Головна   Додати в закладки Система Norton Commander | Реферат


Реферати українською мовою | реферати на українській мові Реферати українською мовою | реферати на українській мові
 Пошук: 

 

 
Система Norton Commander - Реферат


Категорія: Реферати
Розділ: Комп`ютери, програмування
Розмір файла: 83 Kb
Кількість завантажень:
14
Кількість переглядів:
1225
Описання роботи: Реферат на тему Система Norton Commander
Дивитись
Скачати


Система Norton Commander (версія 5.0)

Склад системи

До складу системи Norton Commander (версія 4.0) входять у першу чергу такі програми та допоміжні файли:

NC.EXE (3,358 bytes, 100593) резидентна частина системи;

NCMAIN.EXE (212,777 bytes, 100593) головна програма системи;

NC.HLP (55,245 bytes, 100593) файл допомоги (підказки) системи;

NC.INI файл початкової установки системи;

NC.MNU файл меню користувача;

NC.EXT файл розширень.

Останні три файли (NC.INI, NC.MNU, NC.EXT) можуть бути утворені або змінені користувачем.

Про інші файли системи Norton Commander мова буде йти нижче. Загалом система містить більше 40 файлів і займає біля 1.5 Мбайт дискового простору.

Призначення системи

Оболонка Norton Commander призначена для переглядання, редагування, копіювання, перейменування, видалення, пошуку файлів, змінювання їх атрибутів, створення, видалення (під)каталогів, запуску виконуваних програм, а також для реалізації багатьох інших процедур у зручній діалоговій формі.

Виклик системи

Виклик системи Norton Commander із середовища DOS здійснюється набиранням на клавіатурі директиви NC з наступним натисканням клавіші Enter (). Звичайно, початковий виклик даної системивиконується автоматично при (пере)завантаженні операційної системи. Для цього в кінці файлу AUTOEXEC.BAT включається рядок

C:NORTONNC .

Далі більш докладно розглянуті всі можливості, що надаються користувачу системою Norton Commander.

Меню, що спускається (Pull-down menu)

Меню, що спускається (Pull-down menu), можна викликати натисканням клавіші F9 (PullDn). При цьому в верхньому рядку екрана з"являється меню верхнього рівня:

Left Files Commands Options Right

Вибір одного з розділів цього меню здійснюється натисканням виділеної літери або переміщенням курсора з наступним натисканням клавіші Enter. Вказані дії викликають появу меню нижнього рівня, що спускається (випадає), яке відповідає одному з наведених вище розділів (Left, Files тощо). Вибір команд меню нижнього рівня здійснюється так само, як і для меню верхнього рівня, або натисканням функціональних клавіш F1F10 (можливо, разом з клавішами Shift, Alt або Ctrl).

Меню команд (Commands menu)

Це меню забезпечує доступ до багатьох команд системи Norton Commander. Існують чотири групи команд.

Перша група містить п"ять покращаних команд DOS для швидкого змінювання каталогів, пошуку файлів, виклику тих команд DOS, які недавно використовувалися, зміни числа рядків на екрані, надання інформації про Ваш комп"ютер.

Друга група складається з трьох команд, які дозволяють переставляти, вмикати та вимикати ліву та праву панелі, а також порівнювати два каталоги для знаходження в них розбіжностей.

Третя група вміщає одну команду, яка забезпечує роботу з електронною поштою.

Четверта група являє собою дві команди, які призначаються для редагування файлів меню та розширення (nc.mnu, nc.ext). Згадані файли використовуються для підтримки меню користувача (User Menu) і режиму "вказати-та-виконати" (point-and-shoot).

Всі вказані команди докладно розглядаються нижче.

Дерево NCD (NCD Tree) Alt + F10

Ця команда видає на екран дерево (під)каталогiв, що дозволяє Вам швидко переходити в інший каталог або створювати, видаляти та перейменовувати каталоги (NCD Norton Change Directory).

Дiя

Результат

Клавiші керування курсором

Використовуйте клавіші керування курсором для переходу на будь-яку гілку дерева каталогiв (можна використовувати також клавіші Home, End, PgUp, PgDn)

Enter

Перехід до каталогу, який вказаний курсором

Esc

Вiдмiна NCD

Набір на клавіатурі

Якщо Ви почнете набирати на клавіатурі, то курсор переміститься на перший каталог, що відповідає набраному символу. Натиснiть Ctrl+Enter для пошуку наступного відповідного каталогу

F2

Пересканування жорсткого диска. Norton Commander зберігає структуру дерева в файлі treeinfo.ncd для швидкого доступу. Якщо якi-небудь інші програми змінили цю структуру, то вказаний файл можна підправити, використовуючи клавішу F2

F6

Перейменування каталогу. Натиснiть F6, наберiть на клавіатурі нове ім"я (або відредагуйте старе) i натисніть Enter

F7

Mkdir створення нового каталогу. Створюється пiдкаталог каталогу, який вказаний курсором

F8

Rmdir видалення каталогу, вказаного курсором

Зауваження Norton Commander автоматично змінює файл treeinfo.ncd при використанні команд, які вказані вище.

Пошук файлів (Find Files) Alt+F7

Дана команда здійснює пошук файлів на поточному диску.

Наберiть на клавіатурі ім"я файла(iв), який(i) Ви хочете знайти (можна використовувати символи шаблонів (масок) DOS, що описуються нижче), i натисніть Enter. Коли вказана команда переглядає весь диск, виведення знайдених файлів здійснюється у вікно "Find File". Ви можете використовувати клавіші керування курсором для перегляду всього списку, що виводиться.

В нижній частині вікна "Find File" містяться деякі команди:

Команди

Призначення

Chdir

Перейти у каталог, в якому міститься файл, вказаний курсором, та перемістити курсор на цей файл

New search

Почати новий пошук

Stop

Закiнчити поточний пошук

Quit FF

Вийти з режиму пошуку файлів i повернутися до системи Norton Commander

Символи шаблонів (масок) DOS

Iмена файлів в DOS мають дві частини: ім"я (містить до 8 символів) i розширення (містить до 3 символів) з крапкою між ними. Наприклад, filename.ext. У шаблонах (масках) DOS використовуються символи:

відповідає будь-яким символам залишку імені або розширення;

? відповідає одному (будь-якому) символу.

Iсторiя (History) Alt+F8

Команда виводить на екран список останніх 15 команд DOS, які були введені Вами під час роботи з системою Norton Commander.

Використовуйте клавіші керування курсором (або подвійне натискання клавіші миші) для виконання однієї з цих команд заново.

Скорочення Щоб викликати нещодавно виконану команду, Ви можете набрати на клавіатурі декілька перших літер команди та натиснути Ctrl+Enter. Наприклад, щоб викликати команду word somefile, наберiть "wo" з наступним натисканням Ctrl+Enter. Це скорочення викликає останню з послідовності виконаних команд, яка починається з літер, що набрані Вами.

Рядки EGA (EGA Lines) Alt+F9

Ця команда перемикає режим екрана з 25 рядків в режим 43 рядки (для EGA) i в режим 50 рядків (для VGA). Коли Ви знаходитесь в системі Norton Commander та перейшли в режим 43 (50) рядки(ів), на екран виводиться більше інформації.

Зауваження В деяких системах драйвер ANSI.SYS (що завантажується в файлі CONFIG.SYS) обмежує виведення в перші 25 рядків екрана. Якщо Ви хочете використовувати більше рядків, вилучте ANSI.SYS із CONFIG.SYS i перезавантажте систему.

Інформація про систему (System Information)

Вказана команда видає коротку інформацію про процесор, дисководи, пам"ять, версію операційної системи, що встановлені на Вашому комп"ютері.

Перестановка панелей (Swap panels) Ctrl+U

Дана команда змінює положення двох панелей так, що ліва панель стає правою i, навпаки, права лiвою:

 

Tree

 

C:DOS

 

C:DOS

 

Tree

       

Ctrl+U

     
             
               
               

Вмикання/вимикання панелей (Panels on/off) Ctrl+O

Ця команда вмикає або вимикає обидві панелі подібно двiйковому перемикачу. Коли обидві панелі вимкнуті, виведення на екран таке саме, як в DOS.

   

 

     

   

   

Tree

 

C:DOS

         
         

Ctrl+O

   

   
         

       
                         
                         
   

C:>

         

C:>

       

Порiвняння каталогiв (Compare directories)

Команда порівнює вміст каталогiв, які розміщені на двох панелях. Файли, знайдені в одному каталозі, але не знайдені в другому, відмічаються. Також відмічаються файли, утворені або редаговані пізніше (нові версії), якщо в обох каталогах є однаково найменовані файли. Якщо два каталоги ідентичні, Norton Commander повідомляє про це.

Щоб зробити два каталоги ідентичними, використовуйте розглянуту команду порівняння, потім натисніть F5, Enter в кожній панелі, щоб скопіювати нові або унікальні файли в другий каталог.

Емуляція термінала (Terminal emulation)

Дана команда використовується для обміну повідомленнями або файлами між комп"ютерами, які підключені до обчислювальної мережі через телефонні лінії, або з"єднані між собою через послідовні порти.

Редактор файлу меню (Menu File Edit)

Вказана команда використовується для створення та редагування меню користувача (User Menu), яке викликається клавішею F2 або командою User Menu з розділу Files головного меню, що спускається.

Приклад:

 

User menu

 

V Virus scan A:

 

H Hard Disk Park

 

P PCTools

Гаряча клавіша (Hot-key)

Меню користувача містить команди, які подібні командним (BAT) файлам, але Ви можете давати таким "командним файлам" довгі імена, використовуючи при цьому українські літери.

Наступний файл (NC.MNU) використаний для створення меню користувача, яке наведене вище:

Edit: C: orton c.mnu

V: Virus Scan A:

c:avirscan a:

pause

H: Hard Disk Park

c:syspark

P: PCTools

e: oolspctools

Перша колонка редактора

Заголовки меню користувача починаються з гарячої клавіші (необов"язкової) з наступним заголовком, який Ви хочете бачити в меню. Команди DOS набираються з відступом.

Меню користувача можна утворювати або редагувати не тільки у текстовому редакторі, але і за допомогою так званих екранів введення (Commander input screens).

Натискаючи клавішу F6 або Ins, Ви можете вибрати, що треба ввести в меню: меню нижчого рівня (підменю) або просто команду.

Для того, щоб ввести підменю, введіть у відповідних вікнах гарячу клавішу (необов"язково) та назву підменю. У меню користувача підменю супроводжується символом ">" праворуч.

Щоб ввести команду, введіть у відповідних вікнах гарячу клавішу (необов"язково), назву команди та саму команду.

Зауваження Iснує два типи меню користувача: головне (Main) та місцеве (Local). Головне меню зберігається в тому ж каталозі, що i Norton Commander (NC.EXE), місцеве в поточному каталозі. Це дозволяє мати багато меню користувача, але звичайно застосовується тільки головне меню.

Редактор файлу розширення (Extension File Edit)

Ця команда використовується для створення та редагування файлу розширення NC.EXT, який зв"язує програми з розширеннями файлів, що дозволяє користувачу працювати в режимі "вказати-та-виконати" (point-and-shoot). Наприклад, якщо Ви хочете розархiвувати файл my_doc.arj, Вам необхідно просто вказати цей файл курсором i натиснути клавішу Enter. Спочатку Ви повинні створити (або відредагувати) файл NC.EXT, як вказано нижче:

Edit: C: orton c.ext

arj: c:arcarj x !.!

Кожний рядок файлу NC.EXT складається з розширення i команди, яку необхідно виконати з файлами, що мають це розширення:

Розширення Ввести ім"я файлу та розширення

pas: e:pascal urbo !.!

команда _

Нижче приведені аргументи, які використовуються в командах.

Аргумент

Змiст

Приклад

!.!

Iм"я файлу с розширенням

filename.ext

!

Iм"я файлу без розширення

filename

!:

Iм"я поточного дисковода

A:

!

Iм"я поточного каталогу

PATH

!!

Ввести символ "!"

!

Зауваження

Файл розширення, як і меню користувача, можна утворювати або редагувати не тільки у текстовому редакторі, але і за допомогою екранів введення системи Norton Commander.

Якщо Ви хочете виконати за один раз більше однієї команди, утворіть командний (BAT) файл. Ви можете використати не більше 30 розширень у цьому файлу.

Можна використати символ ":", що відповідає будь-якому файлу без розширення.

Також Ви можете використати символи шаблонів (масок) DOS. Наприклад, ":" відповідає будь-якому розширенню.

РедагуванняДовiдка по клавіатурі (EditKeyboard reference)

На відміну від попередніх версій у версії 4.0 системи Norton Commander використовується не вбудований, а зовнішній редактор NCEDIT.EXE.

У таблицях, що наводяться нижче, символ "^" відповідає натисканню клавіші Ctrl.

Рух курсору

Символ уліво

^S або

Сторiнка уверх

^R або PgUp

Символ управо

^D або

Сторiнка униз

^C або PgDn

Слово уліво

^A або ^

Початок рядка

Home

Слово управо

^F або ^

Кiнець рядка

End

Рядок уверх

^E або

Початок файлу

^Home

Рядок униз

^X або

Кiнець файлу

^End

Видалення

Над курсором

^G або Del

Слово зліва

^W або ^BS

Рядок

^Y

Слово справа

^T

До кінця рядка

^K

Вихiд

Esc або F10

 

Файлові команди

Блочні команди

Допомога

F1

Відмітити блок

F3

Зберегти

F2

Зняти відмітку блоку

Shift+F3

Зберегти як .

Shift+F2

Копіювати блок

F5

Зберегти і вийти

Shift+F10

Перемістити блок

F6

Друкувати файл

F9

Видалити блок

F8

(Не) утворювати .BAK-файл

Alt+F9

Додати блок до файлу

Alt+F10

Вставити файл

Alt+F5

   

Команди пошуку та заміни

Інші команди

Пошук/заміна уперед

F4

Вивести у ANSI-форматі

Alt+F1

Пошук/заміна назад

Shift+F4

Вивести у ASCII-форматі

Alt+F2

Повторити пошук/заміну

Alt+F4

Ввести біжучу дату

Alt+F3

Пошук рядка уперед

F7

Рахувати рядки

Alt+F6

Пошук рядка назад

Shift+F7

Перейти до рядка

Alt+F8

Повторити пошук рядка

Alt+F7

   

РедагуванняРядок стану (EditStatus line)

Рядок стану в режимі редагування має такий вигляд:

Рядок Стовпець

Edit: C:filename.ext Line 2 Col 3 26,432 Free 32

Файл модифікований Вiльна пам"ять Код символу

Ліве/Праве меню, що спускається

(Left/Right pull-down menus)

Ліве та праве меню дозволяє змінювати ліву і праву панелі системи Norton Commander:

Ліва панель

 

Права панель

C:

 

1-2-3 View

file.wk1

 

A B C D E

   

1

   

2

   

3

     

C:>

   

ПанеліДовiдка по клавіатурі (PanelsKeyboard reference)

Перемикання панелей

Tab

Вмикання/Вимикання панелей

^O

Вмикання/Вимикання неактивної панелі

^P

Перестановка панелей

^U

Вмикання/Вимикання інформації про панель

^L

Вмикання/Вимикання рядка функціональних клавіш

^B

Перечитання каталогу/дерева

^R

Селектування/Вiдмiна селектування файлу

Ins

Селектування групи файлів

сірий +

Вiдмiна селектування групи файлів

сірий -

Повернення до батьківського каталогу (cd )

^

Команди історії

 

Попередня команда

^E або , коли панелі вимкнуті

Наступна команда

^X або , коли панелі вимкнуті

Недавня команда

символ(и) + Enter

Командний рядок

Рух курсору

 

Видалення

Символ уліво

^S

Символ уліво

BS

Символ управо

^D

Слово уліво

^W або ^BS

Слово уліво

^A

Над курсором

^G або Del

Слово управо

^F

Слово справа

^T

   

Рядок

^Y

Елементи меню Коротко/Повно (Brief/Full menu items)

Є два способи перегляду імен файлів у каталозі: короткий та повний. Короткий показує три колонки файлів, повний одну колонку файлів разом з розміром, датою та часом створення файлу.

Коротка панель

 

Name

Name

Name

 

name1 ext

name2 ext

name3 ext

Повна панель

 

Name

Size

Date

Time

 

name1 ext

10894

3-12-94

12:34p

Пошук файлу

Тримайте клавішу Alt натиснутою i наберiть на клавіатурі першу літеру файлу, який Ви шукаєте. Внизу файлової панелі з"явиться рамка дiалогу швидкого пошуку:

Search: a_

Пiсля цього Ви можете набирати наступні літери імені файлу (продовжуючи утримувати клавішу Alt натиснутою), натиснути клавішу Esc для припинення дiалогу або натиснути Ctrl+Enter для переходу до наступного файлу, що відповідає набраним літерам.

Зауваження

Приховані файли показуються з символом "" між іменем та розширенням, якщо встановлена відповідна опцiя в меню Configuration .

Формат дати i часу визначається оператором "country=" файлу config.sys.

Панель інформації (Info panel) Ctrl+L

Панель інформації виводить повідомлення про пам"ять та дисковий простір Вашого комп"ютера.

 

Info

 

The Norton Commander, Version 4.0

 

10 May 1993

 

655 360 Bytes Memory

 

500 000 Bytes Free

 

31 977 472 total bytes on drive C:

 

567 296 bytes free on drive C:

 

199 files and 3 directories

 

use 5 965 824 bytes in

 

C:WINDOWS

 

Сюди заноситься коротка інформація про каталог

Зауваження

Коротку інформацію про каталог (допускається кирилиця) Ви можете занести, переключившись на панель інформації та натиснувши клавішу F4 (Edit). Натиснiть Esc для завершення редагування. Ця інформація зберігається в файлі dirinfo у відповідному каталозі та виводиться на екран при вмиканні панелі інформації.

Ctrl+L перемикає неактивну панель між панеллю інформації i тією панеллю, яка була раніше (дерево, файли, швидке переглядання).

Число файлів, їх розмір та каталог відносяться до сусідньої панелі. Ці рядки не виводяться, якщо інша панель не є файловою.

Панель дерева (Tree panel)

Ця панель відображає дерево (під)каталогiв поточного диска.

Змiнювання каталогiв

Використовуйте клавіші керування курсором для переходу в інший каталог, якщо встановлена опцiя "Auto change directory" в діалоговому режимі Configuration (Option).

Якщо ця опцiя не встановлена, то для переходу в інший каталог треба додатково натиснути Enter.

Рух уверх i униз на тому ж рівні дерева

Використовуйте сірі клавіші + та на допоміжній цифровій клавіатурі.

Пошук каталогу

Тримайте клавішу Alt натиснутою та наберiть на клавіатурі першу літеру каталогу, який Ви шукаєте. Внизу панелі дерева з"явиться рамка дiалогу швидкого пошуку:

Search: g_

Наступні дії такі ж, як i при пошуку файлу.

Панель швидкого перегляду (Quick view panel) Ctrl+Q

Панель швидкого перегляду показує вміст файлу, що вказаний курсором на другій панелі, яка повинна бути короткою або повною файловою панеллю.

C:

 

1-2-3 View

file.wk1

 

A B C D E

   

1

панель

   

2

швидкого

   

3

перегляду

       

C:>

     

Ви можете використовувати клавіші керування курсором i клавіші PgUp, PgDn, Home, End для переміщення по всьому файлу. При перегляді баз даних для переміщення по записам використовуйте сірі клавіші + та на допоміжній цифровій клавіатурі.

Компресований (архівований) файл (Compressed File)

Компресування (архівування) файлів дозволяє тримати файли на диску у форматі, який потребує значно менше місця, ніж звичайно. Перед використанням ці файли треба декомпресувати (розархівувати).

Найбільш поширені архівовані файли мають розширення ARJ, ZIP, LZH. З усіма цими (та деякими іншими) файлами може оперувати Norton Commander версії 4.0. Він дозволяє проводити операції з архівами у панелі Compressed File Panels, яка подібна файловій панелі, у дуже простій і зручній формі.

Після вибору компресованого файлу у деякій файловій панелі й виконання команди, що розглядається, Ви одержуєте можливість продивитися вміст вибраного файлу в окремій стандартній панелі, заголовком якої є ім"я файлу. Ви можете проводити звичайні операції з цією панеллю та її вмістом.

Ви можете виконувати також наступні дії по компресуванню та декомпресуванню файлів.

Дія

Результат

ALT+F5

Компресування (архівування) селектованих файлів у файл, ім"я якого задається у діалозі

ALT+F6

Декомпресування (розархівування) вибраного файлу у (під)каталог, ім"я якого задається у діалозі

Панель зв"язку NC (Commander Link Panel)

Ця команда використовується для зв"язку двох комп"ютерів через послідовні порти COM1: і COM2:.

У зв"язаних за допомогою цієї команди комп"ютерах Ви можете виконувати операції по копіюванню, переміщенню, перейменуванню, видаленню файлів, зміненню їх атрибутів, а також по створенню та видаленню каталогiв. Вказані операції здійснюються, як правило, на комп"ютерi-хазяїнi (Master), який має кращі характеристики у порівнянні з комп"ютером-рабом (Slave).

Вмикання/Вимикання панелі (Toggle panel on/off)

Ctrl+F1 ліва панель Ctrl+F2 права панель

Вмикання/Вимикання лівої панелі

   

 

     

   

   

Tree

 

C:DOS

       

C:DOS

 
         

Ctrl+F1

   

   
         

       
                         
                         
   

C:>

         

C:>

       

Порядок сортування файлів (Sort order for files)

Ви можете керувати порядком, у якому Ви бачите файли в каталозі, використовуючи другу групу опцiй у Лiвому/Правому (Left/Right) меню:

Name сортування за іменем в алфавітному порядку;

eXtension сортування за розширенням в алфавітному порядку. Файли з однаковими розширеннями будуть відсортовані за іменем;

tiMe сортування за часом з найбільш недавніми файлами, розміщеними першими. Файли з однаковим часом будуть відсортовані за алфавітом;

Size сортування файлів за розміром з найбільшими файлами, розміщеними першими. Файли однакового розміру будуть відсортовані за алфавітом;

Unsorted показ файлів у тому ж порядку, в якому їх показує команда операційної системи DIR.

Зауваження

Каталоги завжди показуються на панелі перед будь-якими файлами до тих пір, поки Ви не вибрали опцiю Unsorted.

Iмена, що виводяться великими літерами завжди каталоги, імена, що виводяться малими літерами завжди файли:

DIR_NAME ім"я каталогу,

filename ім"я файлу.

Якщо панель невидима або не є файловою, то вибір порядку сортування перетворить її у файлову панель.

Повторне читання панелі (Re-read a panel)

Ця опцiя дає можливість повторно прочитати інформацію на панелі.

Далі наводиться список, як інформація перечитується для різних панелей, i коментується корисність цієї опцiї.

Файлова панель

Прочитати повторно каталог. Це корисно, якщо Ви замінили дискету у дисководi для гнучкого диска.

Панель дерева

Пересканувати диск. Norton Commander звичайно зберігає інформацію про дерево каталогiв у файлу, що зветься treeinfo.ncd, для швидкого доступу. Якщо Ви використовуєте DOS-команди mkdir або rmdir або, якщо інша програма створює або видаляє каталоги, Ви можете поновити вказаний файл за допомогою цієї опцiї.

Зауваження. Ctrl + R перечитує активну панель.

Фiльтр (fiLter)

Команда фільтра дозволяє Вам керувати тим, які файли виводяться на ліву чи праву файлові панелі. У цієї команди три опцiї:

 

Filter

 

Select files to display

 

() All files

всі файли

 

( ) Executable files

файли .com, .exe, .bat

 

( ) Cus ......

Страницы: [1] | 2 |
 
 

Записник:
Вибранні реферати  

Рефератів в нашій базі:
Рефераты: 16675
Розділи у алфавытному порядку:
АБВГДЕЖЗ
ИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧ
ШЩЪЫЬЭЮЯ

 

Підказка: Система Norton Commander | Реферат

TextReferat © 2021 - Реферати українською мовою, українські реферати на нашому сайті ви можете скачати безкоштовно, також можете перед завантаженням ознайомитись за потрібним вам рефератом. Якщо ви не можете знайти потрібний вам реферат, користуйтесь пошуком.