Головна   Додати в закладки Система Norton Commander | Реферат


Реферати українською мовою | реферати на українській мові Реферати українською мовою | реферати на українській мові
 Пошук: 

 

 
Система Norton Commander - Реферат


Категорія: Реферати
Розділ: Комп`ютери, програмування
Розмір файла: 83 Kb
Кількість завантажень:
14
Кількість переглядів:
1253
Описання роботи: Реферат на тему Система Norton Commander
Дивитись
Скачати


tom:

за замовленням

 

[Ok] [Cancel]

All files звичайний випадок.

Executable files показуються лише програми та командні файли.

Custom допускає використання символів та ? шаблонів (масок) DOS для виведення на панель бажаних файлів.

Дисковод (Drive)

Alt+F1 ліва панель Alt+F2 права панель

Дана команда дозволяє швидко змінювати дисководи в лівій та правій панелях.

Приклад змінювання для правої панелі

Drive letter

Choose right drive

A B C D

Ви можете використовувати Alt+F1 або Alt+F2 для швидкого виводу списку дисководiв (розділів жорсткого диска). Для вибору дисковода натисніть відповідну літеру (можна також використовувати клавіші керування курсором з наступним натисканням Enter).

Якщо відповідна панель не є файловою, то після виконання цієї команди вона стане файловою.

Якщо в дисковод для гнучких дисків не вставлена дискета, то після деякої паузи на екрані з"явиться вікно з повідомленням про помилку:

Can"t read the disk in drive A:

Press ENTER to try again, ESC to abort

or enter a different drive letter here A:_

Введiть літеру нового дисковода тут

Пiсля цього Ви можете вставити дискету в дисковод i натиснути Enter, перервати команду натисканням Esc або ввести літеру нового дисковода.

Файлове меню (Files menu)

Файлове меню забезпечує доступ до команд, що визначені функціональними клавішами, призначення яких вказано в останньому рядку (function key bar):

1Help 2Menu 3View 4Edit 5Copy 6RenMov 7Mkdir 8Delete 9PullDn 10Quit

Ctrl+B вмикає/вимикає цей рядок. Крім того, дане меню дозволяє виконувати селектування файлів і змінювати їх атрибути.

Деякі команди (View, Edit, Copy, Rename або Move, Delete) мають більш загальні версії, до яких можна звернутися, попередньо натискуючи та утримуючи клавішу Shift.

Допомога (Help) F1

Ця команда викликає контекстно-залежну допомогу.

Меню користувача (User menu) F2

Дана команда виводить на екран меню користувача, якщо воно було визначене раніше:

 

User Menu

 

V Virus Scan A:

 

H Hard Disk Park

 

P PCTools

Гаряча клавіша (Hot-key)

Ви можете вибрати команду цього меню, перемiщуючи курсор з наступним натисканням Enter, або зразу натискуючи гарячу клавішу.

Перегляд (View) F3, Shift+F3

Ця команда виводить вміст файлу на екран. Вiкно переглядання заповнює екран повністю, перекриваючи головний екран системи Norton Commander. Якщо Ви хочете переглянути файли усередині панелі, то використовуйте Швидке переглядання.

Norton Commander забезпечує переглядання великого числа популярних баз даних, електронних таблиць, текстових та графічних файлів, які підготовлені різними редакторами, в їх природному форматі. Для цього в каталог, де розташований Norton Commander, необхідно помістити програми 123VIEW.EXE, DBVIEW.EXE, RBVIEW.EXE, REFVIEW.EXE, PARAVIEW.EXE, WPVIEW.EXE, PCXVIEW.EXE, BITMAP.EXE, VECTOR.EXE, які входять до системи Norton Commander.

Зауваження

Ви можете використовувати клавіші керування курсором, а також клавіші PgUp, PgDn, Home, End, для переміщення по всьому файлу. Для пошуку слова користуйтесь клавішею F7.

Натискуючи Shift+F3 або утримуючи Shift i вибираючи команду View із меню, Ви можете набрати для переглядання ім"я потрібного файлу у такому вікні:

 

View

 

View the file:

 

_

Редагування (Edit) F4, Shift+F4

Ця команда завантажує файл, який вказаний курсором, в редактор системи Norton Commander або інший редактор за Вашим вибором (див. зауваження нижче) та надає можливість його редагування.

Створення файлу

Щоб створити новий файл, натисніть Shift+F4. Ви побачите такий діалог:

 

Edit

 

Edit the file:

 

_

Наберiть ім"я нового файлу та натисніть Enter.

Зауваження

Ви можете використовувати будь-який інший редактор, вказавши його у розділі Editor . меню опцiй (Option Menu). Якщо зовнішній редактор вказаний, то завантаження в нього вибраного файлу здійснюється клавішами Alt+F4.

Натискуючи Shift+F4 або утримуючи Shift i вибираючи команду Edit із меню, Ви можете набрати для редагування ім"я необхідного файлу в такому вікні:

 

Edit

 

Edit the file:

 

_

Копiювання (Copy) F5, Shift+F5

Дана команда дозволяє копіювати файли. Iснує три способи використання команди копіювання.

Ви можете копіювати вказаний курсором файл в іншу файлову панель.

Ви можете копіювати групу файлів, селектованих попередньо клавішами Ins або сірий + на допоміжній цифровій клавіатурі.

Натиснiть Shift+F5 або, утримуючи клавішу Shift, виберіть команду Edit із файлового меню (Files). На екрані з"явиться таке вікно:

 

Copy

 

Copy "somefile.ext" to

 

_

 

[Ok] [F10 - Tree] [Cancel]

Ви можете використовувати три способи вибору місця призначення файла(ів), що копіюється(ються):

Наберiть ім"я каталогу, в який Ви хочете копіювати.

Натиснiть F10 та виберіть потрібний каталог на запропонованому дереві.

Установiть Norton Commander так, щоб на екрані були дві файлові панелі. Файл буде скопійовано в неактивну панель.

Вiдмiна копіювання

Натиснiть Esc, щоб перервати копіювання в будь-який час.

Зауваження

Перед перезаписом існуючого файлу Вам буде задане питання з проханням про підтвердження.

Перейменувати або перемістити (Rename or move) F6, Shift+F6

Ця команда дозволяє перейменовувати файли та каталоги (DOS 3.0 i вище) або переміщувати файли в інший каталог або диск. Iснує три способи використання вказаної команди.

Ви можете перейменовувати або переміщувати файл, який вказаний курсором, у файлову панель. Також Ви можете перейменовувати каталог у файловій панелі чи панелі дерева.

Ви можете перейменовувати або переміщувати групу файлів, селектованих попередньо клавішами Ins або сірий + на допоміжній цифровій клавіатурі.

Натиснiть Shift+F6 або, утримуючи клавішу Shift, виберіть команду Rename or move із файлового меню (Files). На екрані з"явиться таке вікно:

 

Rename

 

Rename or move "somefile.ext" to

 

_

 

[Move] [F10 - Tree] [Cancel]

Наступні дії аналогічні діям, що розглянуті в команді Copy (див. вище).

Створити каталог (Make Directory) F7

Дана команда дозволяє створювати каталоги у файловій панелі, в панелі дерева каталогiв та в Дереві NCD.

Новий каталог буде пiдкаталогом поточного каталогу, якщо тільки Ви не вказали повне ім"я шляху (маршрут) або іншу літеру дисковода або розділу жорсткого диска.

Зауваження

Ця команда поновлює файл treeinfo.ncd.

Iм"я каталогу може мати до 8 символів з розширенням до 3 символів.

Видалити (Delete) F8, Shift+F8

Ця команда дозволяє видаляти файли та каталоги.

Iснує три способи використання команди видалення.

Ви можете видалити файл або каталог, які вказані курсором, у файловій панелі або каталог, що вказаний курсором, в панелі дерева каталогiв.

Ви можете видалити групу файлів, селектованих попередньо клавішами Ins або сірий + на допоміжній цифровій клавіатурі.

Натиснiть Shift+F8 або, утримуючи клавішу Shift, виберіть команду Delete із файлового меню (Files).

Файли тільки для читання (Read-only files)

Якщо файл, що видаляється, має атрибут "тільки для читання", то Вам буде задане питання з проханням про підтвердження його видалення. Якщо видаляється група файлів з атрибутом "тільки для читання", то зручніше попередньо відмінити цей атрибут.

Зауваження

Ця команда поновлює файл treeinfo.ncd, якщо видаляється каталог.

Атрибути файлу (File attributes)

Команда дозволяє змінювати атрибути файлів у файлових панелях.

Єдиний файл

Якщо Ви змінюєте атрибути одного файлу, то на екрані з"явиться таке діалогове вікно:

 

Attributes

 

Change file attribute for

 

"somefile.ext"

 

[ ] Read only

 

[x] Archive

 

[ ] Hidden

 

[ ] System

 

[Set] [Cancel]

Поточні атрибути вказуються символом "x". Використовуйте клавіші керування курсором i клавішу пропуску (Space), щоб змінити атрибут.

Група файлів

В тому випадку, коли селектована група файлів, діалог аналогічний попередньому, але при цьому в діалоговому вікні будуть дві колонки атрибутів:

 

Set Clear

 

[ ] [x] Read only

 

[x] [ ] Archive

В першій колонці встановлюються атрибути групи файлів, в другій знімаються.

Селектування/Вiдмiна селектування групи

(Select/Unselect group)

сірий +, сірий на допоміжній цифровій клавіатурі

Ці дві команди дозволяють селектувати та відміняти селектування групи файлів. В діалоговому вікні, що з"являється на екрані, Ви можете набирати символи шаблонів (масок) DOS, щоб визначити, які файли селектуються, або для яких файлів ця операція відміняється. Наприклад, ".doc" селектує всі файли з розширенням .doc.

Зауваження

Клавiша Ins селектує один файл або відміняє його селектування.

Інвертування селектування (Invert selection)

сіра на допоміжній цифровій клавіатурі

Ця команда перетворює селектовані файли в неселектовані і навпаки.

Відновлення селектування (Restore selection)

Ця команда відновлює виконане раніше селектування.

Вихiд (Quit)

Дана команда дозволяє вийти з системи Norton Commander.

Меню опцій, що спускається (Options pull-down menu)

Це меню дозволяє встановити різні режими роботи оболонки Norton Commander.

Конфiгурацiя . (Configuration .)

Дiалогове вікно дозволяє встановити багато опцiй конфігурації. Використовуйте клавіші керування курсором для переміщення до потрібної опцiї, а потім клавішу пропуску для зміни цієї опцiї. Натиснiть Ctrl+Enter, щоб прийняти цю опцiю та вийти з режиму конфігурації.

Screen colors

( ) B & W ( ) Laptop

() Color 1 ( ) Color 2

 

Ця опцiя дозволяє вибрати чорно-бiлий або кольоровий режим роботи екрана. Опцiя Laptop встановлюється для портативних комп"ютерів з екранами спеціального типу.

Screen blank delay

[ ] On

[10] Minutes

 

Ця опцiя керує затримкою в часі перед відключенням зображення на екрані, якщо за цей час комп"ютером не виконується ніяких дій. Натискання будь-якої клавіші вертає зображення.

Printer port

( ) COM1 () LPT1

( ) COM2 ( ) LPT2

( ) COM3 ( ) LPT3

Ця опцiя визначає порт (послідовний або паралельний), до якого підключений принтер під час друкування із зовнішнього редактора.

[x] Show hidden files

В увімкнутому стані Ви можете бачити приховані файли з символом між іменем та розширенням.

[x] Ins moves down

В увімкнутому стані курсор переміщується вниз при селектуваннi файлу клавішею Ins.

[ ] Select Directories

В увімкнутому стані клавіші селектування сірі +, , діють не тільки на файли, але й на каталоги.

[x] Auto change directory

В увімкнутому стані при переміщенні курсору в панелі дерева каталогiв автоматично змінюється каталог у файловій панелі. В іншому випадку необхідно натискувати Enter.

[x] Menu bar always visible

В увімкнутому стані унизу екрана виводиться рядок з призначеннями функціональних клавіш.

[ ] Auto save setup

Якщо ця опцiя увімкнута, то Norton Commander запам"ятовує свій стан, навіть тоді, коли Ви вимкнули комп"ютер. В іншому випадку Вам необхідно натиснути Shift+F9 для збереження (в файлі NC.INI) вказаного стану.

[ ] Left-handed mouse

Ця опцiя здійснює перемикання лівої та правої клавіш миші.

[ ] Fast mouse reset

Для деяких комп"ютерів (PS/2, COMPAQ) існує затримка в декілька секунд після виконання команди DOS i перед появленням зображення системи Norton Commander. Вмикання опцiї зменшує цю затримку.

[x] Copy newer files only

Якщо ця опцiя увімкнута, то перезапис файлів при копіюванні здійснюється лише тоді, коли файл, що копіюється, має більш нову дату.

Редактор . (Editor .)

Ця опцiя дозволяє вибирати зовнішній редактор (а не редактор NCEDIT.EXE системи Norton Commander), який використовується тоді, коли натискається клавіша F4 або вибирається команда Edit з файлового меню.

Select which editor to use for F4:

() Built-in

( ) External

c:meme !.!

Щоб задати зовнішній редактор натисніть клавішу "E" та наберiть його ім"я.

Підтвердження (Confirmations)

Меню підтверджень (Confirmations menu) дозволяє визначити рівень безпеки при виконанні файлових операцій. За умовчанням Norton Commander має всі підтвердження увімкнутими. Під час файлових операцій, які можуть привести до втрати інформації (копіювання, переміщення, видалення), та при спробі вийти із системи Ви отримаєте запит "Are You Sure .?" ("Ви впевнені .?)". Після цього Ви повинні підтвердити (Ok), або відмінити (Cancel) операцію. Якщо Ви хочете зберегти час, то можна вимкнути підтвердження, але при цьому згадані операції будуть виконуватися негайно.

Меню підтверджень:

Confirmations

[x] Copy

[x] Move

[x] Delete

[x] Delete subdirectories

[x] Exit

[ Ok ] [ Cancel ]

Компресування (Compression)

Опції компресування (Compression Options)

Існує багато способів компресування (архівування файлів). Деякі з них мають кращі характеристики за часом проведення операції, інші за розмірами компресованого файлу. Norton Commander у зручній формі дозволяє обрати той чи інший метод, використовуючи такий діалог.

Compression Options

Storage method

() Automatically select best method

( ) Create smallest file

( ) Use fastest method

General

[ ] Comfirm with password

[ Ok ] [ Cancel ]

Метод збереження (Storage method):

Automatically select best method (Автоматичний вибір найкращого методу). Система вибере найкращий у даній ситуації метод компресування.

Create smallest file (Створити файл найменшого розміру). Буде створено компресований файл найменших розмірів, але час компресування при цьому найбільший.

Use fastest method (Використати найшвидший метод). Час компресування цим методом найменший, але розмір компресованого файлу найбільший.

Загальне (General)

Comfirm with password (Підтвердження паролем). Щоб засекретити дані Ви можете задати пароль при компресуванні. При декомпресуванні Ви повинні ввести цей пароль.

Автоменю (Auto menus)

Якщо ця опцiя увімкнута, то при першому запуску системи Norton Commander на екрані автоматично з"являється меню користувача. Це ж меню з"являється після того, як Ви виконали яку-небудь команду з нього.

Пiдказка шляху (Path prompt)

Якщо ця опцiя увімкнута, то поряд з літерою, що вказує дисковод або розділ жорсткого диска, в підказку DOS вводиться шлях активного каталогу.

Path prompt C:PROGSNC>_

Path prompt C:>_

Рядок клавіш (Key bar) Ctrl + B

Ця опцiя вмикає чи вимикає унизу екрана рядок з призначеннями функціональних клавіш.

Key bar 1Help 2Menu 3View 4Edit .

Key bar

Зауваження

При вимкнутих панелях i вимкнутому рядку функціональних клавіш екран виглядає так само, як і в DOS.

Повний екран (Full screen)

Ця опцiя встановлює розмір лівої та правої панелей.

 

Full screen

 

Full screen

       
       
       

Мiнiстатус (Mini status)

Опцiя вмикає/вимикає рядок мiнiстатусу внизу обох панелей. Рядок мiнiстатусу дає повну інформацію про файл, який вказаний курсором, або про групу селектованих файлів:

Mini status

filename.ext

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

filename.ext

9564 9-11-94 5:34p

Mini status

filename.ext

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

filename.ext

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Селектованi файли:

Mini status

filename.ext

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

22560 bytes

in 3 selected files

Годинник (cLock)

Ця опцiя вмикає/вимикає годинник, який показує поточний час, у правому верхньому кутку екрана системи Norton Commander.

Зауваження

Цей годинник показує правильний час, якщо час DOS правильний.

Збереження установки (Save setup) Shift + F9

Опцiя зберігає поточну установку системи Norton Commander i записує її в файл NC.INI (див. також опцiю Auto save setup в розділі Конфiгурацiя).

Змiнна оточення NC (NC Environment variable)

При використанні системи Norton Commander на віртуальному диску виникає специфічна проблема. Якщо Ви зберегли установку, або змінюєте файли меню користувача чи розширення (NC.INI, NC.MNU, NC.EXT), то ці зміни будуть виконані лише на віртуальному диску i будуть загублені при вимиканні комп"ютера. Ця проблема вирішується включенням такого рядка до файлу autoexec.bat:

set nc=c: orton ,

де c: orton шлях на жорсткому диску, де зберігаються файли системи Norton Commander.

Гарячі клавіші (Hot keys)

Tab

Перехiд на другу панель

Esc

Повернення на попередній рівень (відміна)

Enter

Виконання командного рядка. Запуск команди, що може виконуватися i яка вказана курсором на панелі. Обробка файлу, який вказаний курсором на панелі, відповідно до директив файлу розширень NC.EXT

Ins

Селектування/вiдмiна селектування одного файлу

Сiрий +

Селектування групи файлів

Сiрий

Вiдмiна селектування групи файлів

F1

Help Одержання довідки (допомоги)

F2

Menu Виведення меню команд користувача

F3

View Переглядання файлу

F4

Edit Редагування файлу

F5

Copy Копiювання файлу або групи файлів

F6

RenMov Перейменування файлів або каталогу, переміщення файлів в інший каталог

F7

MkDir Створення пiдкаталогу

F8

Delete Видалення файлів або каталогу

F9

PullDn Меню системи Norton Commander, що спускається

F10

Quit Вихiд з системи Norton Commander

Alt+F1

Left Відображення у лівій панелі змісту іншого диска

Alt+F2

Right Відображення у правій панелі змісту іншого диска

Alt+F3

View . Переглядання файлу допоміжними програмами системи Norton Commander

Alt+F4

Edit . Редагування файлу за допомогою альтернативного редактора (вбудованого або зовнішнього)

Alt+F5

Comp Компресування (архівування) файлу

Alt+F6

Decomp Декомпресування (розархівування) файлу

Alt+F7

Search Пошук файлу на диску

Alt+F8

History Переглядання i повторне виконання раніше введених команд

Alt+F9

EGA Ln Перемикання з 25 рядків на 43 рядки на екрані

Alt+F10

Tree Швидкий перехід в інший каталог

Ctrl+F1

Left Вилучити ліву панель з екрана/вивести ліву панель на екран

Ctrl+F2

Right Вилучити праву панель з екрана/вивести праву панель на екран

Ctrl+F3

Name Упорядкувати виведення в панель за іменем

Ctrl+F4

Exten Упорядкувати виведення в панель за розширенням

Ctrl+F5

Time Упорядкувати виведення в панель за часом

Ctrl+F6

Size Упорядкувати виведення в панель за розміром

Ctrl+F7

Unsort Вивести в панель без упорядкування

Ctrl+F9

Print Друкувати файл

Ctrl+Enter

Перенести в командний рядок ім"я файлу, вказаного курсором

Ctrl+B

Вмикання/вимикання рядка з призначеннями клавіш F1F10

Ctrl+E

Виклик до командного рядка останньої виконаної команди

Ctrl+I

Еквівалентне дії клавіші Tab

Ctrl+J

Еквівалентне дії клавіш Ctrl+Enter

Ctrl+L

Вивести у сусідню панель інформацію про активну файлову панель

Ctrl+M

Еквівалентне дії клавіші Enter

Ctrl+N

Еквівалентне дії клавіші F9

Ctrl+O

Вилучити панелі з екрана/вивести їх на екран

Ctrl+P

Вилучити неактивну панель з екрана/вивести її на екран

Ctrl+Q

Швидке переглядання файлу, вказаного курсором, у сусідній панелі

Ctrl+R

Повторне виведення змісту диска активної панелі. Пересканування дерева каталогів активної панелі

Ctrl+U

Помiняти панелі місцями

Ctrl+

Перейти у кореневий каталог

Ctrl+PgUp

Перейти у надкаталог

Shift+F3

View Переглядання файлу. Iм"я файлу запитується

Shift+F4

Edit Редагування файлу. Iм"я файлу запитується

Shift+F5

Copy Копiювання файлу або групи файлів. Запитується, що i куди треба копіювати

Shift+F6

RenMov Перейменування файлів або каталогу, переміщення файлів в інший каталог. Запитується, які файли i як (куди) перейменовувати або переміщувати

Shift+F9

Збереження поточної установки системи Norton Commander

Література

1. П.Нортон. Персональный компьютер фирмы IBM и операционная система MS DOS. Москва, "Радио и связь", 1992.

2. П.Нортон. Программно-аппаратная организация IBM PC. Москва, "Радио и связь", 1992.

3. П.Нортон, Р.Джорден. Работа с жестким диском IBM PC. Москва, "Мир", 1992.

4. М.А.Рыбаков. Анатомия персонального компьютера. Москва, "Интермеханика", 1990.

5. .Фигурнов. IBM PC для пользователя. Москва, "Финансы и статистика", 1992.

......

Страницы: 1 | [2] |
 
 

Записник:
Вибранні реферати  

Рефератів в нашій базі:
Рефераты: 16675

[Нові реферати]
[Найпопулярніші реферати]

Розділи у алфавытному порядку:
АБВГДЕЖЗ
ИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧ
ШЩЪЫЬЭЮЯ

 

Підказка: Система Norton Commander | Реферат

TextReferat © 2021 - Реферати українською мовою, українські реферати на нашому сайті ви можете скачати безкоштовно, також можете перед завантаженням ознайомитись за потрібним вам рефератом. Якщо ви не можете знайти потрібний вам реферат, користуйтесь пошуком.