTML

Сама по собі форма HTML - це просто шаблон для введення даних, який не може робити будь-які обчислення. Для обробки або збереження даних, що вводяться відвідувачами Web у форми, вам необхідно або скористатися можливостями, що надаються FrontPage Server Extensions, або будь-якою іншою програмою, що працюють на Web-сервері. Але яку б програму ви не використали, вам все рівно знадобиться настроїти властивості форми та елементів на ній.

Щоб відкрити властивості форми, виберіть Form в меню Insert, а потім - Form Properties (можна також просто клацнути правою кнопкою миші по будь-якому місцю форми і в контекстному меню вибрати Form Properties). Відкриється діалогове вікно, показане на мал. 3.

Мал. 3. Діалогове вікно Form Properties

У розділі Where to store results ви вказуєте, що необхідно буде зробити з даними, введеними у форму. У вашому розпорядженні наступні варіанти:

Send to file name - дані будуть вміщені у вказаний вами файл на Web-сервері. Цей файл може бути Web-сторінкою, яка буде ставати все довшою і довшою, або файлом даних, який потім можна буде обробити в Excel, Access або будь-якою іншою програмою.

Send to e-mail address - кожний раз при натисненні відвідувачем Web кнопки Submit на формі буде генеруватися електронне повідомлення, що відправляється на вказану вами адресу. У цьому повідомленні будуть міститися всі дані, які ввів відвідувач Web.

Send to database - дані форми будуть відправлені в базу даних. База даних повинна знаходитися на Web-сервері (або бути доступною з нього). Для того щоб можна було скористатися таким рішенням, повинні бути виконані наступні умови:

- між Web-сервером і базою даних повинне бути встановлене з"єднання по ODBC (Open Database Connectivity);

- ви повинні вказати (за допомогою кнопки Options) ім"я з"єднання ODBC і таблиці в базі даних, де будуть зберігатися ваші дані;

- ім"я кожного елемента форми повинно співпадати з ім"ям відповідного поля в таблиці.

Send to other - за допомогою цього поля ви зможете настроїти відправку даних форми якій-небудь спеціалізованій програмі або компоненту FrontPage. У вашому розпорядженні три варіанти:

- Custom ISAPI, NSAPI, CGI, or ASP Script - дані форми будуть передаватися якій-небудь розміщеній на сервері програмі, яка не є частиною FrontPage. При цьому, звичайно, для визначення необхідного формату даних бажано звернутися до документації програми або до її розробників.

- Discussion form handler - інформація буде передаватися спеціальному серверному розширенню FrontPage, призначеному для підтримки дискусійних сайтів.

- Registration form handler - інформація буде передаватися іншому серверному розширенню FrontPage, яке призначене для автоматичної реєстрації користувачів.

У розділі Form properties вказується ім"я форми (Form name) і, якщо вона розміщується на сторінці з фреймами, ім"я фрейма (Target frame), в якому буде відображатися інформація, що виводиться сервером внаслідок обробки даних, введених користувачем. Ім"я форми вказувати необов"язково, якщо тільки воно не потрібно для програми, що обробляє дані форми.

Натиснення на кнопку Options приведе до відкриття різних діалогових вікон - в залежності від того, що ви вибрали в розділі Where to store results. Якщо ви вибрали запис у файл, відправку по електронній пошті або передачу в базу даних, за допомогою цієї кнопки ви зможете настроїти параметри збереження даних. Якщо ж в полі Where to store results ви вибрали Custom ISAPI, NSAPI, CGI, or ASP Script - відкриється діалогове вікно Options for Custom Form Handler (мал. 4).

Мал. .4. Діалогове вікно Options for Custom Form Handler

Action - вказується адреса URL тієї програми, яка буде обробляти дані, що передаються.

Method - дозволяє настроїти метод для передачі даних на Web-сервер. Ви можете вибрати метод POST або GET. Метод POST - це найсучасний метод, в ньому менше обмежень і в більшості випадків потрібно вибирати саме його. Метод GET з"явився раніше. У ньому більше обмежень, оскільки дані передаються як частина URL.

Encoding type - це метод кодування при передачі інформації на Web-сервер. Це поле рекомендується завжди залишати пустим (або використати значення application/x-www-form-urlencoded, що означає те ж саме).

Кнопка Advanced дозволяє відкрити діалогове вікно Advanced Form Properties, в якому можна створювати і настроювати властивості прихованих елементів форм (мал. 5).

мал. 5. Діалогове вікно Advanced Form Properties,

Приховані елементи форми відвідувачі Web не можуть ні переглядати (в звичайному вікні браузера), ні редагувати. Ці поля звичайно містять в собі константи або якісь параметри, які дозволяють управляти виконанням програм, розташованих на сервері. Внаслідок дії програми по відношенню до даних, які поступають з форм HTML, стає можливим міняти тільки за допомогою змін коду HTML, а це набагато легше, ніж міняти відкомпільований код самих програм.

Щоб додати приховане поле:

в діалоговому вікні Advanced Form Properties натисніть кнопку Add;

в діалоговому вікні, що відкрилося введіть ім"я прихованого поля і його значення.

Для зміни прихованого поля призначена кнопка Modify, а для видалення - Remove.

Налагодження властивостей елементів форми

Є три основних способи відкрити основні властивості елемента форми:

1. просто клацнути по цьому елементу два рази мишею;

2. клацнути правою кнопкою миші по елементу і в контекстному меню вибрати Form Field Properties;

3. виділити елемент форми і натиснути Alt+Enter.

Відкриється діалогове вікно, яке буде залежати від типу вибраного вами елемента. Властивості елементів кожного типу будуть розглянуті нижче.

Перевірка правильності введених в форму даних

Більшість Web-додатків вимагають, щоб інформація, що вводиться користувачем в форму, відповідала певним стандартам. Наприклад, деякі поля у формі є обов"язковими для заповнення, а інші - ні. Інші можуть вимагати використання тільки певних символів. Наприклад, якщо у вас є поле «Поштовий індекс», варто потурбуватися про те, щоб користувач міг вводити в це поле тільки цифри.

У FrontPage передбачені засоби створення форм з перевіркою інформації, що вводиться користувачем (validation). У режимі Page View розробник може вказати обмеження для кожного з полів у формі. Потім FrontPage автоматично генерує код VBScript або JavaScript для перевірки відповідності даних, що вводяться, цьому обмеженню. Якщо дані не пройшли перевірку, вони не будуть відправлені на сервер, а користувачеві буде виведене повідомлення про помилку (мал. 6).

Мал. 6. Дані введені відвідувачем були неповнеми

Настроїти перевірку даних, що вводяться, можна для текстових полів, списків, що розкриваються, і перемикачів. Для прапорців, кнопок або графічних полів форми процедури перевірки не передбачені.

Вибір мови для скриптів (JavaScript або VBScript), який буде використовуватися за умовчанням у Web, проходить на вкладці Advanced діалогового вікна Web Settings (меню Tools>Web Settings).

Перевірку даних, що вводяться користувачем для елементів форми можна настроїти двома способами:

відкрити властивості даного елемента форми і скористатися кнопкою Validate;

клацнути правою кнопкою миші по елементу форми і в контекстному меню вибрати Form Field Validation.

Властивості елементів форм

У цьому розділі будуть розглянуті властивості кожного з елементів форм.

Властивості текстового поля величиною в один рядок

Перше, що необхідно зазначити стосовно цього елемента форми, - це перемістити його шляхом перетягування мишею. Крім того, перемістити поле в інше місце можна шляхом вирізання його в буфер обміну і вставки з буфера обміну. Змінити ширину поля можна двома способами – шляхом перетягування одного з кордонів чи введення нового значення в поле Width in characters в діалоговому вікні властивостей даного елемента Text Box Properties (мал. 7).

Мал. 7. Діалогове вікно Text Box Properties

У цьому ж діалоговому вікні можна настроїти інші атрибути.

Name - ім"я даного поля, яке буде використане при відправці даних на сервер. Звичайно це ім"я вибирається відповідно до настройок тієї програми, яка буде обробляти ваші дані. Якщо ж ви вибираєте це ім"я самі, використайте коротке слово, яке складається тільки з малих латинських літер (спеціальні символи вживати не рекомендується).

Initial value - це дані, які будуть показані в полі при завантаженні сторінки або при натисненні на кнопку Reset.

Width in characters - це поле дозволяє настроїти ширину поля в символах середньої довжини.

Tab order - число, що визначає порядок, в якому відвідувач буде переходити від одного поля в формі до іншого при натисненні клавіші Tab (тобто в якому порядку поля будуть отримувати фокус). Природно, до більш важливих полів відвідувач повинен перейти насамперед, а до менш важливим - в останню чергу. Якщо ви взагалі хочете виключити поле з цього порядку, використайте значення -1.

Password field - при установці цього перемикача в положення Yes браузер буде відображати всі дані, що вводяться користувачем зірочками.

Натиснення кнопки Validate приведе до відкриття діалогового вікна Text Box Validation, яке показане на мал. 8.

Мал. 8. Діалогове вікно Text Box Validation

Про параметри, що настроюються в цьому діалоговому вікні, потрібно розповісти детальніше.

Display Name - це ім"я, яке буде відображатися в повідомленнях про помилки. Звичайно це ім"я співпадає з підписом поля на Web-сторінці. Якщо це ім"я не вказувати, в повідомленнях про помилки буде використане внутрішнє ім"я текстового поля, яке міститься в коді HTML.

Data Type - тип даних, які можуть вводитися в дане поле. Доступні варіанти:

No Constraints - без обмежень (і без перевірки на правильність). При виборі цього пункту багато інших полів в діалоговому вікні будуть недоступними;

Text - поле може містити букви, цифри і інші символи, які ви зможете настроїти далі;

Integer - це поле, яке може містити тільки цілі числа;

Number - означає, що поле може містити тільки цілі або десяткові цифри (тобто допускаються цифри після коми).

У розділі Text Format ви можете вибрати текстові символи, які можна буде використати при введенні в полі. Цей розділ є доступним, якщо в списку Data Type вибране значення Text.

Letters - якщо цей прапорець встановлений, то можна використовувати буквені символи.

Digits - можна використовувати цифри.

Whitespace - допустимі пропуски, а також символи табуляції, повернення каретки і розриву рядка.

Other - ви можете самі вказати, які символи будуть допустимі. Для цього введіть їх в текстове поле, що знаходиться справа.

Розділ Numeric Format дозволяє вказувати формат чисел, що вводяться в текстове поле. Цей розділ доступний тільки тоді, коли ви вибрали в полі Data Type тип даних Integer або Number.

За допомогою перемикача Grouping можна вибрати ті роздільники між розрядами, які будуть допустимі при введенні числа:

Comma - кома;

Period - точка;

None - роздільники не допускаються.

За допомогою перемикача Decimal (доступний тільки для даних типу Number) можна вибрати роздільник між цілою і дробовою частиною числа. Так само, як і в попередньому випадку:

Comma - кома;

Period - точка.

У розділі Data Length ви зможете встановити обмеження на кількість символів, що вводяться у рядок (як мінімум, так і максимум).

Встановлений прапорець Required означає, що введення даних в це поле обов"язкове. Без нього форма не буде вважатися заповненою.

Min Length - призначене для вказівки мінімальної кількості символів в полі.

Max Length - дозволяє вказувати максимальну кількість символів в полі.

Розділ Data Value призначений для вказівки діапазону можливих значень, що вводяться. Якщо вибрані типи даних Integer і Numeric, то як обмежувальні значення використовуються числа. Якщо ж вибране значення Text або No Constraints, - то буде використаний алфавітний порядок символів. Ви можете задати два граничних значення (Field Must Be і And Must Be). Для будь-якого з них в списку спочатку вибирається один з наступних виразів:

Less Than - менше;

Greater Than - більше;

Less Than Or Equal To - менше або дорівнює;

Greater Than Or Equal To - більше або дорівнює;

Equal To - дорівнює;

Not Equal To - не дорівнює.

Потім в полі праворуч (Value) ви вказуєте потрібне число або символ.

Властивості текстового поля з прокруткою

Діалогове вікно Text Box Properties, в якому ви можете настроїти властивості текстового поля з прокруткою, зображено на мал. 7.

Єдина відмінність цього діалогове вікна від властивостей звичайного текстового поля - замість перемикача Password Field з"явилося поле Number of lines. У ньому ви можете вказати висоту цього поля в рядках.

Властивості прапорця

Настройки властивостей прапорця проводяться в діалоговому вікні Check Box Properties (мал. 9).

Мал. 9. Діалогове вікно Check Box Properties

Для прапорця можна настроїти наступні властивості:

Name - це внутрішнє ім"я елемента. Воно вибирається у відповідності з вимогами програми, яка буде обробляти дані, що передаються на сервер.

Value - текстовий рядок, який браузер передасть на сервер у випадку, якщо прапорець буде встановлений. У нашому прикладі на мал. 10 на сервер буде переданий рядок fruits=on. Якщо прапорець не встановлений, то на сервер не передається ні ім"я прапорця, ні його значення.

Initial State - вказує, чи встановлений буде прапорець чи ні при початковому завантаженні форми (або при натисненні на кнопку Reset).

Tab order - те ж саме, що і для текстового поля.

Style - дозволяє застосувати до прапорця форматування каскадних таблиць стилів.

Зверніть увагу на те, що перевірка правильності значення, що вводиться, для прапорця не передбачається.

Властивості перемикача

Перемикачі схожі на лобістів: вони завжди зустрічаються групами. У групі звичайно декілька перемикачів, з яких може бути вибраний тільки один. Цим перемикачі відрізняються від всіх інших елементів форм.

Перемикачі в формах HTML об"єднуються в групи на диво простим способом: у всіх перемикачів, що відносяться до однієї групи, одне і те ж ім"я. Для будь-якого іншого елемента форми використання одного і того ж імені привело б до повідомлення про помилку, але для перемикача без цього просто не обійтися. Однак у кожного перемикача, крім імені (Group Name), є також і значення (Value), яке і передається на сервер як інформація про те, який перемикач вибраний. Браузер передає на сервер тільки ім"я і значення для вибраного відвідувачем перемикача. Інформація про всі інші перемикачі не передається.

Мал. 10. Діалогове вікно Radio Button Properties

У ньому ви зможете настроїти наступні параметри:

Group Name - це те саме ім"я, яке є загальним для всіх перемикачів у групі. Воно вибирається відповідно до вимог програми, яка буде обробляти дані, що передаються на сервер.

Value - значення, яке буде передаватися на сервер при виборі потрібного вам перемикача з групи. У межах групи значення має бути унікальним.

Initial State – вказує на те, чи буде вибраний даний перемикач в момент первинного завантаження форми. Досить встановити значення Selected тільки для одного перемикача в групі. При цьому всі інші при завантаженні форми вибиратися не будуть.

Tab order і Style - те ж саме, що і для раніше розглянутих елементів форми.

Validate - дозволяє відкрити діалогове вікно для настройки перевірки вибраних користувачем значень (мал. 11).

Мал. 11. Вікно перевірки встановлених значень для перемикача

Що ж можна перевіряти в групі перемикачів? Тільки одне, - чи може відвідувач Web взагалі не вибирати жоден з перемикачів в групі. Звичайно, група перемикачів влаштована таким чином, що відмінити вибір одного перемикача можна тільки одним способом - обравши інший перемикач. Однак є єдиний спосіб зробити так, щоб жоден перемикач у групі не був вибраний - не встановлювати для параметра Initial State значення Selected ні для одного перемикача у групі. У цьому випадку при початковому завантаженні не буде вибраний жоден перемикач в групі.

Якщо ж у вікні перевірки значень встановлений прапорець Data Required, вибір принаймні одного перемикача обов"язковий.

У полі Display Name ви зможете ввести значення, яке буде використовуватися в повідомленнях про помилки.

Установка перевірки значень для одного перемикача у групі приводить до автоматичної зміни цього ж параметра для інших перемикачів групи.

Властивості меню, що розкриваються

Параметри меню, що розкриваються настроюються з діалогового вікна Drop-Down Menu Properties (мал. 12).

Мал. 12. Діалогове вікно Drop-Down Menu Properties

Name - це внутрішнє ім"я меню, що розкриваються. Це ім"я буде використовуватися програмою на сервері, що обробляє отримані дані.

Choice - це текст, який з"явиться перед очима відвідувача Web-сайта в списку елементів меню.

Selected - яке значення буде вибране зі списку при початковому завантаженні форми.

Value - значення, яке буде передаватися на сервер при вибраному відвідувачем відповідному пункті Choice.

Add - призначене для створення нових елементів списку. У діалоговому вікні, що відкрилося (мал. 13) Choice відповідає Choice в попередньому діалоговому вікні, Specify Value відповідає Value (якщо значення Value не настроєне, браузер передасть на сервер те, що введено в поле Choice), а перемикач Initial State відповідає полю Selected.

Modify - дозволяє змінити вже введене значення для елемента списку(мал. 13).

Remove - видаляє раніше доданий елемент списку.

Move Up - дозволяє перемістити створений вами елемент списку вгору, а Move Down - вниз.

Мал. 13. Зміна або додавання елемента списку

Height - це висота списку в рядках. Якщо для цього параметра встановлене значення 1, справа від списку з"явиться характерна кнопка. Якщо ж це значення більше одиниці, то в правій частині списку буде вміщена смуга прокрутки.

Для Allow multiple selections вибирається значення No, якщо в списку можна вибирати тільки одне значення. Якщо ж цей список допускає вибір декількох значень, то потрібно встановити перемикач в положення Yes.

Tab order і Style, як і для попередніх елементів форми, дозволяють настроювати черговість передачі фокуса і форматування із застосуванням каскадних таблиць стилів відповідно.

Validate - дозволяє відкрити діалогове вікно для перевірки вибраних користувачем значень (мал. 14).

Мал. 14. Діалогове вікно Drop-Down Menu Validation

У ньому ви можете настроїти наступні параметри:

Display Name - як і в попередніх випадках, введене в це поле значення буде відображатися в повідомленнях про помилки.

Data Required - встановлений прапорець вимагає, щоб користувач вибрав будь-яке значення, перш ніж натиснути кнопку Submit.

Disallow First Item - цей пункт можна вибирати тоді, коли ви визначили в списку значення, яке буде вибране при початковому завантаженні (Selected на мал. 12). Якщо ви встановите прапорець Disallow First Item, це початкове значення пропаде з числа доступних елементів при відкритті відвідувачем списку. Таке рішення може виявитися корисним, якщо при початковому завантаженні в меню буде відображатися просто пропозиція ввести будь-яке значення.

Властивості кнопки

Властивості кнопки настроюються за допомогою діалогового вікна Push Button Properties (мал. 15).

Мал. 15. Діалогове вікно Push Button Properties

У ньому можна настроїти наступні параметри:

Name - це ім"я кнопки, яке буде використовуватися формою. На відміну від інших елементів форми, для кнопки воно є необов"язковим.

Value/Label - виконує відразу дві функції:

1. введене значення відображається як напис на кнопці;

2. якщо для кнопки визначено і значення Name, і значення Value/Label, при натисненні на кнопку браузер передає на сервер інформацію в форматі Name=Value/Label (природно, що підставляються введені вами значення). У результаті у вашому розпорядженні з"являється механізм передачі на сервер інформації про те, яку кнопку натиснув відвідувач Web-сайта.

Button type - дозволяє вибрати тип кнопки:

Submit - при натисненні на цю кнопку дані передаються на сервер. За умовчанням для такої кнопки використовується напис Submit;

Reset - натиснення на цю кнопку повертає формі той стан, в якому вона знаходилася на момент початкового завантаження. За умовчанням для такої кнопки використовується напис Reset;

Normal – будь-які заздалегідь обрані певні дії для цієї кнопки не призначені. Ви можете самі визначити реакцію на натиснення цієї кнопки, написавши скрипт. За умовчанням для таких кнопок використовується напис Button.

Tab order і Style – це те ж саме, що і для інших елементів форми.

Ніякої перевірки значень, що вводяться, для кнопки не передбачено.

Властивості графічного поля форми

Графічне поле форми (picture form field) - це малюнок, який виконує функції кнопки Submit При його натисненні інформація форми передається на сервер. Для вставки графічного поля форми в меню Insert потрібно вибрати Form, а потім - Picture. Вибір пункту Picture безпосередньо в меню Insert приведе до того, що буде вставлене не графічне поле форми, а звичайне зображення (навіть якщо курсор вставки розташований на формі).

Настройки параметрів графічного вікна форми проводяться за допомогою діалогового вікна Picture Properties (мал. 16).

Мал. 16. Діалогове вікно Picture Properties

Воно практично повністю співпадає з діалоговим вікном для настройки властивостей звичайних зображень , за винятком вкладки General. На цій вкладці можна настроїти значення атрибута Name. Як і для інших елементів форми, це значення буде використовуватися формою для внутрішніх цілей і відображатися на Web-сторінці не буде.

Властивості мітки

У більшості випадків підпис або пояснюючий текст для елементів форми можна зробити за допомогою звичайного тексту (особливо зручно при цьому скористатися можливостями таблиць HTML). Однак у формах HTML для підписів до елементів передбачений спеціальний засіб, який дозволяє гарантувати, що при форматуванні сторінки підпис буде розміщений поруч з елементом. Такий засіб називається міткою (Label). Мітка - це текстовий рядок, який розташований в безпосередній близькості від елемента форми, до якого вона відноситься.

Ось як створюється мітка засобами FrontPage.

1. Введіть текст, який буде міткою, як звичайний текст в безпосередній близькості від елемента форми.

2. Виділіть разом елемент форми і цей текст.

3. У меню Insert виберіть Form, а потім - Label.

Щоб видалити мітку, виділіть її, а потім виконайте пункт 3 ще раз.

Текст, який став міткою, буде виділений рамкою, а в код HTML буде вставлений відповідний тег.

Властивості мітки повністю співпадають із звичайними властивостями шрифту відкриється діалогове вікно Font.

Використання Form Page Wizard

У FrontPage форми можна створювати не тільки шляхом розміщення елементів на сторінці. Є швидкий і зручний спосіб - скористатися майстром створення форм Form Page Wizard. Навряд чи він зробить за вас всю роботу, але він може зекономити багато часу. Крім того, якщо результати його роботи вас не задовольнили, ви завжди зможете запустити його ще раз і ввести виправлені значення.

Запуск Form Page Wizard проводиться таким чином:

1. У меню File виберіть New, а потім - Раge.

2. На вкладці General в списку шаблонів для сторінок виберіть Form Page Wizard і натисніть ОК.Відкриється діалогове вікно, показане на мал. 17.Натисніть у ньому кнопку Next.

Мал. 18. Початкове вікноForm Page Wizard

В наступному вікні вам буде запропоновано вибрати запитання з готового списку. Ви можете змінити текст будь-якого запитання для відображення його у формі. FrontPage автоматично визначить тип елемента форми і настроїть його параметри в залежності від вибраного вами запитання.

Далі ви зможете вибрати стиль абзацу для форми, прийняти або відмовитися від використання змісту (Table Of Contents) і вибрати, чи будуть використовуватися для компонування форми таблиці HTML.

На наступній сторінці вам буде запропоновано вибрати місце збереження даних, що вводяться відвідувачами Web. Можна вибрати запис на Web-сторінку, у файл або передачу результатів скрипту CGI.

В залежності від вибраних вами на етапі 3 запитань вам може знадобитися ввести додаткову інформацію у відповідь на запрошення Form Page Wizard.
 
 

Записник:
Вибранні реферати  

Рефератів в нашій базі:
Рефераты: 16675
Розділи у алфавытному порядку:
АБВГДЕЖЗ
ИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧ
ШЩЪЫЬЭЮЯ

 

Підказка: Створення і застосування форм | Реферат

TextReferat © 2021 - Реферати українською мовою, українські реферати на нашому сайті ви можете скачати безкоштовно, також можете перед завантаженням ознайомитись за потрібним вам рефератом. Якщо ви не можете знайти потрібний вам реферат, користуйтесь пошуком.